Netwerk van kennis en ervaring

Netwerk van kennis en ervaring

Regio Halen - Herk-De-Stad

H2O, de ondernemersclub van Halen en Herk-de-Stad, wordt getrokken door vijf lokale bedrijfsleiders: Karlien De Turck (Kaasbrik), Ingrid Nenczl (Milkshake), Dimitri Poitevin (Fleurs Juliette), Geert Surkijn (Cats & Dogs) en Ignace Vermeersch (Advocatenkantoor Vermeersch & Breemans). Enerzijds wedijveren ze met veel gedrevenheid bij de lokale overheden voor een beleid dat extra zuurstof geeft aan de ondernemers. Anderzijds organiseren ze netwerkingsactiviteiten, ondernemerscafés en bedrijfsbezoeken. 

Zowel Halen als Herk-de-Stad zijn relatief kleine gemeentes. Letterlijk in oppervlakte, maar ook figuurlijk als je afgaat op het gezamenlijke inwonersaantal van net geen 22.000. “Desondanks beschikken we over een aantal belangrijke troeven. Denk maar aan de centrale ligging tussen Hasselt, Leuven en Eindhoven en de nabijheid van de autosnelwegen E313 en E314. Een ander belangrijk voordeel is de Ontwrichte Zone-maatregel waarbij kmo’s in Halen en Herk-de-Stad kunnen rekenen op een gedeeltelijke vrijstelling van de door te storten bedrijfsvoorheffing. Een maatregel die in het leven werd geroepen n.a.v. de sluiting van Ford Genk en die geldig is bij het creëren van extra tewerkstelling na een investering. De aanvraag is kinderspel, het zou zonde zijn om er geen gebruik van te maken”, licht Ignace Vermeersch toe.

Prioriteitenlijst

Een pijnpunt is echter de uitbreiding van het Herkse Industrieterrein Daelemveld met circa 4 hectare, een dossier dat al jaren aansleept. “Daarnaast is er in Halen met de sluiting van Amcor in 2016 heel wat tewerkstelling verloren gegaan. Het vraagt dus wel inspanningen van de gemeentebesturen om de terreinen die niet meer in gebruik zijn te activeren én om nieuwe bedrijventerreinen te creëren. De laatste jaren zagen we jammer genoeg heel wat bedrijven wegtrekken naar andere gemeenten. Langs de andere kant is er gelukkig de uitbreiding van de kmo-zone van Berbroek, een deelgemeente van Herk-de-Stad. Al blijft de lijst met aanvragen van nieuwe kmo’s groter dan de beschikbare industrieruimte. 

Verder staat een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de kernen en bedrijventerreinen op onze prioriteitenlijst, net zoals de creatie van voldoende parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Tot slot blijven we ijveren voor boven­lokale samenwerking, iets wat we ook al in onze beleidsnota van 2013 aankaartten”, aldus Karlien De Turck, die naast bestuurslid van H2O ook Voka-ambassadeur voor Halen is. Voor Herk-de-Stad neemt Geert Surkijn die rol op zich.

Duivelse deals

Vanuit de ondernemersclub worden niet alleen problemen of knelpunten gesignaleerd, een groot deel van de activiteiten staat ook in het teken van netwerking en ervaringsuitwisseling. “We tellen een 70-tal leden, gaande van kmo’s tot vrije beroepers zoals architecten, verzekeraars en bankdirecteurs. Onze twee meest bijgewoonde activiteiten zijn het eindejaarsfeest en de nieuwjaarsreceptie. Voor die laatste zijn het stadsbestuur van Halen en Herk-de-Stad beurtelings gastheer”, vertelt Geert Surkijn. 

“Verder organiseren we elk jaar twee ondernemerscafés en een aantal bedrijfsbezoeken. Onze industrieterreinen tellen heel wat interessante bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren. Daardoor is elk bedrijfsbezoek steeds weer een unieke ervaring waar je sowieso iets van opsteekt. Daarnaast zetten we nu en dan eens ontspannende activiteiten op de agenda. Zo organiseerden we vorig jaar tijdens het Europees kampioenschap in juni een barbecue waar één van de voetbalmatchen live op groot scherm getoond werd. Ideaal om collega-ondernemers beter te leren kennen. En zoals ze zeggen: de beste deals worden tussen pot en pint gesloten”, vult Ingrid Nenczl aan.

Debat

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zal H2O een nieuwe economische beleidsnota opstellen en overhandigen aan alle politieke partijen van Halen en Herk-de-Stad. Dimitri Poitevin: “Net zoals bij de vorige verkiezingen geven we tijdens één van onze activiteiten alle partijen graag de ruimte voor een debat over belangrijke ondernemers­thema’s. De aanwezigen kunnen dan ook zelf vragen stellen en problemen aankaarten. Sowieso zetten wij ons als ondernemersclub in om constructief mee te denken en te zoeken naar oplossingen.

 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels