Taxshift: wat wijzigt er in 2018?
Christophe Peters Vraag & Antwoord - CLB Group

Taxshift: wat wijzigt er in 2018?

Vraag & Antwoord

De taxshift heeft als doelstelling de koopkracht van de werknemers te verhogen en de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te versterken. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste maatregelen voor 2018:

1.Lastenverlaging ondernemingen

Verlaging werkgeversbijdragen

Het basistarief van de werkgeversbijdragen daalt van 30% naar 25% voor werknemers uit categorie 1 en categorie 3 waarvoor de loonmatigings­bijdrage verschuldigd is (valide werknemers). Let op: bovenop deze bijdragen zijn wel nog een aantal aanvullende bijdragen verschuldigd die verschillend zijn afhankelijk van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert.

Dit wordt gefinancierd door een afbouw van de structurele vermindering, waardoor het netto resultaat voor de meeste ­werkgevers helaas beperkt blijft.

Afbouw structurele vermindering

Dit is een vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de privésector die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. De structurele vermindering wordt geleidelijk afgebouwd:

  • forfaitair verminderingsbedrag verdwijnt;
  • hogelooncomponent wordt afgeschaft;
  • lageloongrens wordt verhoogd (8.850 euro/kwartaal).

Concreet ontvangt de werkgever deze structurele vermindering enkel nog voor werknemers met een voltijds kwartaalloon van ≤ 8.850 euro.

2. Koopkrachtverhoging werknemers

Verhoging forfaitaire beroepskosten

Voor de bezoldigingen vanaf 1 januari 2018 geldt er nog slechts 1 percentage van 30% aan forfaitaire beroepskosten. Het ­maximumbedrag wordt op 2.950 euro gebracht (nog te indexeren).

Afschaffing belastingschijf van 30%

De belastingschijf van 30% wordt afgeschaft en vervangen door de ­belastingschijf van 25%.

Verhoging belastingvrije som

De inkomensgrens om recht te hebben op een verhoogde belastingvrije som wordt aangepast van 15.220 naar 25.220 euro (nog te indexeren). De maatregelen voor de koopkrachtverhoging van werknemers worden toegepast in de schalen van bedrijfsvoorheffing vanaf 2018, zodat werknemers maandelijks al een hoger nettoloon ontvangen.

 

Beantwoord door CLB Group

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels