Begrotings- of <br> zomerakkoord: wat is van belang voor u als werkgever?

Begrotings- of
zomerakkoord: wat is van belang voor u als werkgever?

Vraag & antwoord - CLB

De federale regering stelde op 26 juli jongstleden het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor. Wij hebben alvast enkele belangrijke punten uitgelicht voor u als werkgever:

  1. Wijziging opzeggingstermijn tijdens eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst

   Met de invoering van het eenheidsstatuut in 2014 werd de proefperiode formeel afgeschaft. De regering heeft echter een akkoord bereikt om dit te herzien. De ­proefperiode zal niet opnieuw worden ingevoerd. Nu gaat de regering maatregelen treffen om de werkgever de kans te geven tijdens de beginperiode van de tewerkstelling de arbeidsovereenkomst met een korte opzegtermijn te beëindigen.

   Zowel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur als voor bepaalde duur wordt een progressievere opbouw van de opzeggingstermijn tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst ingevoerd (zie schema).

  2. Uitbreiding flexi-jobs

   Het systeem van de flexi-jobs, dat momenteel enkel bestaat in de horecasector, wordt uitgebreid naar de ­detailhandel, zelfstandige kleinhandel, handel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken en warenhuizen. Bovendien zullen ook gepensioneerden in de toekomst kunnen bijklussen in een flexi-job.

   Deze en nog tal van andere maatregelen worden binnenkort omgezet in wetgeving en gelden dus voorlopig onder voorbehoud van verdere ­concretisering.

   Graag een volledig overzicht van de sociale maatregelen in het begrotingsakkoord? Ga dan naar onze website www.clbgroup.be en check de rubriek ‘In de kijker’.

Beantwoord door CLB

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels