Het inverse effect van Europese merken
Dirk Caluwaerts Bockstael

Het inverse effect van Europese merken

Bockstael

Sinds 1937 is het Antwerpse Bureau Bockstael gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten waaronder octrooien, modellen en merken. Experten nemen de verdediging ervan op zich en zorgen er voor dat u uw concurrenten een stap voorblijft. Bockstael waarschuwt nu voor een omgekeerd effect.

“Zichzelf beschermen is absoluut nodig in onze veranderende, Europese en geglobaliseerde wereld. We kennen immers een invers effect van Europese merken”, zegt Dirk Caluwaerts die het bureau sinds 2006 leidt. “We beschermen al decennia lang merken, de goede naam of logo’s van producten en diensten. Het deponeren van Europese merken is zelfs aanzienlijk goedkoper geworden en toch zien we een terugval. Voorzichtigheid is nochtans geboden want een merknaambescherming biedt uitsluitend rechtszekerheid in de regio waar het gedeponeerd wordt.

Kleine ondernemingen doen dit vaak niet of weten het niet eens. Wat betekent dat concreet? Als iemand in België actief is en een Nederlands bedrijf zou toch uw merk deponeren, dan kan dat als een deponering ter kwader trouw beschouwd worden. Maar iemand in Letland of Litouwen weet dit misschien niet en kan dus een Europese merknaam deponeren die daardoor meteen over heel Europa beschermd is. Ja, zelfs in landen waar het bedrijf niet actief is, tot in België dus. Het gebeurt jammer genoeg frequent dat men na vele jaren toch gedwongen van merknaam moet veranderen hierdoor. Houd daar rekening mee en laat u dus tijdig informeren en begeleiden.”

Bockstael

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
T. 03 225 00 60
F. 03 226 90 57 (Merken)
F. 03 233 71 62 (Octrooien)
patents@bockstael.be
www.bockstael.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels