Limburgse innoveerders
Bruno Krekels

Limburgse innoveerders

Sector Bouw: Bruno Krekels

Het STERCK. Bouwdebat maakt duidelijk hoe belangrijk innovatie is, ook in de bouwsector. Tal van Limburgse ondernemingen hebben op dat vlak al flinke stappen gezet. Op de volgende bladzijden leest u hoe vier op en top Limburgse bouwbedrijven dit heel concreet aanpakken. 

Het Innovatiecentrum Limburg is één van de organisaties die zorgt voor ondersteuning en begeleiding van innovatieprojecten. “We brengen ondernemers in contact met experts en specialisten, geven advies over subsidiemogelijkheden of treden op als klankbord voor het aftoetsen van ideeën,” legt Bruno Krekels, directeur van het Innovatiecentrum Limburg uit. 

“Het Innovatiecentrum geeft onafhankelijk en vertrouwelijk feedback over de pro’s en contra’s. Daarnaast organiseren we workshops en infosessies waarbij we innovatietools uitleggen. Ondernemers kunnen die nadien toepassen in hun eigen bedrijf. Ook communicatie over succesverhalen hoort tot de kerntaken van ons centrum. Bijna alle diensten en begeleiding zijn kosteloos. We treden op als frontoffice voor het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).”

Welke steunmogelijkheden voor ondernemingen?


Twee derde van de subsidie-aanvragen bij het IWT komen van KMO’s. Maar liefst 75 procent van die aanvragen worden ook effectief goedgekeurd. De subsidies zijn bedoeld voor de gestructureerde ontwikkeling van nieuwe producten en diensten binnen een termijn van twee jaar. Waar vroeger het maximale steunpercentage 60 procent bedroeg, kan dit nu in bepaalde gevallen zelfs oplopen tot 80 procent. Er zijn nog een aantal andere mogelijkheden om via het IWT steun te krijgen voor innovatieve projecten. Zo kan je bijvoorbeeld (tijdelijk) een wetenschappelijk onderzoeker inschakelen om je idee uit te werken.

  •  Een KMO-haalbaarheidsstudie kan duidelijk maken of een idee slaagkansen heeft. Met een subsidie van maximaal 50.000 euro, die de helft van de kosten dekt, kan je het potentieel van je innovatieve plannen (laten) onderzoeken. Je kan dit zelf nagaan, of hiervoor samenwerken met onderzoeksinstellingen zoals hogescholen, of met andere bedrijven. De subsidies kunnen personeelskosten dekken, maar ook alle andere werkingskosten. Zijn de plannen al iets meer concreet, dan kan je via een KMO-innovatieproject een concreet onderzoeksdossier opzetten. Hiervoor kan je tot 250.000 euro subsidie per jaar ontvangen.
  •  Een tweede mogelijkheid om als KMO subsidies te krijgen, is via het ‘algemene O&O-programma’. Dit is bedoeld voor grotere dossiers, die meer kapitaal vereisen. Hierop doen voornamelijk grotere bedrijven een beroep, maar bijvoorbeeld ook start-ups in de biotechnologie. Zij kunnen via dit kanaal het potentieel van een nieuwe vinding uittesten.

www.innovatiecentrum.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels