Waarom investeren in duurzame beleggingen?
Marc Verheyen Vraag & Antwoord - Van Lanschot Private Banking

Waarom investeren in duurzame beleggingen?

Vraag & Antwoord - Van Lanschot Private Banking

Duurzaam beleggen is aan een sterke opmars bezig ­binnen de financiële wereld. Het is verleidelijk om meteen te gaan denken dat enkel sociaal ingestelde beleggers dit doen vanuit een maatschappelijke insteek. Het is ­echter zo dat er ook degelijke financiële argumenten zijn om voor duurzame ­beleggingen te kiezen. De voorbije 20 jaar is er een hele omslag geweest in de manier waarop bedrijven kijken naar duurzaam ondernemen en duurzame ontwikkelingen.

Betere bedrijfsresultaten

In 2015 hebben de Verenigde Naties daarvoor 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) in het leven geroepen die betrekking hebben op de sociale, de milieugerichte, de economische en de institutionele dimensie van duurzame ontwikkeling. Heel wat bedrijven hebben deze uitdagingen omarmd en zijn ermee aan de slag gegaan.

En dat is goed nieuws voor de beleggers, want tal van studies tonen aan dat het rekening houden met sociaal-maatschappelijke en milieukwesties op den duur bevorderlijk is en leidt tot betere bedrijfsresultaten. Dat vertaalt zich dan ook in hogere aandelenkoersen. Want als belegger investeer je onder meer in aandelen, dus eigendomstitels van een deel van het bedrijf in kwestie. Je bent dus eigenlijk mede-eigenaar.

Actief aandeelhouderschap

Van Lanschot kiest ervoor om als hoofdaanpak voornamelijk het actief aandeelhouderschap (of engagement in het Engels) te hanteren om duurzaamheid in de portefeuilles te garanderen. Dat biedt een kanaal om sociale kwesties, milieukwesties en kwesties van goed bestuur op de agenda te krijgen door resoluties in te dienen op de aandeelhoudersvergadering. Het is via die resoluties - al dan niet na stemming - dat bedrijven hun aanpak wijzigen. Uit een studie van MSCI ESG Research blijkt dat engagement een van de optimale benaderingen is om duurzaamheid in beleggingsportefeuilles te verbeteren.

Voldoet een belegging niet aan onze duurzame criteria, dan stellen we een ‘engagementsstrategie’ op, die onder meer een termijn aangeeft waarbinnen het bedrijf of het fonds aan de gestelde criteria moeten voldoen. Daarbij gaan we dus de dialoog aan: wij spreken bedrijven aan die zich onvoldoende inspannen voor duurzaamheid. Treedt er geen verbetering op? Dan beleggen wij daar niet meer in voor onze klanten.

Gecertifieerd

Heel ons vermogensbeheer is dus stelselmatig geëvolueerd naar duurzaam en die evolutie zet zich verder. We ontvangen daar ook jaarlijks een certificering voor van Forum Ethibel. Zij screenen onze balans en ons beleggingsbeleid.

Beantwoord door Van Lanschot

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels