Gaan we binnenkort massaal stroom opslaan?

Gaan we binnenkort massaal stroom opslaan?

Vraag & antwoord - Intellisol

Ja! We gaan binnenkort massaal stroom opslaan. Bij de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie zijn er enkele struikelblokken. De ongelijkheid van ­productie en verbruik is er daar één van. Zonne- en windenergie zijn niet controleerbaar. Soms produceren ze meer energie dan nodig, soms minder. Dat onevenwicht kan opgevangen worden met energie­opslag. Voor bedrijven wordt een ­batterijsysteem steeds interessanter. En nog meer in combinatie met zonnepanelen.

Meer eigen verbruik

Bloomberg voorspelt in een recente studie dat batterijen 77% goedkoper worden tussen 2016 en 2030. Een dergelijke prijsdaling zorgt ervoor dat energieopslag rendabel wordt voor het grote publiek, en zeker voor bedrijven met zonne­panelen. Zij hebben immers geen terugdraaiende teller maar wel een compensatie voor hun geïnjecteerde elektriciteit die lager ligt dan de prijs die ze betalen als ze elektriciteit van het net afhalen.

Met een batterijsysteem stijgt het verbruik van zelfgeproduceerde energie en daalt de hoeveelheid duurdere stroom die van het net gehaald moet worden.

Minder piekbelasting

Een ander voordeel is het verlagen van het piekverbruik, ook wel peakshaving genoemd. De grootte van de aansluiting bij de netbeheerder en de bijhorende taksen worden bepaald op basis van het afgenomen vermogen op piekmomenten. Die pieken kunnen afgevlakt worden met een batterij­systeem. In plaats van het net aan te spreken op piekmomenten, worden de batterijen ingeschakeld. Daardoor kunnen de aansluiting en de kosten omlaag.

Geen stroomonderbreking

Met batterijen heb je ook meteen een back-upsysteem of noodstroomvoorziening. Zo hoeven mensen zich geen zorgen te maken over hun energietoevoer, zelfs bij een stroomuitval.

Kleine verbruikers?

Kleine verbruikers genieten nu nog van het voordeel van de terugdraaiende teller. Bij de invoering van het nieuwe energiedecreet in 2019 worden mogelijk wisselende stroomtarieven en slimme meters ingevoerd. Dan zal blijken welk rendement batterijen voor gezinnen kunnen hebben.

Beantwoord door Intellisol

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels