Welke voorwaarden voor vrijwillige overuren?

Welke voorwaarden voor vrijwillige overuren?

Vraag & antwoord - Euregio Law

Sinds de invoering van de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk (01/02/2017) kan uw werknemer onder bepaalde voorwaarden vrijwillige overuren presteren.

België kent in principe een maximale arbeidsduur van 8 uur per dag en 38 uur per week. Wanneer er toch wordt gewerkt in een 40-urenstelsel, wordt dit gecompenseerd met ADV-dagen. Overuren zijn onderworpen aan strikte regels en zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke en bij de wet voorziene omstandigheden. Bovendien dient u dit te melden of zelfs een voorafgaande toelating te bekomen van de sociale inspectie. De gepresteerde overuren geven recht op overloon voor de uren die gepresteerd worden boven de grens van 9 uur per dag of 38 (of 40) uur per week én de werknemer in kwestie heeft recht op inhaalrust voor de gepresteerde overuren.

Het systeem van de vrijwillige overuren creëert een bijkomende mogelijkheid voor het presteren van overuren. Daarbij gelden volgende vuistregels:

  • Het betreft een aanbod van de werkgever waar de werknemer vrijwillig mee instemt.
  • Er wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld die (max.) 6 maanden geldig is.
  • Max. 100 overuren per jaar (uitbreiding mogelijk via een sectorale cao).
  • Max. 11 uur/dag en 50 uur/week.
  • Geen recht op inhaalrust, maar wel een uitbetaling aan de normale overloontoeslag of plaatsing op een ‘loopbaanspaarrekening’.
  • 25 van de 100 overuren (uitbreiding mogelijk via sectorale cao) worden niet meegerekend voor de interne grens van 143 uren. De interne grens van 143 uren houdt in dat een werknemer in de loop van een bepaalde referteperiode (min. 1 trimester - max. 1 jaar) maximaal 143 overuren mag cumuleren. Van zodra die grens bereikt wordt, moet er inhaalrust toegekend worden. Pas nadien mag de werknemer opnieuw overuren presteren.

Ten slotte: het is de werkgever die beslist of er overuren gepresteerd worden of niet. De werknemer kan dus niet ­‘spontaan’ beslissen om overuren te presteren.

Beantwoord door Euregio Law

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels