Ondernemingswaarde & aandelenwaarde?
Dennis Vandersmissen Ondernemingswaarde & aandelenwaarde: wat is het verschil?

Ondernemingswaarde & aandelenwaarde?

Vraag & Antwoord

Hoe wordt de waarde bij een bedrijfsovername omschreven?

Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value. Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen ‘bedrijf’, ‘onderneming’ en ‘aandelen’ of ‘participatie’. Er is een eenvoudige relatie tussen deze termen: ondernemingswaarde – netto schuldpositie = aandelenwaarde.

Waarvoor staat de ondernemingswaarde?

De ‘ondernemingswaarde’ is de waarde van de onderneming of het bedrijf. Deze vertrekt meestal van de winstgevendheid en houdt geen rekening met de financieringsstructuur van de juridische entiteit waarin deze onderneming wordt gevoerd. Het gaat over de waarde van de activiteit.

Waarvoor staat de aandelenwaarde?

De aandelenwaarde geeft de waarde voor de aandeelhouder weer, rekening houdend met de financiële structuur van de onderneming. Het is het bedrag dat de verkoper uiteindelijk voor zijn aandelen ontvangt. Het verschil, de ‘netto-schuldpositie’, is de financiering van de onderneming voor zover dit geen eigen vermogen is. Deze wordt doorgaans gedefinieerd als de financiële, rentedragende schulden (ongeacht het type: lening, kaskrediet …), verminderd met de liquide middelen.

Waarmee moet een ondernemer vooral rekening houden bij de overname van zijn bedrijf?

Laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden en de daarop gebaseerde multiples: die houden immers geen rekening met de financiële structuur van de onderneming. Houd rekening met de netto-schuldpositie van een bedrijf en maak de vergelijking op het niveau van de ondernemingswaarde. Een negatieve netto-schuldpositie vertegenwoordigt een financieringsoverschot. Als deskundige financiële gids hanteren wij een persoonlijke aanpak. In combinatie met innovatieve digitale tools en een rijke ervaring realiseren wij voor u de beste deal.

Beantwoord door VME

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels