Is welzijn al een doel van uw onderneming?
Kris Puelings Praktijck - Mensura

Is welzijn al een doel van uw onderneming?

Praktijck - Mensura

De absenteïsme­cijfers blijven hoog en baren werkgevers zorgen. Ondanks dat besef is er binnen ondernemingen nog al te vaak geen strategisch beleid rond gezondheid en welzijn. Er zijn cijfers die aantonen dat heel wat organisaties van plan zijn hierin stappen te ondernemen. Maar met goede ­bedoelingen alleen komen we er niet.

Weinig ondernemers zullen het met me oneens zijn als ik zeg dat medewerkers het verschil maken voor een onderneming. Zelfs in tijden van digitalisering en oprukkende artificial intelligence blijft de menselijke factor essentieel: in het nemen van ­gedragen beslissingen, in contact met klanten, tussen collega’s onderling op de werkvloer, … Menselijk kapitaal vereist net als een machinepark zorg en onderhoud om een gewaarborgde productiviteit te kunnen garanderen, of het loopt spaak. Maar waarom toont de realiteit dan zo’n ander beeld?

Gezondheid en welzijn niet strategisch?

Vorig jaar toonde Mensura aan dat slechts 40% van de ondernemingen met een beleid rond preventie en bescherming op het werk dat ook koppelen aan het verzuimbeleid. Andere studies bevestigen jammer genoeg die vaststelling. De 2017 Benefits Trends Survey van Willis Towers Watson legt bloot dat bij 68% van de werkgevers in de Benelux gezondheid en welzijn geen onderdeel van de organisatiedoelstellingen blijkt te zijn. 80% heeft ook geen formele gezondheids- en welzijnsstrategie, ondanks de grote hoeveelheid stress op de werkvloer.
Ook Tempo Team liet eind 2017 een alarmerend geluid horen: bijna een kwart van de bedrijven zegt te kampen met een te hoog absenteïsme. 1 op 5 werkgevers vreest zelfs dat het stijgend absenteïsme het succes van het bedrijf bedreigt.

Werkgevers plannen actie

Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Ondanks het achterblijven op strategisch gebied, zijn werkgevers wel degelijk bezorgd over het welzijn van hun medewerkers. Zo is 80% van plan om binnen drie jaar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen op maat aan te bieden, aldus Willis Towers Watson. Er zijn immers duidelijke verbanden tussen een goed gezondheidsprogramma en minder afwezigheid, een betere retentie en een hogere productiviteit.

Bij Tempo Team klinkt het dat werknemers die voor een bedrijf werken dat een gezondheidsbeleid voert, significant vaker beweren gelukkig te zijn op het werk. Meer nog, gelukkige werknemers zijn significant minder afwezig door ziekte dan hun minder gelukkige collega’s. Nieuw is het niet, maar laat het een aanmoediging zijn om dit jaar echt werk te maken van welzijn en gezondheid als strategische doelstelling.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels