Hoe motiveer en versterk ik mijn team?
Inge Vanstraelen Hoe motiveer en versterk ik mijn team?

Hoe motiveer en versterk ik mijn team?

Vraag & Antwoord

Motivatie van werknemers is een veel besproken onderwerp in de huidige economische context. ­Thema’s zoals stress & burn-out, bore-out en/of arbeidstevredenheid staan op de agenda van menig directieteam.

Is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om zijn mensen te motiveren of is dit de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers? De Zelf-Determinatie theorie als wetenschappelijke basis voor motivatie toont aan dat aan 3 behoeften moet worden voldaan om intrinsiek gemotiveerd te zijn (Deci & Ryan, 2000).

Wat zijn die 3 basisbehoeften en welke impact heb je hierop als leidinggevende?

Autonomie

Een werknemer heeft behoefte aan autonomie bij het uitvoeren van een opdracht en zal gemotiveerd zijn als hij voldoende eigen inbreng en initiatief kan nemen bij het uitvoeren van de taak.

Als leidinggevende betekent dit niet dat je de werknemer(ster) volledig moet vrij laten maar eerder voldoende toelichting moet geven, de context verduidelijken en het belang van de opdracht uitleggen. In plaats van zeer controlerend op te treden is het van belang om te focussen op WAT er verwacht wordt zodat de werknemer zelf de HOE kan invullen.

Betrokkenheid

Daarnaast heeft het gevoel van deel uit te maken van een team of groep, ergens bij te horen, het gevoel van betrokkenheid een positieve invloed op de motivatie. Als leidinggevende heb je een voorbeeldrol en kan je zorgen voor een goede teamsfeer door dingen bespreekbaar te maken, door wederzijds respect en vertrouwen te tonen en door eens een luisterend oor aan te bieden. De interpersoonlijke betrokkenheid van de leidinggevende voedt immers de behoefte aan verbondenheid bij de teamleden.

Competentie

Tenslotte moet een werknemer zich competent voelen bij het uitvoeren van de taak of m.a.w het gevoel hebben dat hij over de nodige vaardigheden beschikt om de opdracht uit te voeren.

Als leidinggevende kan je je teamleden ondersteunen door bijvoorbeeld duidelijkheid te geven in wat er van hen verwacht wordt, door oprechte positieve persoonlijke feedback te geven en door een ­veilige leeromgeving te creëren waar men fouten mag maken.

Eén ding is zeker, de rol van de leidinggevende is cruciaal!

Beantwoord door Attitutor

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels