Meldingsplicht voor accountants
Dave van Moppes & Charlottte Lardenoit Praktijck - Tuerlinckx

Meldingsplicht voor accountants

Praktijck - Tuerlinckx

In maart 2018 werd op Europees niveau een politiek akkoord bereikt over een nieuwe meldingsplicht voor tussenpersonen. Bedoeling is dat die regeling per 1 juli 2020 binnen de EU operationeel is. De Belgische regering heeft ondertussen reeds aangegeven dat zij zelfs sneller werk wil maken van die verplichting.

Grensoverschrijdende taxplanning

Volgens de nieuwe meldings­plicht is al wie grensoverschrijdende agressieve taxplanning bedenkt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert, verplicht om dat te melden aan de nationale belastingdienst. Denk maar aan economische beroepen en advocaten.

Ook in België betekent die meldingsplicht dat accountants, belastingconsulenten en advocaten die hun cliënten assisteren bij complexe grensoverschrijdende financiële schema’s of bepaalde onderdelen een melding moeten doen aan de Belgisch fiscus. De verzamelde fiscale informatie wordt driemaandelijks ge-upload in een gecentraliseerde internationale database, waardoor de fiscaal relevante informatie automatisch internationaal uitgewisseld wordt. De betrokken staten - uiteraard met inbegrip van ­België zelf - kunnen dan sneller, gemakkelijker en met meer kennis van zaken de ­structuren en optimalisaties tegen het licht van de belastingontwijking en -ontduiking houden.

Straffen

Europa draagt de lidstaten op dat zij in effectieve, proportionele en ontradende straffen moeten voorzien voor de beroepsbeoefenaars die de rapporteringsverplichtingen niet respecteren. Welke die precieze straffen zijn, wordt niet gespecificeerd. Dat wordt overgelaten aan de lidstaten, al moeten de straffen wel effectief zijn.

Fiscale procedure

Als fiscale expert gaat ­Tuerlinckx Fiscale ­Advocaten ­tijdens de Tuerlinckx-Academy op 23 en 24 augustus in ­Antwerpen en op 30 en 31 augustus in Hasselt dieper in op de nieuwe meldingsplicht, als onderdeel van de opleiding fiscale procedure. Het licht de details van de nieuwe verplichtingen toe, met inbegrip van het toepassingsgebied, de gevolgen en de wissel­werking met het beroepsgeheim.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels