OGH als partner in ondernemend Hasselt
Stijn Leen Regio - Hasselt - OC

OGH als partner in ondernemend Hasselt

Regio - Hasselt - OC

De ondernemingsgroep Hasselt, kortweg OGH, verbindt ondernemers in Hasselt. Met méér dan 130 leden fungeert het bovendien als spreekbuis voor ondernemend Hasselt. “Door een goede mix tussen inhoud en ontspanning aan te bieden, hopen we nog meer bedrijven te overtuigen lid te worden. Verder ambiëren we een nauwere samenwerking met het onderwijs. Elk bedrijf heeft immers baat bij een goede instroom van competente medewerkers”, opent voorzitter Stijn Leën.

2018 is een jaar van ­mijlpalen voor Stijn Leën, voorzitter van de Ondernemingsgroep Hasselt (OGH) en co-gedelegeerd bestuurder van Chapo: “Ons familiebedrijf rondde de kaap van 125 jaar ondernemerschap. Als vierde generatie ben ik bovendien erg trots dat we een tijdje geleden een grote fusie konden afronden. We bieden met Chapo nu een compleet gamma in grafische communicatie aan. Kortom, al je drukwerk onder één hoed. Daarnaast vier ik eind dit jaar ook mijn 5de jaar als voorzitter van deze ondernemersclub”, vertelt hij.

Vijf clusters

De ondernemingsgroep Hasselt verbindt de 5 verschillende industriezones die Hasselt rijk is. Uit elke zogeheten ‘cluster’ zetelen er 2 personen in het bestuur. “Al sinds de start streven we met onze bestuursploeg 3 grote doelstellingen na: we willen ten eerste een ontmoetingsplaats zijn, ten tweede willen we ondernemers informeren en inspireren én ten derde willen we fungeren als een spreekbuis voor alle Hasseltse ondernemers”, legt Stijn uit. “Het is door deze goede mix dat we elk jaar een beetje groeien in ledenaantal. Dit jaar ­willen we graag de barrière van 150 leden doorbreken."

Goed gevuld werkingsjaar

Het werkingsjaar van OGH loopt van eind augustus tot eind juni. Met behulp van VKW Limburg organiseert het tijdens deze periode verschillende events. “Starten doen we echter steeds met een activiteit samen met andere ondernemersclubs. Ideaal om ondernemers uit naburige gemeentes te ontmoeten”, vindt Stijn.
Daarnaast bestaat het jaarprogramma typisch uit een aantal bedrijfsbezoeken, actuele infosessies en een jaarvergadering. “De afgelopen jaren ­bezochten we bijvoorbeeld de nieuwe stelplaats van De Lijn, een indrukwekkend project gerealiseerd door Democo. Maar ook roomijsfabrikant Crème de la Crème was een parel om te bezichtigen. Net als ons bezoek aan de centrale werkplaats van de stad Hasselt. We leerden er dat deze verbazend veel parallellen vertoont met een bedrijf”, blikt Stijn Leën terug.

Focus op onderwijs

Een traditioneel probleem waar ondernemers mee ­kampen, is de zoektocht naar goede medewerkers. De ondernemingsgroep Hasselt blijft echter niet bij de pakken zitten én probeert proactief mee aan de kar te ­trekken. “We richten ons vooral op het secundair technisch onderwijs”, legt voorzitter Stijn Leën uit. “Door bijvoorbeeld de juiste linken te leggen tussen studenten en ondernemers proberen we stageplaatsen gemakkelijker in te vullen en hopen we jongeren te blijven motiveren voor het technisch onderwijs”.

Ook de aanpak van de verstedelijking, betaalbaar wonen en beleving in het stadscentrum blijven belangrijk.

Een andere pluim die OGH op haar hoed mag steken, is dat het in de bres springt voor hoogopgeleide anderstaligen. “Samen met de UHasselt en de VDAB brengen we hen in contact met Hasseltse bedrijven. Dit gaat vaak over vluchtelingen uit landen zoals Syrië, mensen die heel wat capaciteiten en werklust hebben, maar moeilijk een job vinden. Niet alleen een economische insteek, maar ook op menselijk vlak proberen we hier ons steentje bij te dragen”.

Oktober 2018

Nog een aantal weken en de stembussen worden weer geopend. Bereikt de verkiezingskoorts ook in Hasselt hoge pieken? “De afgelopen jaren hebben we heel goed samengewerkt met het Hasseltse bestuur. Zo zetelen de schepen en ambtenaar van economie in ons bestuur. We zouden echter geen ondernemers zijn als we niet nog beter willen doen. Ons lijstje met prioriteiten is dus goed gevuld”, lacht Stijn.

Een eerste speerpunt is het vereenvoudigen van administratieve procedures. Ook de aanpak van de verstedelijking, betaalbaar wonen en ­beleving in het stadscentrum blijft belangrijk voor de Hasseltse ondernemer. Net als kwalitatieve voorzieningen voor studenten, zij oefenen immers een belangrijke aantrekkingskracht uit op de arbeidsmarkt. Last but not least is een vlotte bereikbaarheid: “Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving is de verkeersafwikkeling van ­Pukkelpop. Heel wat ondernemers ondervonden hier last van. Samen met de stad hebben we dit onder ­handen genomen, oplossingen bedacht en dit verloopt vandaag reeds veel beter. We hopen dan ook met het volgende gemeente­bestuur een evengoede match te vinden”, vult Stijn aan.

Fakkel dragen

Al 5 jaar draagt Stijn Leën de voorzittersfakkel van OGH. In welke richting ziet hij de ondernemingroep evolueren? “In de toekomst willen we nog meer een verbindende factor spelen. Enerzijds tussen onze leden en externe actoren zoals de stad Hasselt , waar we vanaf dit jaar partner zijn in 'Hasselt Zorgstad', alsook andere ondernemersclubs of nieuwe vormen van economie, zoals ook Corda. Anderzijds mikken we erop om de band tussen onze leden onderling te verstevigen. Ons nieuwe Ondernemers­café is alvast een eerste mogelijkheid daartoe”, besluit Stijn.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels