Onderhoud van PV-installaties: preventie loont
Michaël Ceunen & Lode Colson

Onderhoud van PV-installaties: preventie loont

Praktijck

De opvolging van een fotovoltaïsche installatie (PV) van een bedrijf is meestal geen topprioriteit waardoor dit vaak uit het oog verloren wordt. Vaak beseft men pas dat een onderhoudscontract noodzakelijk is als er zich een storing voordoet of als de installatie volledig uit ligt. Door een gebrek aan opvolging verlies je niet alleen veel opbrengsten, je installatie loopt ook technisch een groot risico. 

Welke problemen kunnen zich voordoen?

Een PV-installatie bestaat uit panelen, omvormers en een AC-installatie. Eén van de belangrijkste oorzaken van een panne is een defect aan de omvormers. Men gaat er te vaak vanuit dat de omvormers steeds vernieuwd moeten worden. Soms is het echter mogelijk om deze omvormers te herstellen aan een fractie van de kostprijs van een nieuw exemplaar.

De degradatie van zonnepanelen heeft verschillende oorzaken, waaronder vervuiling. Dit is eenvoudig op te lossen door het periodiek reinigen van de zonnepanelen. Een andere oorzaak is het PID-effect (Potential Induced Degradation), dat verholpen kan worden door het plaatsen van PID-boxen. 

Bij een storing in de sturing van het AC-gedeelte kan het hele PV-park uitvallen. Een veel voorkomend probleem is een defecte UPS. Indien de batterij niet tijdig wordt nagekeken of vervangen, kan een netuitval ervoor zorgen dat de installatie niet meer automatisch terug opstart. Dit leidt tot aanzienlijke opbrengst- en dus inkomstverliezen.

De uitval van een ‘string’ is ook een frequente hindernis (de panelen die in serie geschakeld zijn worden aan elkaar gekoppeld in lange strings). Dit probleem is niet op te merken zonder een monitoringsysteem of een fysieke meting aan de panelen. Een defecte ‘string’ betekent al snel een verlies van 2% op de hele installatie. Voor een installatie van 500 kW, resulteert dit in een verlies van €3000 - €5000 per jaar.

Wat zit er in een onderhoudscontract?

Een performant monitoringsysteem is de basis van elk onderhoudscontract. Dit systeem is best fabrikant-onafhankelijk wat het betrouwbaar en flexibel maakt. Het monitoringsysteem volgt de PV-installatie in ‘real-time’ op en verwittigt de installateur (en de klant) meteen als er zich een probleem voordoet. Vaak krijgen wij zo het probleem vanop afstand opgelost, zodat de klant snel geholpen is. In de andere gevallen gaan wij meteen over tot een inspectie op de site. Naast de storingsbijstand, bezorgen wij de eigenaar van het PV-park dagelijkse en maandelijkse opbrengst­rapporten. Zo kan de productie van het park perfect opgevolgd worden. De klant kan ook steeds de historische productie raadplegen op een centraal webportaal.

Eenmaal per jaar is een grondige inspectie van de volledige PV-installatie nodig. Deze inspectie omvat een opbrengstanalyse, elektrische inspectie, mechanische inspectie en vervuilingsinspectie. Het resultaat van deze doorlichting is een grondig beeld van de huidige toestand van het PV-park. Dit nazicht stelt de installateur in staat om aankomende grote problemen te vermijden. 

Een goede onderhoudsservice geeft gemoedsrust aan de eigenaars van PV-parken. De klant hoeft in principe niets te doen aangezien alles automatisch en op ons initiatief verloopt. Een goede onderhoudsservice zal er tevens voor zorgen dat het rendement van de PV-installatie over 20 jaar gemaximaliseerd wordt

Deze expertise werd aangeboden door CKS

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels