Zuurstof voor het leven
Filip Dings LOS - Filip Dings

Zuurstof voor het leven

LOS - Filip Dings

Zijn geluk en succes maakbaar? En kan je dat in een eenvoudig model gieten? Filip Dings (Schevenels Project Interieurs) was maar liefst 17 jaar met die vraag bezig en sprak er met meer dan 100 mensen over de hele wereld over. Hij goot zijn bevindingen in een kort, krachtig en eenvoudig toepasbaar boek: ‘Zuurstof voor het leven’.

STERCK. Waar gaat het boek over en waarom heb je dit geschreven?

Filip Dings: “Die waarom is ontstaan vanuit de eenvou- dige vaststelling die iedereen wel eens maakt: dat sommige mensen in het leven altijd pech lijken te hebben. Er lukt hen niets. En bij anderen lukt schijnbaar alles op een eenvoudige manier. Tegelijk zie je sommige arme mensen ongelukkig zijn, maar je ziet er evengoed ook die wél heel gelukkig zijn. En zo ken ik persoonlijk ook rijke mensen die echt diep ongelukkig zijn of superrijken die bewust weer wel heel gelukkig zijn. Materiële zaken en geld hebben, staan dus duidelijk niet in relatie tot het beleven van geluk. Maar ook IQ is blijkbaar geen succesfactor. Ik bedacht ook dat het niet eerlijk zou zijn als alleen slimme mensen meer kans op geluk zouden hebben. Er moest dus een eenvoudig model bestaan dat voor alle mensen evengoed toepasbaar is. Bestaat er een soort van atoommodel met een eenvoudige kern voor het leven? Dat fascineerde me. Ik ben in dagelijkse ontmoetingen en tijdens het reizen de mensen daar specifiek naar gaan bevragen. Gesprekken met CEO’s in onze westerse wereld, met mensen die leven op de stortplaatsen in Asia, met mensen uit de onderwereld in Parijs, met een Syrische vluchtelinge, met een gewone huisvrouw en de taxichauffeur in Dubai. Al hun getuigenissen leiden tot een eenvoudig model. We hebben dit, alvorens het te publiceren, in meer dan 10.000 cases getest.”

Eenvoudig model

Er bestaat dus een model om bewust aan geluk en succes te werken?
Dings: “Ja. Je hoort vaak dat geluk niet maakbaar is. Maar ik geloofde dat niet. Het is als in de sport, als je de spelregels niet kent, kan je het spel ook niet bewust spelen. Ik wilde die spelregels naar de oppervlakte brengen. In de loop der jaren heb ik veel ouderen horen vertellen 'had ik dat allemaal maar geweten toen ik 20 jaar was.' Die inzichten wil ik beschikbaar maken voor jongeren. Daarom heb ik ze neergeschreven in een speels model. Een gemakkelijk te begrijpen dun boekje dat je uitleest in 1,5 uur. Achter het model zit veel statistiek en wiskunde maar dat heb ik achterwege gelaten. Alleen de conclusie staat erin. Het moest eenvoudig zijn en begrijpelijk overkomen zodat het voor iedereen ­toepasbaar is. Ik heb het werk van 17 jaar gecondenseerd tot de kern. Al de rest is geschrapt. ”
Leren, creëren, delen

zuurstof voor het leven.

Het boek ‘Zuurstof voor het leven’ telt 112 bladzijden, kost 24 euro en is onder meer te krijgen bij Standaard Boekhandel of via onze website.

www.zuurstofvoorhetleven.be

Hoe ziet jouw eenvoudig model eruit?

Dings: “Het gaat om drie kern­activiteiten die leiden naar toegevoegde waarde, drie val- kuilen en hoe die te omzeilen en drie levensbeperkende illu- sies. Je moet je bewust zijn van welke illusies ons ­opgedrongen worden en de continue ­valkuilen in het leven weten liggen. En je moet vooral weten wat je moet doen om er niet meer in te trappen. Dan ben je voor een groot deel verlost van alle problemen die ons ogenschijnlijk toevallig overkomen.
Voor jezelf kan dat ­bijvoor- beeld bijleren zijn. Niet alleen studeren uit een boek, maar ook naar het verre buitenland trekken en nieuwe mensen leren kennen, nieuwe vaardigheden zoals een vak leren … Leer oudere mensen die eenzaam in een rusthuis zitten bijvoorbeeld een keer ­dansen. Fantastisch! Creëer iets! Ik heb mijn moeder van 82 een kleurboek gegeven met sjablonen. Ze doet niets liever nu. Ik heb het letterlijk allemaal toegepast. Leren, creëren, delen. Je moet vormen vinden hoe je iemand in een bepaalde situatie dingen kan laten doen. Dat geldt niet in het minst voor ondernemers. Als iedereen in je organisatie deze simpele principes zou toepassen, zal je sterk groeien, niet alleen in omzet en tevreden klanten maar ook in de kwaliteit van je zelflerende organisatie. Doe het allemaal met een pure intentie. Dat is essentieel. Ook je ­werknemers voelen je intentie. Als je met een juiste intentie ­onderneemt, krijg je vanzelf ontzettend veel positieve respons.”

Filip_Dings

Wederkerigheid

STERCK. Het boek is niet specifiek bedoeld voor zakelijk succes, maar wel toepasbaar daarop?

Dings: “Dat is zo. Als je telkens leren, creëren en delen ­toepast, realiseer je vanzelf toegevoegde waarde. Vanwege de wederkerigheid (reciprociteit) in ons leven komt er altijd een stuk terug. Als ik 10 eenheden toegevoegde waarde lever vandaag, komen er daar vroeg of laat 2 van terug. Maar als ik 100 eenheden toegevoegde waarde lever, komen er vroeg of laat 20 terug. Dat is gewoon zo. Dat is statistiek. Die wederkerigheid geldt overal en voor iedereen. Het is een van de weinige wetmatigheden die over de hele wereld, onafhankelijk van cultuur en tijdsgeest geldt. Als je je daarop focust, krijg je een enorm effect. Als ik 1.000 mensen ken die 1.000 mensen kennen, heb ik een netwerk van 1 miljoen mensen. Als ik daar positief in bezig ben, ga ik continu geluk terugkrijgen. Geluk en het materieel goed hebben, gaan dus samen. Het is een win-winsituatie op een eenvoudige manier.”

STERCK. Hoe past u dit toe in uw bedrijf?

Dings: “Ik ben er continu mee bezig geweest. Ook toen ik Schevelens Project interieurs heb overgenomen. Het gaat om toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten. Onze slagzin ‘uw zaak in topvorm,’ geeft aan dat we de zaak van onze klant mee willen optimaliseren en rentabiliseren. Dat is toegevoegde waarde. We zeggen niet: we maken een mooie kast voor u, maar we gaan u helpen om uw zaak rendabeler en aantrekkelijker te maken.”

STERCK. Uw verhaal gaat over de verleidingen die op ons afkomen. Genot wordt te vaak gelijkgesteld met geluk?

Dings: “Onze maatschappij en de reclame (gemiddeld meer dan 3000 reclame-indrukken per dag) doen ons geloven dat er een relatie bestaat tussen geluk en geld of genot. De realiteit toont ons echter dat er helemaal geen relatie bestaat, en ik begrijp dat dit verrassend overkomt maar we bewijzen het in het boek. Genotsmiddelen zijn niet slecht. Het is zeker oké om met een mooie wagen te rijden of een mooie reis te maken. Je mag alleen niet verwachten dat die mooie wagen je geluk gaat brengen. Verwacht niet dat overdreven luxe en de meestal ego-­gedreven aspecten ervan je gelukkig gaan maken. Dat is een illusie waarmee veel mensen leven. Ze investeren veel van hun tijd om nog een sjiekere auto te kopen of nog een betere functie bij een ­multinational te krijgen en werken daar 80 uur per week voor. En dan leeft (onbewust) de verwachting dat ze gelukkiger gaan ­worden. Ik heb er misschien 1.000 voorbeelden van gezien. Die illusie moet je doorprikken. Je moet je doelen nastreven met de juiste intentie. Verwacht niet dat geluk komt als je het doet om puur materiële redenen of de vaak eraan gekoppeld hogere status of ego. Ik zeg niet dat mensen niets mogen hebben. Maar geef niet alles op voor het materiële."

STERCK. Er zijn intussen al vlot 1.000 boeken de deur uit. Wat zijn de reacties?

Dings: “Bijna iedereen is aangenaam verrast. 'Dit had ik echt niet verwacht' zijn de ­reacties van velen. Jong en oud. Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord, al mogen de mensen mij dat ook ­zeggen. Er zijn kinderen op een Steiner­school die echt rond het boek gewerkt hebben. Een jongerengroep gaat rond het boek bijeenkomen en discussiëren. Een ex-verslaafde die terug in een dip zat, heeft me laten weten dat hij het opnieuw ziet ­zitten na het lezen van het boek. Een vrouw van 82 die een heel zwaar leven heeft gehad, liet weten dat ze instant gelukkig werd van het boek. Ze wilde eerst uit het leven stappen maar is nu terug helemaal opnieuw gestart. Het is dus nooit te laat. We geven intussen ook personal coaching en lezingen over het onderwerp.”

Je hoort vaak dat geluk niet maakbaar is. Maar ik geloofde dat niet.

STERCK. Is uw leven zelf veranderd door met maakbaarheid van geluk en succes bezig te zijn?

Dings: “Daarop zeg ik volmondig ja. Ik heb het geluk gehad om in een kansrijke omgeving op te groeien. Maar ik ben me er wel veel bewuster van geworden door ermee bezig te zijn. Er zijn veel zaken bijgekomen op mijn 'not-to-do lijst.' Je leven verandert exponentieel. Ik ben er zeker van dat bedrijfsleiders het model kunnen toepassen. Als je ganse team dit model voor ogen houdt, zie je prachtige ­dingen groeien. Ik ben zeker dat bedrijven hun winst maal twee of drie kunnen doen als een klant hun pure intentie voelt. Zorg voor klantenbinding. Kijk maar naar Schevenels hier. Als projectgericht bedrijf hebben we toch 85 procent wederkerende klanten. Dat zegt genoeg. Het werkt echt.”

STERCK. Een positief netwerk is belangrijker dan bezit en geld?

Dings: “Het gaat erom je te omringen met positieve ­mensen en zelf een positieve uitstraling te hebben. De klik zou moeten zijn dat geluk en ­succes wel samengaan, maar dat - in een bedrijfscontext - heel je bedrijf daarvan doorgrond moet zijn. Iedereen in mijn bedrijf heeft dit boek gehad. Ik denk eraan om een app te maken om het model constant levendig te houden. Zo werk je aan teambuilding en een goede spirit. Iedereen moet bewust gaan zeggen: dit heeft geen toegevoegde waarde voor de klant, dus het komt op de not–to-do lijst. Alle medewerkers moeten elke minuut met een klant bezig zijn. Niemand hoeft te rapporteren. Ik zal de rapporten wel trekken. Dat is de theorie uit het boek in de praktijk van het bedrijfsleven toegepast.”

Opbrengst voor goede doel

De opbrengst van het boek ‘Zuurstof voor het leven’ gaat naar projecten voor kwetsbare jongeren zoals Villa Homar, een opvanghuis voor kwetsbare jongeren in Gent. Filip Dings: “Door de 24 op 24 uur aanwezige verleidingen zijn vele jongeren erg kwetsbaar en stijgt het aantal verslaafden en zelfdodingen snel. Elke euro die we in preventie steken brengt maatschappelijk 13 euro op. Ik hoop nog de politiek hiervan te overtuigen zodat we de verslavingsproblematiek ook erkend krijgen als ziekte. Die is in België niet erkend en niet terugbetaald door de mutualiteit in ­tegenstelling tot veel andere landen. Nochtans kampt 1 mens op 10 met een verslavingsprobleem. De consequenties voor de maatschappij zijn enorm en kosten miljarden euro’s, maar dat is niet altijd zichtbaar.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels