Personeel: motor of rem?
Mireille Vandevorst Personeel: motor of rem?

Personeel: motor of rem?

Vraag & Antwoord

Het belang van de juiste medewerkers voor een organisatie valt niet te onderschatten. Gedreven personeel kan ervoor zorgen dat een bedrijf groeit, anderzijds ­kunnen minder gemotiveerde medewerkers ook een rem betekenen voor de groei van een bedrijf. De grootste uitdaging voor een onderneming is: de juiste ­medewerker op de juiste plaats.

Dat veronderstelt een doorgedreven rekrutering en het ­voeren van diepgaande gesprekken. Het aantrekken van de ‘juiste’ medewerker heeft ook te maken met de kwaliteit van een sollicitatiegesprek. De bedoeling hiervan is om de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen: kloppen de kernwaarden en de competenties die nodig zijn voor een functie? Iemand kan uitstekend onderlegd zijn voor een job, maar vaak is dat niet voldoende om optimaal te functioneren. Mensen kunnen gecharmeerd zijn door een bedrijf of door het vooropgestelde salaris, maar dat is nog geen garantie dat ze hun job naar behoren en met volle overgave zullen uitvoeren.

Geen overhaasting

In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt maken werkgevers nog wel eens de fout om potentiële medewerkers te snel over de streep te trekken. Vaak ligt de lat te laag en stromen nieuwe medewerkers in die geen meerwaarde ­bieden. In het verlengde hiervan: om niet in de problemen te komen vinden bedrijven het vaak moeilijk om afscheid te nemen van werknemers, ook al presteren ze onvoldoende. Op termijn fnuikt dit het groeipotentieel van een onderneming. Werkgevers moeten hierin keuzes durven maken, iemand ontslaan is absoluut niet negatief. Vaak is het verbreken van een arbeidscontract een betere oplossing dan nog jarenlang verder aan te modderen. Het is net als in een huwelijk: niet elke verbintenis houdt eeuwig stand.

Vertrouwensband

Eenmaal een medewerker gevonden voor een functie, komt het erop aan om hem of haar op de juiste manier te blijven triggeren en te motiveren. Het opbouwen van een vertrouwensband is hierbij het uitgangspunt. Continue gesprekken zorgen ervoor dat een werknemer zich betrokken en ondersteund blijft voelen. Omdat bedrijven voortdurend evolueren, is het noodzakelijk om aan te geven in welke richting veranderingen uitgaan en welke stappen werknemers hierbij moeten zetten, bijvoorbeeld op het vlak van bijscholingen. Een open en duidelijke communicatie zorgt ervoor dat medewerkers bereid zijn om mee te groeien met het bedrijf.

Langdurig engagement

Een evaluatiegesprek moet uitmonden in positieve feedback, een werknemer mag immers fouten maken. Het is daarnaast net zo belangrijk om waardering uit te spreken wanneer de zaken wel goed lopen. Dat zorgt voor erkenning en daaruit blijkt dat een bedrijf iedere goed presterende medewerker hard nodig heeft. Betrokkenheid is de basis van een langdurig engagement van uw ­personeel.

Beantwoord door Solut

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels