Lokale belangenbehartiger
Geert Vermote REGIO - Ondernemersclub - VIG

Lokale belangenbehartiger

REGIO - Ondernemersclub - VIG

VIG, de ondernemersclub van Genk, telt ruim 220 leden. Dat is onder andere een verdienste van Geert Vermote. De financieel directeur bij Pelzer leidt de ondernemersclub al een decennium lang. Sinds vorig jaar is er zelfs een VIG Investeringsfonds om C-Mine Crib mee te financieren.

VIG is jaren geleden ontstaan uit een aantal verschillende verenigingen. "Onze naam staat voor Vereniging Industriëlen Genk, maar dekt die lading eigenlijk niet meer helemaal. We hebben vandaag meer dan 220 leden uit allerlei sectoren. Het gaat dus verder dan de maakindustrie. Verschillende leden zitten bijvoorbeeld in de dienstensector. Er zijn eigenlijk maar twee voorwaarden om lid te worden: je hebt een bedrijf in Genk met minimaal tien medewerkers of je onderneming is gevestigd op één van de verschillende bedrijvenparken.”

STERCK. Wat zijn de doelstellingen van de VIG?

Geert Vermote: “Die zijn drieledig. In eerste instantie ­willen we via de VIG elkaar beter leren kennen. Dat praat gemakkelijker. Zowel onder elkaar als naar de overheid toe. Bovendien maak je op die manier meer lokale partnerships mogelijk. Daarnaast willen we interessante, relevante informatie met elkaar delen. En tenslotte willen we de lokale belangen van onze leden behartigen.”

STERCK. Dat resulteert ongetwijfeld in een reeks vaste activiteiten.

Vermote: “Dat klopt. In het voorjaar organiseren we bijvoorbeeld VIG On Tour. We bezoeken dan een drie- tot viertal kleinere bedrijven. In het najaar staat er een bedrijfsbezoek aan een grote onderneming op de agenda. En door het jaar hebben we natuurlijk ook nog onze VIG Happy Hours. Dat zijn netwerkmomenten voor leden, niet-leden en sympathisanten. Tenslotte is er nog de jaarvergadering. Tijdens die bijeenkomst bespreken we het jaarprogramma en nodigen we een interessante spreker uit. De burgemeester is dan ook altijd present.”

Geert Vermote

STERCK. Hoe is de relatie met het stadsbestuur?

Vermote: “Erg goed. We hebben regelmatig overlegmomenten met de burgemeester en de schepenen. Zo houden we de vinger aan de pols en proberen we het sociaaleconomisch beleid mee te bepalen.”

STERCK. Jullie hebben ook een investeringsfonds. Wat houdt dat precies in?

Vermote: “Het is een manier om participatie mogelijk te maken. We zijn daar vorig jaar mee gestart. In eerste ­instantie om C-Mine Crib mee te financieren. Alles staat nog in de kinderschoenen, maar we hebben toch al vijftien ondernemers kunnen vinden die elk vijfduizend euro investeren. Het is de bedoeling om volgend jaar ook starters op Thor Park te helpen. Uiteraard is dat een project van lange adem. Er is nu nog geen return on investment. Op lange termijn moet er wel rendement zijn.”

STERCK.VIG heeft ook een ­peterschapsformule. Kan u daar wat meer over vertellen?

Vermote: “Dat hebben we in het leven geroepen om in nauwer contact te treden met onze leden. Als je 220 leden wilt bereiken via één kanaal, is dat erg moeilijk. Bovendien leer je op die manier de noden niet kennen. Dankzij de peterschapsformule heeft elk bestuurslid een twintigtal bedrijven onder zijn of haar vleugels. Op die manier kunnen we veel beter met elkaar communiceren. Ons bestuur is trouwens erg gevarieerd: er zijn mannelijke én vrouwelijke beslissingsmakers uit zowel kleine als grote bedrijven van Genk-Noord, Genk-Zuid en Zwartberg. ”

STERCK. Heldere communicatie en een goede samenwerking met het stadsbestuur. Dat moet tot heel wat realisaties leiden.

Vermote: “Dat is zo. Ik denk dat we met de VIG door de jaren heen erg mooie dingen hebben kunnen verwezenlijken. Dat gaat van kleine aanpassingen zoals een wegdek dat hersteld wordt of een betere signalisatie tot de afschaffing van de drijfkrachtbelasting. Nog een mooi voorbeeld is het terugdringen van het hinderlijk parkeren van zwaar vrachttransport. Daarvoor mogen we op de medewerking van de politie rekenen. Er zijn natuurlijk ook nog schaalvoordelen via derde partijen. Denk maar aan consortiumbewaking én betere voorwaarden voor de aankoop van zonnepanelen en elektronische maaltijdcheques.”

Als we de verkeersdrukte willen aanpakken, zijn betere, snellere en veiligere fietsverbindingen een absolute must.

STERCK. Waar ijveren jullie op dit moment nog voor?

Vermote: “De belangrijkste punten zijn op dit moment gerealiseerd of in behandeling. We ijveren wel nog voor veiligere fietsverbindingen. Dat is een agendapunt dat nog flink wat aandacht nodig heeft. Als we de verkeersdrukte willen aanpakken, zijn betere, snellere en veiligere fietsverbindingen voor onze werknemers een absolute must. Daarnaast is het onze ambitie om de scholengemeenschappen nog meer te betrekken in het bedrijfsleven. Ook daar moet nog heel wat werk voor verzet worden. Zeker voor de schoolverlaters zonder diploma’s.”

STERCK. Is er ook een struikelblok?

Vermote: “Een algemene trend is dat de ondernemer alsmaar minder tijd heeft. Iedereen heeft een ontzettend drukke agenda. Om alles uit de kan van een ondernemersclub te halen, is het belangrijk om niet zomaar leden te hebben, maar vooral actieve leden. En daar wringt het: want om actief bezig te zijn met de VIG heb je toch wat tijd nodig.”

STERCK. Is er speciale aandacht voor starters?

Vermote: “Wij doen niet actief aan ledenwerking. Daar hebben we simpelweg de tijd niet voor. Nieuwe leden komen meestal via mond-aan-mondreclame. Stad Genk doet wel speciale inspanningen voor starters. Bedrijfscoördinator Bernd Bormans legt hen uit wat de VIG doet. Bovendien is het eerste jaar lidmaatschap voor een starter volledig gratis. Daarna betaal je 175 euro lidmaatschap (excl. btw). Dat geeft je dan toegang tot alle activiteiten. Af en toe gaan we zelfs buiten de stadsgrenzen. We werken bijvoorbeeld samen met Ondernemersgroep Hasselt (OGH). En afgelopen jaar was er zelfs een samenkomst met zeven lokale ondernemersclubs uit de buurt.”
Meer info: www.vig-genk.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels