Economische pool van Noord-Limburg

Economische pool van Noord-Limburg

Regio Lommel

‘Bruisend Lommel’ is niet enkel de naam van de nieuwe middenstandsvereniging, de term vat ook de stad Lommel perfect samen. De Noord-Limburgse stad staat gekend voor haar maakindustrie maar tegelijkertijd ook als toeristische trekpleister met veel groen. Burgemeester Peter Vanvelthoven geeft tekst en uitleg over de economische speerpunten van zijn beleidsplan.

‘Bruisend Lommel’ is niet enkel de naam van de nieuwe middenstandsvereniging, de term vat ook de stad Lommel perfect samen. De Noord-Limburgse stad staat gekend voor haar maakindustrie maar tegelijkertijd ook als toeristische trekpleister met veel groen. Burgemeester Peter Vanvelthoven geeft tekst en uitleg over de economische speerpunten van zijn beleidsplan.

Lommel doet het goed. Onze werkloosheidscijfers zijn de laatste maanden nog verder gezakt. Met een werkloosheidsgraad van 6% zitten we ongeveer 1,5% onder het Limburgs gemiddelde. En die tewerkstelling - we tellen vandaag ruim 11.000 werknemers in dienstverband - zal in de toekomst wellicht nog verder groeien door initiatieven zoals Kristalpark III.”

De rechtstreekse treinverbinding met de Haven van Antwerpen is een grote troef voor Lommel.

 Wat mogen we van dat nieuwe industriepark verwachten?

Peter Vanvelthoven: “We hebben dat bedrijventerrein samen met LRM ontwikkeld. De totale investering bedroeg meer dan 30 miljoen euro. De oppervlakte van de individuele percelen maakt Kristalpark III echt uniek op Europese schaal. Er is al heel wat interesse van bedrijven die zich willen vestigen. Bovendien investeren we er samen met LRM ook in een gigantisch zonnepanelenpark van meer dan 100 hectare. Het moet het grootste zonnepark van de Benelux worden, goed om zo’n 25.000 gezinnen te bevoorraden. Sterker nog, bedrijven kunnen rechtstreeks inpluggen en profiteren van erg gunstige elektriciteitsprijzen. Ze moeten immers geen transportkosten aan de netbeheerders betalen. Dat is een troef waarmee we heel wat nieuwe bedrijven naar Lommel willen trekken.”

Sterck_L_19_Regio_Lommel_Peter_Vanvelthoven

CO2-neutraal

Wie door Lommel rijdt, merkt de vele windmolens op. Zijn er plannen om nog meer in te zetten op groene energie?

Vanvelthoven: “We hebben vandaag met 13 windturbines het grootste windmolenpark op het vasteland. In de laatste vijf windturbines heeft de stad geparticipeerd en ook dat is uniek. We zijn voor 16,5% mede-eigenaar en laten de opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap. Op die manier proberen we de belastingen in Lommel laag te houden. Vandaag produceren we – samen met BioEnergy - al elektriciteit voor meer dan 30.000 gezinnen en dat gaat nog toenemen. Er is inmiddels een vergunning in aanvraag voor nog 7 extra windturbines op de KMO-zone Maatheide. We hebben jaren geleden al gezegd dat we de eerste stad willen zijn die volledig klimaatneutraal is. Ik denk dat we goed op weg zijn.”

STERCK. Welke troeven heeft de stad Lommel nog voor ondernemers?

Vanvelthoven: “In eerste instantie zijn er nog heel wat percelen industriegrond beschikbaar. De prijs van die bouwgronden is bovendien erg gunstig. Ze zijn bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan in Genk en zelfs tot één derde van de prijzen in Eindhoven. Een ander voordeel is de vrijstelling op belasting op drijfkracht voor de eerste vijf jaar. Tot slot hebben we nog een rechtstreekse treinverbinding met de Haven van Antwerpen. Ook dat is voor heel wat bedrijven een plus want het wegennetwerk slibt alsmaar vaker dicht.”

De ontsluiting blijft een heikel punt. 

Vanvelthoven: “Absoluut. De perikelen rond de Noord-Zuid-verbinding zijn erg frustrerend. Internationale bedrijven hebben er iets minder last van maar voor de lokale ondernemers – met Vlaanderen als afzetmarkt – is het een klucht. We hebben trimodale mogelijkheden, maar we kunnen ze niet optimaal benutten. De heropening van de Ijzeren Rijn - de spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied – blijft ook maar aanslepen. Dat is niet enkel jammer voor Noord-Limburg maar ook voor de rest van de provincie. En de ontsluiting via het water kan ook veel beter. Om vandaag naar de Antwerpse haven te varen moeten we een omweg via Lanaken maken omdat het sluizencomplex van Blauwe Kei te beperkt is. De verwachtingen zijn hooggespannen.” 

Industrieparken Lommel
  • Kristalpark I

  • Kristalpark II
  • Kristalpark III
  • Maatheide
  • Balendijk

Toeristische trekpleister

Welke bedrijven uit Lommel zijn het grootst? 

Vanvelthoven: “In de maakindustrie is ZF Wind Power een grote speler. Het bedrijf maakt tandwielkasten voor windturbines en heeft ongeveer 900 medewerkers in dienst. Een andere grote werkgever is Center Parcs De Vossemeren. Ook hier werken ongeveer 900 mensen. Toerisme is sowieso ontzettend belangrijk voor Lommel. We hebben op jaarbasis zo’n 1,2 miljoen overnachtingen in Lommel, dat is bijna één derde van heel Limburg. Center Parcs is een volkstrekker maar we hebben ook heel wat dagtoerisme dankzij Bosland, de Lommelse Sahara en het Glazen Huis. We willen die troeven nu ook uitspelen naar de bedrijfswereld. Daarom ondertekenden we het MICE-charter (Meetings, Incentives, Conferences en Events) samen met Genk en Hasselt.”

Hoe zit het met de detailhandel en horeca? 

Vanvelthoven: “We hebben in 2015 de Kerkstraat opnieuw aangelegd en omgevormd tot een echte winkel- en wandelstraat. Dat heeft heel wat middenstanders een boost gegeven en ook behoorlijk wat nieuwe zaken aangetrokken. Daarnaast proberen we de leegstand in het centrum aan te pakken met behulp van pop-ups. Dat is een groot succes, maar we zijn natuurlijk volop op zoek naar duurzame oplossingen. Om dat te stimuleren hebben we recent een subsidie­regeling goedgekeurd. Wie een nieuwe zaak opent in de Kerkstraat, Dorp of Mudakkers kan een subsidie tot 20.000 euro krijgen. Een andere inspanning is gratis wifi in het centrum. Daarmee willen we een geste doen naar onze bezoekers, maar winkeliers kunnen er ook gretig gebruik van maken en bijvoorbeeld promoties via push-berichten versturen. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden, die willen we als stad zo goed mogelijk faciliteren. 

En de horeca? 

Vanvelthoven: "Die sector heeft het erg moeilijk. We bieden het ‘Lommel Leeft’-programma ter ondersteuning aan en dat lijkt vruchten af te werpen. We merken ook steeds vaker dat de middenstand en horeca vaker samenwerken. Dankzij de nieuwe middenstandsvereniging Bruisend Lommel zijn ze nog beter op elkaar afgestemd en dat leidt tot kruisbestuivingen en mooie initiatieven.”

Flanders Make

Lommel telt niet enkel heel wat bedrijven uit de maakindustrie, ook Flanders Make huisvest er. Dat is het strategisch onderzoeks­centrum voor de maakindustrie. Het centrum is gekoppeld aan vijf universiteiten – waaronder UHasselt en KU Leuven – en voert onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën. Bedrijven die lid zijn kunnen mee sturing geven aan het onderzoek en krijgen toegang tot een uniek innovatienetwerk en ‘knowledge center’.

www.flandersmake.be

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels