Vijf trendy extra-legale voordelen in 2017
Rik Vaes & Yves Vanhees

Vijf trendy extra-legale voordelen in 2017

Praktijck - SD Worx

Maaltijdcheques, groepsverzekeringen of bedrijfswagens zijn de meest populaire extralegale voordelen. En toch zijn er nog andere die de zware loonkost naar beneden kunnen halen. We voorspellen deze vijf een leuke toekomst… 

1. Loonbonus

‘Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel’, zo heet de loonbonus officieel. Vrij vertaald: een premie die uw werkgevers krijgen als ze een bepaalde doelstelling bereiken: een omzetstijging, een kostenvermindering of het behalen van een ISO-certificaat.  Al die ambities, mét de beloning ervoor, formuleert u in een bonusplan. 

2. Aandelenopties 

Om medewerkers een variabel loon uit te reiken, hebben bedrijven verschillende opties. Ook beursgenoteerde aandelenopties zijn mogelijk. De werknemer heeft de vrije keuze, maar de praktijk toont aan dat heel wat mensen meestappen in het aandelenplan. De populariteit van aandelenopties of ‘warrants’ hoeft niet te verwonderen: ze zijn vrijgesteld van sociale bijdragen:  werknemers houden gemiddeld zo’n 60% van het brutobedrag over, terwijl dit voor bonussen slechts 40% is. Bovendien vormen aandelenopties een aftrekbare beroepskost voor uw zaak. 

Uiteraard is er een reëel beursrisico. Werknemers beslissen zelf wanneer ze de opties in geld omzetten. Dat kunnen ze al doen vanaf één dag na de uitreiking.

3. Onkosten voor telewerk

Een of enkele dagen per week van thuis uit werken, is ontegensprekelijk een voordeel voor veel werknemers. U zet die afspraken best wel op papier.  Aan dat voordeel hangt ook een troef voor werkgevers: aan medewerkers die op regelmatige basis thuis werken, kunt u een interessante forfaitaire kostenvergoeding geven. Die gaat tot 122 euro per maand en dekt de kosten. Op dat bedrag betaalt u geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdrage. 

4. Verwarming en elektriciteit 

Verwarmen en stroom gebruiken doet iedereen. Precies daarom kunt u dit voordeel gemakkelijk collectief toepassen. Uw medewerkers krijgen een forfaitair bedrag terug, dat belast wordt als voordeel alle aard. 

5. Gelegenheidspremies

Heel wat bedrijven gunnen hun werknemers een bonus wanneer ze in het huwelijksbootje stappen of een kindje ter wereld brengen. Dat dergelijke gelegenheidspremies vrij van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen zijn, draagt uiteraard bij aan hun populariteit. 

Maar een jaar telt honderd-en-één gelegenheden, en dus evenveel fiscaal interessante premies. Dit zijn de belangrijkste: huwelijkspremie, anciënniteitspremie, geschenkcheques, eervolle onderscheiding, pensionering. 

Conclusie: de ideale balans is maatwerk

Alle extralegale puzzelstukken in elkaar passen, is ontegensprekelijk specialistenwerk. Laat u dus goed adviseren door uw sociaal secretariaat.

Deze expertise werd aangeboden door SD Worx

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels