Auteursrechtenvergoeding voor creatieve ondernemers
Stijn Vandebergh Vraag & Antwoord - Grivan

Auteursrechtenvergoeding voor creatieve ondernemers

Vraag & Antwoord - Grivan

We kennen auteursrechten vooral als een vergoeding voor schrijvers, muzikanten en kunstenaars. Maar auteursrechten kunnen in veel ruimere zin worden toegepast op alle creatieve prestaties. De gunstige fiscale behandeling van auteursrechten biedt opportuniteiten in het kader van een ­fiscaalvriendelijke verloning.

Fiscale regime

Auteursrechten worden, tot een bedrag van 58.720 euro, getaxeerd als roerende inkomsten en zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 15%, na aftrek van een kostenforfait. De effectieve belastingdruk ligt dus nog lager dan 15%, nl. tussen 7,5% en 12%, in functie van de grootte van de uitbetaalde auteursrechten. In elk geval een stuk lager dan de gewone belastingtarieven in de personenbelasting.

In de praktijk

De inkomsten moeten betrekking hebben op de overdracht van de vermogensrechten van een auteursrechtelijk beschermd werk van, bijvoorbeeld, de zaakvoerder aan zijn of haar vennootschap. Het werk moet het resultaat zijn van een creatieve ­activiteit, het moet origineel zijn en concreet uitgewerkt zijn. Een goed onderbouwd dossier en een contractuele overeenkomst waarin de details van het werk en de wijze van de bepaling van de vergoeding worden uiteengezet zijn noodzakelijk. Vooral het onderscheid tussen de vergoeding als bedrijfsleider en de vergoeding voor auteursrechten verdient de nodige aandacht.

Conclusie

Wanneer u als bedrijfsleider creatieve prestaties verricht, bijvoorbeeld het geven van presentaties of opleidingen, het ontwerpen van producten of strategieën of het ontwikkelen van software, kunt u mogelijk een deel van uw prestaties laten vergoeden als auteursrechtenvergoeding, een fiscaal gunstige alternatieve vorm van verloning.

Beantwoord door Grivan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels