De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
Jan Theijbers, Marije Drijkoningen & Hubert Theijbers Praktijck - Theijbers & Co

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Praktijck - Theijbers & Co

Vanaf 1 juli 2018 is het mogelijk om als zelfstandige zonder vennootschap een extra pensioen op te bouwen via de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Hierdoor krijgen deze zelfstandigen een soortgelijke mogelijkheid tot pensioenvorming als zelfstandige bedrijfsleiders.

80%-regel

Het POZ is mogelijk voor zelfstandigen die als natuurlijk persoon actief zijn, voor meewerkende echtgenoten en voor zelfstandige helpers. De bijdragen die gedurende het belastbare tijdperk betaald worden, geven recht op een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat er voldaan is aan de 80%-regel. Dit betekent dat uw wettelijk en uw aanvullend pensioen samen niet hoger liggen dan 80% van uw laatste 'normale' inkomen. De uitkering van het kapitaal bij pensioen­leeftijd wordt belast aan 10% (+ gemeentebelasting).

Berekening

De berekening van de aftrekbare premie gebeurt op het gemiddelde van de inkomsten van de voorbije drie kalenderjaren. Hoe hoger de inkomsten, hoe meer ­premie er betaald kan worden.

Op gepresteerde jaren voor 2018 kan er geen premie meer betaald worden, wat toch wel een verschil is met de groepsverzekering voor bedrijfs­leiders. Er is wel een mogelijkheid om op tien voorgaande jaren premie te betalen, maar dus enkel de jaren vanaf 2018.

Een VAPZ blijft echter het meest interessant om aan pensioenopbouw te doen, maar het bedrag is beperkt tot ­maximum 3.187,04 euro voor 2018.
Ook via het klassieke ­pensioen- en langetermijn­sparen, kan een bijkomend pensioen opgebouwd worden. Indien de voorgaande formules optimaal benut zijn, kan het POZ interessant zijn.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels