Technologische innovatie
Ingrid Thijs Vraag & Antwoord - Via Ferrata

Technologische innovatie

Vraag & Antwoord - Via Ferrata

Innovatie is een absolute must voor uw organisatie. Het kan de productiviteit en concurrentiekracht vergroten. Maar wist je dat slechts een vierde van de technologische innovaties bijdragen aan het echte innovatiesucces van organisaties? En dat ­ongeveer drie vierde van het succes van innovatie verklaard wordt door sociale innovatie?
Bedrijven die nieuwe en betere producten en diensten willen aanbieden, moeten eerst hun organisatie, management en manier van werken onder de loep nemen en meer samenwerken. Technologische innovatie alléén werkt niet.

Innovatie is mensenwerk

Hoe u dit best aanpakt? Het is vooral een kwestie van ­durven, uw medewerkers erbij betrekken en voldoende ondersteuning bieden. Innovatie is immers in eerste instantie mensenwerk. We lichten een tip van de sluier en geven u enkele tips voor wie de stap durft zetten.

1. Open vizier

Laat vastgeroeste ideeën over hoe organisaties werken los. Sociale innovatie gaat in eerste instantie over veranderen, waarden en houding.

2. Visie

Formuleer een gemeenschappelijke en enthousiasmerende visie die gedragen wordt door alle stakeholders. Ze geeft richting en vormt als het ware het fundament van uw organisatie.

3. Menselijk kapitaal

Organisaties die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen, kunnen doorgaans rekenen op meer motivatie van hun mensen. Persoonlijke ontwikkeling wordt immers hoog gewaardeerd. Tevreden medewerkers beschikken dan weer over een hoger productiviteits- en innovatievermogen, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten.

Bouw een organisatie 3.0

Sociale innovatie kan u zien als powerfood voor uw organisatie. De verschillende ingre­diënten zijn als vitaminebommetjes die méér energie geven.


1. Uitdagende banen en zelfverantwoordelijke teams

Hebben mensen een job die hen goesting en energie geeft om te werken? Onderzoek onderstreept de positieve effecten van teamwerk waarbij autonomie en verantwoordelijkheid wordt toegewezen.

2. 
Vlakke organisatiestructuur en management op basis van vertrouwen

Vaak vertragen logge, hiërarchische structuren en diverse controlemechanismen positieve veranderingen. Het is een kwestie van vertrouwen geven, krijgen en afspraken maken over hoe je effectief met elkaar communiceert.


3. Innovatie door verbetering vanop de werkvloer

Van bovenaf opleggen dat er op de werkvloer meer ondernemerschap getoond moet worden, is gedoemd om te mislukken. Luister echt als medewerkers oplossingen aandragen voor verbeteringen van zaken of processen.


4. Gedeeld leiderschap en de stem van de medewerker

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het ontsluiten van talent en ondernemerschap. Vaak zijn medewerkers wel betrokken en ­willen zij als deskundige in hun vakgebied worden gezien.

Op deze manier kan Werken 3.0 technologische ontwikkeling stimuleren! Wie durft?

Beantwoord door Via Ferrata

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels