Verlaagd tarief vennootschapsbelasting
Gert De Greeve Praktijck - Van Havermaet

Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Praktijck - Van Havermaet

Sinds 2018 is de vennootschapsbelasting in ons land ­grondig hervormd. Het algemene tarief is gedaald van 33,99% naar 29,58%. Nog mooier echter is de invoering van een bijzonder verlaagd tarief voor winsten tot 100.000 euro. Ook vroeger bestond een verlaagd tarief. Dat was echter een stuk ingewikkelder en vooral minder voordelig dan de nieuwe regeling. Winsten tot 100.000 euro werden in het verleden immers belast tegen een gemiddeld tarief van ruim 30,5%. Dat daalt nu tot 20,4%: ruim 10% of meer dan 10.000 euro voordeel.

Voorwaarden

De voorwaarden voor dat lage tarief zijn ­vergelijkbaar, doch niet hetzelfde als onder de oude regeling. We overlopen ze even.

  1. De vennootschap moet een kleine onderneming zijn. De beoordeling gebeurt op basis van de omzet (9 miljoen euro), balanstotaal (4,5 miljoen euro) en aantal werknemers (50). Slechts één van die maxima mag u overschrijden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de cijfers van gelieerde ondernemingen. Overigens is ‘klein’ zijn fiscaal niet enkel relevant voor het verlaagde tarief. In de praktijk bestaan in een aantal situaties echter heel wat discussies over de beoordeling. Laat u op dat punt zeker goed adviseren.
  2. De aandelen van de vennootschap moeten voor meer dan 50% in handen zijn van één of meer privé­personen. Dochtervennootschappen van holdings komen dus niet in aanmerking.
  3. De aandelen in het bezit van de vennootschap mogen geen hogere waarde hebben dan de helft van het gestorte kapitaal, verhoogd met belaste reserves en geboekte meerwaarden. Deelnemingen van minstens 75% moeten in die berekening echter niet worden meegenomen. Eventueel kan u daarmee rekening houden ingeval u overweegt binnen de vennootschap te beleggen in aandelen.
  4. De vennootschap moet in het belastbaar tijdperk aan minstens één van haar bedrijfsleiders (natuurlijke persoon) een bezoldiging toekennen van 45.000 euro. Als de fiscale winst van de vennootschap lager is dan dit bedrag, volstaat een bezoldiging die de winst evenaart. Het gaat om een bruto bedrag. Ook voordelen in natura, tantièmes e.d. komen in aanmerking.

Opportuniteiten

Uw vennootschap kan van het voordeel genieten, ook al is de belastbare winst hoger dan 100.000 euro. Het saldo wordt dan wel belast tegen de gewone 29,58%.Voorts is het lage tarief combineerbaar met een dividenduitkering. Het tarief van de roerende voorheffing bedraagt 30%. Aangezien dividenden voor een vennootschap niet aftrekbaar zijn, is dit geen erg aantrekkelijk tarief. Er zijn echter een drietal uitzonderingen:

  1. Misschien komt uw vennootschap in aanmerking voor een verlaagde roerende voorheffing van 15% (VVPRbis).
  2. U kan de roerende voorheffing op termijn verlagen tot min. 10% indien u gebruik maakt van de liquidatiereserve.
  3. Dividenden tot 640 euro per persoon zijn in 2018 volledig belastingvrij! Vanaf 2019 wordt dit wellicht zelfs 800 euro. Het zou jammer zijn dat u dit (kleine) fiscale cadeau niet in dank zou aanvaarden.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels