Eindejaar in zicht, wat fiscaal nog te doen?
David Bos Eindejaar in zicht, wat kunnen we fiscaal nog doen?

Eindejaar in zicht, wat fiscaal nog te doen?

Vraag & Antwoord

Heel wat belangrijke risico’s (pensioen, overlijden, investeringskredieten, aandelenparticipaties, …) kan je oplossen via een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Via deze oplossing krijg je bovendien nog heel wat andere opportuniteiten.

Het principe is simpel. De vennootschap betaalt een bedrag volgens haar liquide mogelijkheden en in functie van de fiscale grens. Elke premie is 100% fiscaal aftrekbaar. Met het gespaard bedrag bouw je een pensioenkapitaal op. Dat pensioenkapitaal wordt rechtstreeks aan jou uitgekeerd, niet via je vennootschap. Ook niet na een eventuele vereffening van je vennootschap.

Is die aanvulling op het wettelijk pensioen wel nodig?

Het maandelijks minimumpensioen voor zelfstandigen bedraagt 1.515 euro (gezins­pensioen) of 1.212 euro (alleenstaand pensioen), en dit bij een volledige loopbaan (45 jaar). In de praktijk bedraagt het gemiddeld inkomen van een zelfstandige 900 euro per maand. Wie geen aanvullend ­pensioen heeft zal moeilijk kunnen genieten van zijn oude dag.

Wat gebeurt er als je overlijdt voor pensionering?

In dat geval “helpt” de staat je nabestaanden verder met een overgangsuitkering (12 tot 24 maanden), of zelfs een overlevingspensioen (mits voldaan aan voorwaarden). De tussenkomst van het overlevingspensioen bedraagt 1.196 euro per maand. In de meeste gevallen biedt dat geen financiële zekerheid, want bij overlijden valt één inkomen volledig weg, terwijl veel vaste kosten blijven doorlopen.

De Individuele Pensioentoezegging kan ook benut worden voor het indekken van investeringskredieten van een vennootschap, of om de onderlinge aandelenparticipaties af te dekken bij overlijden van een medezaakvoerder of bestuurder.

Als kers op de taart is er voor de zelfstandigen die privé wensen te investeren in onroerend goed in Europa de mogelijkheid om hun Individuele Pensioentoezegging aan te spreken. De vennootschap zorgt voor het kapitaal; privé blijft er enkel nog een interestvergoeding te betalen. Je steekt dan een deel van je aanvullende pensioenopbouw in bakstenen, wat een keuze is, maar fiscaal kan je een goede zaak doen.

Door de vele voordelen en interessante formules maak je best nu een afspraak met één van onze verzekeringsexperts.

Beantwoord door Loois Verzekeringen

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels