Hoe stelt u een re-integratieplan voor langdurig zieken op?
Kris Puelings

Hoe stelt u een re-integratieplan voor langdurig zieken op?

Vraag & Antwoord

Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen, stelden de kabinetten van minister De Block en minister Peeters een nieuw KB op. Sinds 1 december 2016 kunnen werkgevers na 4 maanden ziekte van een werknemer, of wanneer de behandelende arts een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid aflevert, zelf een re-integratietraject laten opstarten. 

Verder zijn er situaties waarin u als werkgever verplicht bent om een re-integratieplan uit te werken:

  1.  Wanneer een werknemer het overeengekomen werk op termijn opnieuw kan uitvoeren en tussentijds aangepast of ander werk mag verrichten, dan krijgt u 55 werkdagen de tijd om het plan op te stellen. 
  2. Als de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te hervatten, maar wél aangepast of ander werk kan uitvoeren, moet u binnen de 12 maanden een plan opmaken. 
  3. In situatie 2 is een re-integratieplan ook aan de orde na het verstrijken van de termijn om als werknemer in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid én na ontvangst van de beslissing van de beroepsprocedure. 

Het plan stelt u op in overleg met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG) en anderen ‘die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie’. U beschrijft zo gedetailleerd mogelijk alle maatregelen: de aanpassing van de werkpost, het aangepaste/andere werk (werk­inhoud en -volume, uurrooster, progressiviteit), opleidingen om competenties te verwerven en de geldigheidsduur. 

De PAAG bezorgt daarop het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer. Hij/zij beslist over de progressieve werkhervatting en arbeids­ongeschiktheid, wat eveneens wordt opgenomen in het plan.

Tot slot moet de werknemer die in aanmerking komt voor re-integratie, het re-­integratieplan aanvaarden. Hij/zij krijgt daarvoor 5 werkdagen. Bij akkoord ondertekent de medewerker het voorstel. Gaat de werknemer niet akkoord, dan moet hij/zij daarvoor de reden vermelden in het plan. Dan eindigt ook het re-integratietraject.

Lees meer over het KB – en wat er voor u als werkgever verandert – op de website van Mensura. 

Beantwoord door Kris Puelings

regiodirecteur Limburg bij Mensura

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels