Nieuwe subsidie voor innovatie via samenwerking
Anke Albregts, Erik Gerits, John Spronck Nieuwe subsidie voor innovatie via samenwerking

Nieuwe subsidie voor innovatie via samenwerking

Provincie

In een geglobaliseerde economie is een continue focus op innovatie absoluut noodzakelijk. De Province Limburg wil innovatieve projecten maximaal ondersteunen en voorziet hiervoor een nieuwe subsidie van maximaal 50.000 euro per project. Een sterk innovatief vermogen van de bedrijven moet voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse economie zorgen.

“Innovatie komt niet zomaar”, zegt Erik Gerits, gedeputeerde van Economie. “Het is belangrijk dat er een klimaat van innovatiestimulering ontstaat en een mindset wordt ­gecreëerd zodat creatief en innovatief ondernemerschap permanent wordt geprikkeld. De voorbije jaren zijn er al heel wat bouwstenen van de zogenaamde triple helix in onze provincie gerealiseerd. Kennis en onderzoeksresultaten worden vlot met het bedrijfsleven verbonden. En startende innovators kunnen voluit groeien in de thematische en sectoriële incubatoren.”

STERCK. Jullie willen de interactie tussen bedrijven en sectoren nog meer stimuleren?

Erik Gerits: “Dat klopt. In het provinciaal economisch beleid wordt met een nieuw subsidiereglement nu ingezet op het maken van cross-overs en verbindingen tussen sectoren en bedrijven. Kruisbestuiving en samenwerking kan immers zorgen voor nieuwe innovatieprojecten en voor nieuwe economische meerwaarde. Om onze Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, hebben we dit subsidiereglement opgesteld. samenwerkende bedrijven kunnen een subsidie aanvragen om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te onderzoeken, ontwikkelen of testen.”

Minstens 2 bedrijven

STERCK. Wie komt in aanmerking? 

Erik Gerits: “Alle Limburgse kmo's kunnen aanspraak maken zodra ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen waarvan er minstens 1 de exploitatiezetel in Belgisch Limburg heeft. We willen hen op die manier echt stimuleren om van hun eiland af te komen en samen innovatieprojecten aan te gaan. Daarbij bouwen we verder op het succesvolle Interreg-project Crossroads 2 waarvan we als Provincie Limburg ook al partner waren.”

STERCK. Welk soort projecten komt in aanmerking?

Erik Gerits: “Het moet gaan om het ontwikkelen of testen van een vernieuwend product, ­proces, dienst of marktbenadering die een positieve impact heeft op de eigen bedrijfsvoering en op de Vlaamse markt. En het moet echt een project met toekomstperspectief zijn. Belangrijk is dat het niet alleen gaat om onderzoek, maar dat er effectief ook een implementatie plaatsvindt en dat er dus fysieke economische meerwaarde gecreëerd wordt. Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50% van de kosten die werkelijk gemaakt zijn voor het innovatieproject met een maximum van 50.000 euro per aanvraag. Daarin mogen bijvoorbeeld ook de loonkosten mee verrekend worden.”

INNOVATIE VIA SAMENWERKING
  • Meer informatie en indienen van projecten: dienst economie van de Provincie Limburg of het Innovatiecentrum Limburg.
  • De eerste oproep sloot af op 30 oktober 2017. De tweede oproep sluit af op 30 april 2018.
  • De subsidie bedraagt maximum 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 50.000 euro.
  • Meer informatie: www.limburg.be/innovatie.

Begeleiding door Innovatiecentrum

Het Innovatiecentrum Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in het Limburgs economisch landschap. Het zal samen met de diensten van de Provincie Limburg de ingediende projecten beoordelen en projecten begeleiden.

Anke Albregts, directeur Innovatiecentrum Limburg: “We begeleiden bedrijven en non-profitorganisaties in hun innovatieprojecten, geven advies over subsidies, patenten, samenwerkingen met kennisinstellingen en andere bedrijven, ... En we helpen hen in hun zoektocht naar partners, kennis en financiering. De nieuwe subsidie gaat mee in ons rugzakje om innovatieve bedrijven op weg te helpen.”

STERCK. Jullie hebben als geen ander ervaring met innovatieprocessen?

Anke Albregts: “We voelen duidelijk dat er op het vlak van innovatie heel wat leeft. Het is goed dat dergelijke projecten nu een extra steuntje in de rug krijgen. Het doel is dat bedrijven die vanuit hun eigen sterkte een dienst of project ontwikkeld hebben, dit een extra meerwaarde geven door samenwerking met een andere partner. De partners moeten elkaar versterken. Het gaat dus niet om een zuivere klant-leverancier-verhouding. Maar de insteek voor de subsidie is bewust heel breed gehouden. We willen op voorhand geen ideeën uitsluiten.”

Innovatievoorbeeld: 3D-geprinte brillen

Een voorbeeld van een innovatief project vinden we bij ESMA Maasmechelen dat onder meer gespecialiseerd is in 3D-printing. De CrossRoad2-subsidie bracht hun project van 3D-geprinte brillen op maat in een stroomversnelling.

“Een bril op maat kan het comfort van heel wat brildragers verhogen”, zegt John Spronck. “We zijn daarom gestart met       het printen van brillen uit titanium, rekening houdend met de individuele maten van de klant. Daarvoor wordt er in de optiekzaak eerst een professionele scan van het hoofd van de klant gemaakt. Die scan geeft een exact beeld van de realiteit en vormt dus de basis van het ontwerp van de bril. Via 3D-printing blijven de precieze maten behouden, zoals de afstand van de oren tot de neus. Tegelijk kunnen ook de wensen van de klant over het ontwerp worden uitgevoerd.” 

STERCK. Voor de coating werken jullie samen met een Nederlandse partner?

John Spronck: “Onze Nederlandse partner Special Platings voorziet de bril inderdaad van een speciale coating en afwerking naar keuze. Veel bedrijven zoals het onze zijn gespecialiseerd in een bepaalde niche. Door de samenvoeging van twee specialisaties kunnen we een product en concept op de markt brengen dat als dusdanig niet bestaat. Zo versterken we elkaar. Het uiteindelijke doel is om het printen van brillen als een service aan te bieden aan de opticiens, die dan op hun beurt een perfect passende bril aan hun klanten kunnen leveren."

Kruisbestuiving en samenwerking kunnen zorgen voor nieuwe innovatieprojecten en voor nieuwe economische waarde.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels