Creatief met plastic
Kurt de Worm

Creatief met plastic

Over De Grenzen

PTMC sluit wereldwijd de plastic levenscyclus

Een bescheiden maar sterk groeiende Limburgse kmo die over heel de wereld plastic verhandelt en in 4 continenten aanwezig is met een eigen kantoor? Dat is het verhaal van PTMC Polyplast. Eigenaar Kurt de Worm timmert met een duidelijke visie aan een groeipad dat de volgende jaren opnieuw moet leiden tot een verdubbeling van de omzet. 

PTMC met hoofdkantoor in Hasselt werd opgericht in 1993 en was tot 2009 uitsluitend actief in het inkopen en verhandelen van plastic film. Het bedrijf koopt de moederrollen voornamelijk in China en verdeelt die als halffabricaten naar bedrijven over heel de wereld. Zij zetten de film om in eindproducten zoals kerstbomen, vensterbanken, spanplafonds, lampenkappen, film voor kaarten, … PTMC groeide vooral door nieuwe nichetoepassingen voor plastic film te zoeken. Dat gebeurde eerst in Europa, maar naarmate de productie verschoof naar Oost-Europa, Rusland en andere delen van de wereld, verlegde ook PTMC haar focus naar de brede internationale markt. 

Kurt de Worm nam in 2009 - in volle bankencrisis - het bedrijf over van de vorige eigenaar en stelde meteen een duidelijke groeistrategie voorop. PTMC verdubbelde op een zestal jaar tijd haar omzet die nu 6,5 miljoen euro bedraagt. “Aan de ene kant mikken we op een uitbreiding van onze regionale spreiding zodat we geleidelijk aan wereldwijd actief zijn. Aan de andere kant werken we aan een productdiversificatie op 4 grote domeinen. Naast de bestaande plastic film zijn de zogenaamde chemicals een tweede belangrijk domein geworden. We zijn gaan analyseren welke chemicals allemaal in onze plastic zitten (allerlei additieven, oliën zoals glycerine, ...) en we zijn op vraag van onze klanten bepaalde van die producten gaan verhandelen. Een derde nieuw domein was het zelf in de markt zetten van plastic eindproducten zoals kunsthagen. En een vierde en laatste nieuw domein is dat van de recyclage waarbij we de volledige levenscyclus van plastic willen coveren. Daarmee wordt de cirkel gesloten. Eigenlijk is het onze ultieme strategie om vier keer een PTMC naast elkaar te creëren en op dat pad zijn we goed op weg.”

VS IS DE VOLGENDE UITDAGING

Van elke verandering kan je iets positief maken. PTMC gaat - in samenwerking met FIT - nu ook de eerste stappen zetten om in de VS een filiaal uit te bouwen. “We gaan daar kijken bij de voornaamste producenten van biodiesel,” legt Kurt de Worm uit. “Glycerine is namelijk een afgeleide van biodiesel en onze klanten in China kunnen die glycerine goed gebruiken. Als we eenmaal een kantoor in de VS hebben om inkoop te doen, openen er zich allicht ook mogelijkheden om andere diensten of producten af te zetten. En ook het Midden-Oosten is een markt die ons boeit.” 

Eigen kantoren

In jullie regionale uitbreiding streven jullie ernaar om steeds lokaal op de markt aanwezig te zijn?

de Worm: “De start van een nieuw continent of nieuwe regio trachten we inderdaad steeds te koppelen aan de opening van een nieuw filiaal. Oorspronkelijk probeerden we alles vanuit België te communiceren. Maar als je in verschillende tijdszones werkt heb je maar enkele uren waarin je met elkaar kan communiceren en dat is heel frustrerend. Daarom hebben we de stap gezet naar lokale filialen met lokale mensen die de cultuur kennen en de taal spreken. Zo hebben we intussen een kantoor in China (Azië), in Argentinië (Zuid-Amerika) en Zuid-Afrika (Afrika). 

Wanneer we zo’n filiaal openen volgen we een vaste strategie. Het kantoor helpt in een eerste fase om de inkoop te begeleiden. Vervolgens kunnen de lokale mensen ons helpen om te kijken of we ook bepaalde producten/diensten kunnen afzetten bij lokale producenten in de regio. Dan maken we de switch naar verkoop. In een aantal gevallen zijn de producenten van onze plastic film op eigen vraag ook klant geworden voor de aankoop van bepaalde chemicals die in het plastic zitten.” 

We willen tegen 2020 onze omzet terug verdubbelen.

Jullie verkopen vooral veel in Azië?

de Worm: “Die regio is inderdaad de grootste afnemer en nog steeds een enorm groeiende markt. We focussen ook op groei in de andere BRIC-landen. En sinds 2016 zijn we actief in Zuid-Afrika. Vooral voor recycling is Afrika een heel interessante markt. Er is heel veel gerecycleerd of te recycleren materiaal te vinden. We zitten daar met ons kantoor nog sterk in die eerste fase van inkoop. Maar we zien nu al opportuniteiten op andere domeinen. De wereld is daar nog kleiner dan in andere regio’s. Er zijn bijvoorbeeld heel wat grote farmaceutische bedrijven gevestigd. Ze zijn al vragende partij of we bepaalde glycerine kunnen leveren. Die vraag hadden we zo snel niet verwacht. Meestal duurt het een tijd voor je je naam kan vestigen via het inkoopproces.” 

Jullie groei­strategie werkt en leidt tot een mooie groei?

de Worm: “Dat klopt. Onze omzet is in de eerste 5 à 6 jaar verdubbeld tot meer dan 6 miljoen euro. Tegen 2020 willen we opnieuw verdubbelen zodat de omzet dan het viervoud bedraagt in verhouding tot onze start in 2009. We zitten daarvoor volledig op schema.” 

Sterck_L_20_sector_Over_De_Grenzen_PTMC_Polyplast_Eigenaar_Kurt_de_Worm

Recycling

Hoe zijn jullie bij recycling terecht gekomen?

de Worm: “Zoals we op een gegeven moment de analyse gedaan hebben van wat er allemaal in onze plastic film aan grondstoffen en additieven zit, zijn we op een gegeven moment ook naar de volledige levenscyclus van ons product gaan kijken. We constateerden dat veel van onze klanten bij de verwerking van plastic geconfronteerd worden met afval. In de sector van chemie en plastic is het heel belangrijk om die kring te sluiten. Daartoe kunnen we ons steentje bijdragen. We willen oplossingen bieden waarbij we niet alleen de film leveren maar ook het afval van onze klanten terug opnemen en afzetten bij bepaalde producenten die niets liever willen dan gerecycleerd plastic. 

Het is trouwens boeiend om te zien dat naast China, Hong Kong en de VS ook België en Nederland in de top 5 staan van grootste afnemers in de recycling. We zijn op dat vlak echt een gekende hub in de wereld. Er zijn dan ook heel wat potentiële klanten in onze regio aanwezig. We gaan daarmee rond de tafel zitten en kijken wat de noden zijn. Eigenlijk is PTMC altijd al een pionier geweest. We zijn begin jaren 2000 onder de vorige eigenaar als één van de eersten naar China getrokken en hebben daar een uitgebreid netwerk uitgebouwd. We beginnen nu naam op te bouwen in Zuid-Amerika en willen hetzelfde doen in Zuid-Afrika. Het is niet eenvoudig en je moet opboksen tegen allerhande bureaucratieën en corruptie. Maar je ziet wel dat er een enorm potentieel aan recycling is. De partijen waarmee we rond de tafel gaan zitten zijn ook heel enthousiast omdat ze beseffen dat er iets moet gebeuren rond afvalmanagement.” 

Op het Afrikaanse continent staat enorm veel te gebeuren.

 

Jullie zetten ook een aantal proefprojecten op in de petrochemie?

de Worm: “Aan de Westkust van Afrika zitten veel grote oliemaatschappijen zoals Shell. Die verwerken plastics en heel veel metalen en ze willen ook scoren op vlak van milieu. We hebben daar nu bijvoorbeeld een lokale pers geïnstalleerd voor PET-flessen en recycleren er alle PET-flessen die van de boorplatformen komen. We persen die samen en exporteren het plastic in containers naar België of Nederland. Daar worden ze terug verwerkt tot korrels. 

In Zuid-Amerika doen we min of meer hetzelfde. Daar heb je met de sojabonen een ongelofelijke landbouwindustrie die ook heel veel folie verbruikt. Die wordt tot nu toe weinig gerecycleerd. We hebben er met een lokale persoon nu een wasmachine om de folie die van de plantages komt te wassen en daarna te vermalen en naar hier te exporteren. Er loopt een pilootproject in Argentinië maar er zijn ook al gesprekken in Chili. Naast de chemicals schuilt onze grootste groei de volgende jaren ongetwijfeld in de recycling.”

24/7 actief

Hoe zijn jullie praktisch georganiseerd met kantoren in verschillende landen? 

de Worm: “We hebben in elk continent waar we actief zijn lokale mensen die op onze payrol staan. Voor de rest zoeken we de nodige agenten en partners die met ons samenwerken. In België hebben we een team van 7 mensen en per filiaal is er 1 lokale medewerker vast in dienst. Mijn vrouw en ikzelf reizen ontzettend veel, meer dan een derde van onze tijd. Dat moet een roeping zijn, anders hou je dat niet vol. Belgen hebben het voordeel dat ze zich goed kunnen inleven in de lokale markt en dat wordt sterk geapprecieerd. Het respecteren van elkaars cultuur is heel belangrijk. Daar creëer je een connectie mee.” 

Hoe volg je mensen op aan de andere kant van de wereld?

de Worm: “Het begint met het vinden van mensen die binnen jouw missie en visie passen. Ze werken natuurlijk op grote afstand en dan moet je dat continu goed opvolgen. We zitten in België in een tijdszone waar ik, als ik tot 1 à 2 uur ’s nachts werk, de opportuniteit heb om met alle mensen tegelijk te kunnen skypen. In China beginnen ze dan te werken. In Zuid-Amerika is het dan late namiddag of avond. En Afrika is maar paar uur verschil met ons. Het is het ideale moment om een conference call met iedereen te doen. Ik wilde in de drie grootste tijdszones aanwezig zijn en dat is gelukt. Het leuke is dat PTMC nu 24/7 werkt. Tegen dat ik opsta zijn in China veel zaken verwerkt. En tegen dat we naar de avond toe gaan is in Zuid-Amerika het meeste gebeurd. En de filialen kunnen ook onderling met elkaar communiceren.

Ondanks alle technologische hulpmiddelen is business doen toch nog steeds en vooral samen zitten. Zeker in Zuid-Amerika en China is het heel belangrijk om elkaar in de ogen te kunnen kijken en handen te schudden. Bij de opstart gaan we altijd ter plaatse. Ook voor grote contracten wordt verwacht dat de eigenaar mee aanwezig is om de deal te sluiten. Je moet als internationale ondernemer een beetje globetrotter zijn. Daar bovenop is het voor ons een permanente uitdaging om creatief om te gaan met een turbulente macro-­economische situatie: de Brexit, Trump die de verkiezingen wint, … Dat heeft grote invloed op sectoren zoals de chemie, recycling en de farmaceutische industrie.” 

Sterck_L_20_sector_Over_De_Grenzen_PTMC_Polyplast_Eigenaar_Kurt_de_Worm

Kwaliteitsstandaard

Logistiek is ontzettend belangrijk voor jullie? 

de Worm: “Die service is inderdaad onze grootste toegevoegde waarde. We leveren geen uniek product maar het gaat om het geheel van onze diensten: de juiste film op het juiste moment bij de juiste mensen krijgen tegen de juiste prijs en kwaliteit. Ik heb me als werknemer jaren gespecialiseerd in kwaliteitssystemen en daar plukken we nu de vruchten van. We zorgen dat we overal ter wereld aan de Westerse kwaliteitsnormen kunnen leveren. De grootste toegevoegde waarde van PTMC is dat we die kwaliteit kunnen borgen, en als er iets fout gaat dat ook onmiddellijk kunnen rechtzetten.” 

Wat verwacht je van de economische ontwikkelingen in de BRIC-landen?

de Worm: “De indicatoren zijn momenteel niet erg rooskleurig. Maar elke ondernemer die creatief en innovatief bezig is gaat goede business kunnen blijven doen, ook in die landen. In China halen ze misschien geen 7 procent groei meer maar wel 6 procent en dat is nog altijd mooi hé. De mogelijkheden zijn er. En vergeet vooral het Afrikaanse continent niet. Daar staat enorm veel te gebeuren. Slechts weinig bedrijven zijn daar actief mee bezig. 

Maar je moet constant bijsturen en waakzaam zijn. Op een gegeven moment realiseerden we 30% van onze omzet in plastic film in Rusland. Dat is volledig weggevallen en dan moet je opnieuw beginnen zoeken. Het leuke is dat onze strategie klaar ligt en bewezen heeft dat die werkt. Het is nu aan ons om onze vier afdelingen traag maar gestaag te laten groeien. We zijn gegroeid door te kijken welke combinaties we kunnen creëren met bestaande producten en bestaande markten en dat blijven we doen.”

PTMC actief
in 4 domeinen
 • PLASTIC FILM 
  productassemblage, productie van onderdelen

 • CHEMICALIËN
  ruwe materialen, chemische verwerking
 • CONSUMENTENGOEDEREN
  distributie, marketing
 • RECYCLAGE
  afvalmanagement, recyclage
Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels