Safety first!
Olivier Demoulin Safety first! Wat betekent terreurniveau 3 voor de securitysector?

Safety first!

Security

Er is de laatste maanden heel wat te doen rond beveiliging. De aanhoudende terreurdreiging speelt daarin ongetwijfeld een rol. Welke invloed heeft dat op de sector van de installateurs? Olivier Demoulin van ALIA Security geeft tekst en uitleg.

ALIA Security vertegenwoordigt de beveilingsondernemingen (installateurs, fabrikanten en distributeurs inzake inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en camera­bewaking)”, verduidelijkt Olivier Demoulin, voorzitter van ALIA Security.

“ALIA Security telt ruim 600 leden. Dit is ongeveer twee derde van het totale aantal erkende beveiligingsondernemingen. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 80% van de totale omzet op de markt. ALIA Security heeft enerzijds als taak om haar leden te verdedigen bij de verschillende instanties en overheden. Anderzijds om haar leden up-to-date te houden van wat er in de sector leeft.”

STERCK. Hoe ziet het beveiligingslandschap er vandaag in België uit?

Demoulin: “In totaal zijn er zo’n 900 erkende beveiligingsbedrijven in België. Dit zijn overwegend kmo’s die dagelijks met passie meewerken aan de ­veiligheid van de Belgische burgers en bedrijven. Om van start te gaan als alarminstallateur moet je een erkenning van de FOD Binnenlandse zaken in je bezit hebben. Dat houdt in dat je gescreend wordt op moraliteit en dat je ook een uitgebreide opleiding moet volgen. Naast de verplichte erkenning kan een installateur ervoor kiezen om zich INCERT te laten certificeren. Dit is een kwaliteits­label waarbij de installateur zich ertoe verbindt een voorgaande risico­analyse uit te voeren en een aantal strenge technische regels te volgen. Op die manier kan hij een optimale ­beveiliging garanderen aan zijn klant. In totaal zijn zo’n 350 installateurs INCERT-gecertificeerd.”

Kies voor een INCERT gecertifieerd installateur

Wens je een alarmsysteem of een camerabewakings­systeem te installeren? Verkies dan een INCERT gecertifieerde ­installateur. Door INCERT beschikt de installateur over een kwaliteitslabel waardoor hij een voorgaande risicoanalyse en een optimale beveiliging van je woning of bedrijf kan garanderen.

Meer informatie:

Technologie evolueert

STERCK. Is er ook nood aan sensibilisering bij beveiligingsbedrijven?

Demoulin: “De technologie evolueert snel en het is belangrijk dat bedrijven op de hoogte blijven van nieuwe technieken, businessmodellen en reglementeringen. ALIA Security zet alles in het werk om haar leden zo goed mogelijk te ­informeren. Zo staan we voortdurend in contact met de overheden en instanties die een impact hebben op de sector. Ook in de werkgroepen van het Belgisch Elektrotechnisch Comité doet ALIA Security actief mee aan het uitwerken van normen en technische nota’s. Om alle evoluties te communiceren naar onze leden, organiseren we regelmatig infosessies en workshops, sturen we nieuwsbrieven uit en nemen we deel aan tal van werkgroepen.”

STERCK. Hoe zit het eigenlijk met de terreurdreiging? We zitten nog altijd op terreurniveau 3. Dat voelen jullie ongetwijfeld ook.

Demoulin: “Met de nieuwe context van terreur is het meer dan ooit essentieel dat er een duidelijk wettelijk kader is voor de sector. De nieuwe wet inzake private veiligheid, die op 8 juni in het federaal parlement werd gestemd - en de huidige ‘wet Tobback’ zal vervangen - blijft ervoor zorgen dat wie in de sector stapt een screening bij Binnenlandse Zaken ondergaat. Uiteraard staan wij helemaal achter deze nieuwe wet.”

STERCK. Wat brengt de toekomst?

Demoulin: “Kleinere kmo’s zijn zich niet altijd bewust van de impact die nieuwe technologieën zullen hebben op de sector. Als beroeps­vereniging zijn we ervan overtuigd dat het beroep van installateur er binnen vijf jaar totaal anders zal uitzien en willen we onze leden daarover informeren en sensibiliseren. Zo zal de trend ‘Provider to consumer’ opduiken, waarbij je ziet dat fabrikanten hun oplossingen steeds vaker rechtstreeks aanbieden aan de eindklant. De rol van de distributeur zal dus een nieuwe invulling krijgen. Maar ook de e-commerce en Internet of Things (IoT) zijn grote uitdagingen: beheer­systemen worden gedematerialiseerd. We verwachten dat er in de toekomst weinig of geen hardware meer verkocht zal worden, maar dat ­security ­eerder een ‘product as a ­service’ zal worden. De rol van de verkoper en de installateur zal daardoor sowieso veranderen. Ook de reglementering zal zich blijven aanpassen en het is onze verantwoordelijkheid om onze leden daarover voldoende te informeren.”

Het beroep van installateur zal er binnen vijf jaar totaal anders uitzien.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels