Erfbelasting op uw tweede verblijf?
Kobe Veyfeyken Vraag & Antwoord - Helder

Erfbelasting op uw tweede verblijf?

Vraag & Antwoord - Helder

Op 12 juni ll. vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake gesplitste aankopen van vastgoed. Dat is van belang voor mensen die bijvoorbeeld overwegen om een tweede verblijf aan te kopen.

Een gesplitste aankoop van vastgoed is een techniek van successieplanning waarbij het vruchtgebruik wordt aangekocht op naam van de ouders en de blote eigendom op naam van het kind (of de kinderen). Vaak betalen de kinderen hun deel met geld dat de ouders vooraf schenken.

Als vruchtgebruikers hebben de ouders het recht om het pand levenslang te bewonen of te verhuren. Bij overlijden van één van de ouders zal de langstlevende het vruchtgebruik voortzetten. Als ook de langstlevende ouder overlijdt, zal het vruchtgebruik eindigen ingevolge de wet en wordt het kind (of de kinderen) volle eigenaar zonder dat erfbelasting verschuldigd is.

Wat was precies het standpunt van Vlabel?

Om de onbelaste aanwas van het vruchtgebruik tegen te gaan, kan de Vlaamse belastingadministratie beroep doen op een wetsartikel dat uitgaat van het vermoeden dat de ouders bij de aankoop ook het deel van het kind hebben betaald.

Om dat wettelijke vermoeden ongedaan te maken en dus te ontsnappen aan erfbelasting kon het tegenbewijs op twee manieren worden geleverd. Ofwel moest de erfgenaam aantonen dat er geen causaal verband bestond tussen de voorafgaande schenking en de aankoop van de blote eigendom. Ofwel moest men kunnen aantonen dat de voorafgaande schenking aan het kind werd onderworpen aan 3% schenkbelasting.

Bij een gesplitste aankoop moest men in principe 3% schenkbelasting betalen?

Dat is nu dus niet langer nodig. Een erfgenaam kan het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de waardering van de blote eigendom correct is gebeurd, dat hij persoonlijk het nodige geld had om de blote eigendom aan te kopen en dat hij ook daadwerkelijk heeft betaald. Het geld mag afkomstig zijn van een niet-­geregistreerde voorafgaande schenking door de ouders.

Heeft het arrest van de Raad van state nog gevolgen?

Het vernietigde standpunt van Vlabel had ook betrekking op gesplitste inschrijvingen van effecten. Dat standpunt heeft ertoe geleid dat het sinds 1 juni 2016 niet meer mogelijk was om effecten of geldbeleggingen belastingvrij te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik via een buitenlandse (vaak Nederlandse) notaris.

Door de vernietiging van het standpunt van Vlabel worden schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris weer mogelijk. Dat is van belang, bijvoorbeeld voor mensen met een patrimonium­vennootschap. Door een schenking te doen voor een Nederlandse notaris vermijdt u vandaag 3 of 7% schenk­belasting. Of die Nederlandse route nog lang bewandeld kan worden, is maar de vraag. Misschien is het niet onverstandig om nu werk te maken van een successieplanning. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Een nieuwe Vlaamse regering zou de Nederlandse route kunnen sluiten.

Elke ondernemer heeft belang bij een allesomvattende financiële planning. Wij kunnen helpen met helder strategisch advies om de juiste keuzes te maken en kunnen een fiscale-, financiële- of successieplanning ook concreet begeleiden.

Beantwoord door Helder

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels