Welke economische groei mogen we verwachten in 2017?
Harm Laitem

Welke economische groei mogen we verwachten in 2017?

Praktijck

Bank Degroof Petercam voorspelt een gematigde wereldwijde groei die rond de 3% zal uitkomen in 2017. Op de middellange termijn denken we dat het risico op een aanhoudende periode van gematigde groei en lage rentevoeten reëel is. Het monetair beleid lijkt haar limieten te hebben bereikt en beleidsmakers lijken de noodzaak voor een flexibeler budgettair beleid langzaam te erkennen. Een betere beleidsmix zou de economische activiteit kunnen versterken en inflatie in de hand kunnen werken. Er zijn echter nog wel belangrijke hindernissen op de weg vooraleer de implementatie van dit beleid een realiteit kan worden.

Wat zijn de grootste bedreigingen?

Een harde landing in China al dan niet gekoppeld aan een sterke devaluatie van de yuan blijft één van de belangrijkste risico’s voor de wereldeconomie. De grootste bedreigingen voor de geïndustrialiseerde wereld zijn het uitblijven van een stimulerend budgettair beleid en structurele maatregelen om de economische activiteit te ondersteunen. Een te sterke renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank en een escalatie van de onderhandelingen tussen de EU en het VK zijn bijkomende risico’s voor de volgende maanden.

Waarom blijft de groei zo zwak?

De reële beleidsrente is al enkele jaren negatief. Dit is een tendens die al zichtbaar was sinds de jaren tachtig, ondanks relatief gunstige demografische omstandigheden en een forse stijging van de private kredietvraag. Sommigen spreken in dit verband van ‘seculaire stagnatie’. Het gewenste spaarniveau zit structureel boven het gewenste investeringsniveau en het conventioneel monetair beleid slaagt er niet in om de reële rentevoeten zodanig laag te positioneren zodat het spaar- en investeringsniveau in evenwicht zijn. Dit weegt op de economische groei. Tien jaar na het uitbreken van de grote financiële crisis en de daaropvolgende grote recessie is het wereldwijde herstel nog altijd gematigd. Bovendien zijn er verschillende factoren zoals de demografische tegenwind die in toenemende mate zullen wegen op de groei.

Aandelenmarkten te sterk gestegen?

Het zeer soepele monetaire beleid en de voorzichtige houding van de Amerikaanse centrale bank  hebben de aandelenmarkten in 2016 in waarde doen stijgen. Op basis van de verwachte koers-winstverhouding worden de Amerikaanse aandelen (K/W van 16,6) en de Europese aandelen (K/W van 14,7) verhandeld boven het gemiddelde op lange termijn. De waarderingen van de ontwikkelde landen zijn dus duidelijk minder aantrekkelijk, maar nog altijd niet overdreven hoog. De aandelen van de opkomende markten hebben een sterke inhaalbeweging gemaakt gedurende 2016 waardoor de verwachte koers-winstverhouding (K/W van 13) nu in lijn zit met het historische gemiddelde. Het potentieel voor aandelen van de opkomende markten blijft daarom interessant in vergelijking met de aandelen van de ontwikkelde markten.

Deze expertise werd aangeboden door Degroof Petercam

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels