Wereldwijde bevestiger
Luc De Munck REGIO - Facil Europe

Wereldwijde bevestiger

REGIO - Facil Europe

Facil ontstond net geen twintig jaar geleden in de schaduw van de Genkse Ford-fabrieken en groeide uit tot een wereldwijde specialist van bevestigingsmaterialen voor de automotive. Ook na het vertrek van Ford uit Genk, blijft de wereldwijde hoofdzetel in Limburg. “Onze knowhow en innovatiekracht zijn sterk verankerd in België. Daarmee maken we het verschil voor klanten over heel de wereld”, zegt CEO Luc De Munck.

Facil is in de periode ’98-’99 eigenlijk letterlijk aan de koffieautomaat ontstaan”, legt CEO Luc De Munck uit. “Op dat moment besliste Ford dat leveranciers een bepaalde grootte en omzet moesten vertegenwoordigen om nog te mogen leveren. Bovendien moesten ze een groot deel van de productie in eigen huis hebben. Kamax is een Duitse producent van metalen onderdelen, hoofdzakelijk bouten en schroeven. ARaymond is een Franse leverancier van hoofdzakelijk plastic onderdelen en clips. De twee managers van die bedrijven kwamen tot de conclusie dat geen van beide apart aan de toenmalige nieuwe vereisten van Ford beantwoordde. Ze begonnen letterlijk aan de koffiemachine te praten om samen te ­werken. Zo is de joint venture Facil geboren. Ford Genk was toen onze grootste klant. Kamax en ARaymond zijn vandaag nog steeds elk voor 50% ons moederbedrijf. We zijn zelf een 100% Belgische bedrijf met hoofdzetel in Genk.”

Wereldwijd spelers

STERCK. Intussen zijn jullie uitgegroeid tot een multinational?

De Munck: “We zullen voor 2018 net onder de 400 miljoen euro omzet eindigen. Dit ­realiseren we vanuit 18 vestigingen in 11 landen. We hebben een 500-tal mensen in dienst, waarvan 100 hier in Genk. Onze klanten zijn hoofdzakelijk de grote ­constructeurs, de OEM’s, die wagens, trucks en voertuigen bouwen. Nagenoeg in alles dat wielen heeft, zijn we betrokken. Wij nemen de zorg over van alle kleine onderdelen die nodig zijn voor de assemblage. Intussen zijn dat 44 com­modities, waaronder naast bouten en moeren, ook clips, klemmen, slangen en een hele reeds andere producten. We werken met 20.000 actieve referenties voor producenten zoals Ford, Volvo Trucks, BMW, …”

Facil in cijfers
  • 500 medewerkers
  • 400 miljoen euro omzet wereldwijd
  • 18 vestigingen
  • 11 landen
  • 20.000 actieve referenties

STERCK. Jullie zijn ­eerder een verdeler?

De Munck: “Wij zijn een dienstenleverancier en produceren niet zelf. Op dit moment kopen we dertig procent in bij onze moederbedrijven, de rest bij zo’n 500 leveranciers wereldwijd. We worden betrokken van bij het ontwerp van een voertuig, vaak drie tot vier jaar voor dit in ­productie gaat. We zorgen mee voor het ontwerp en de engineering van de onderdelen en gaan op zoek naar de nodige leveranciers. Vervolgens zorgen we ervoor dat de productie tijdig wordt opgestart, dat prototypes gebouwd kunnen worden, .... We voorzien alle kwaliteitscontroles en nemen ook de zorg over van de volledige bevoorrading naar de verschillende fabrieken wereldwijd. Dat is een heel complex logistiek verhaal waarbij je honderden leveranciers gaat koppelen aan tientallen productiesites voor verschillende modellen en alle mogelijke variaties. We zijn één van de weinige bedrijven die tot aan de lijn beleveren en in de fabriek tussen de mensen van de constructeur staan. Dat is een flinke uitdaging en zorgt soms voor nervositeit. Als een moer of bout ontbreekt, kan een hele fabriek stilvallen.”

STERCK. Wat zijn de grootste uitdagingen voor Facil?

De Munck: “Uitdagingen zijn er op verschillende niveaus. Operationeel moet we zorgen dat de business van onze klanten dag in dag uit blijft lopen. Zeker in een veranderende markt zoals met de Brexit en de verschillende handelsoorlogen moeten we elke keer schakelen met modellen, variaties, … Onze supply chain moet steeds volgen zonder toegevingen te doen op veiligheid en ­kwaliteit. Als Ford beslist om de productie met honderd ­voertuigen per dag te verhogen, dan moeten we meteen kunnen volgen. Ook als die componenten van overal in de wereld komen. Maar dat is ook net één van onze sterktes, we hebben de structuur om dit te doen. Die technische knowhow, kwaliteit en logistieke ervaring hebben we op twintig jaar tijd opgebouwd. Daar zijn we heel geavanceerd in.”

Onze enige reden van bestaan is om diensten te leveren die beter zijn dan wat de klant zelf doet of wat anderen doen.

Hoofdzetel Genk

STERCK. Ondanks de sluiting van Ford Genk is de hoofdzetel in Genk gebleven?

De Munck: “De sluiting van Ford Genk was een harde dobber waarbij we van achtenveertig mensen heel pijnlijk afscheid hebben moeten nemen. Maar we leverden toen al aan Ford Valencia, Ford Saarlouis, … Een deel van de activiteiten zijn naar Valencia verschoven. We hebben momenteel twee hoofdkwartieren: in Genk en in Twinsburg, Noord-Amerika. Maar dat laatste is veel kleiner dan Genk. Onze knowhow zit vooral in Genk; de engineering, het kwaliteitsverhaal, de logistiek en de operaties. Van hieruit sturen we internationaal aan. We zijn hier bezig met wat het Facil van de toekomst moet zijn en hoe we kunnen inzetten op innovatie. Maar we hebben uiteraard ook goed opgeleide specialisten in onze lokale filialen. We beseffen ­tegelijk dat we niet alles zelf ­kunnen doen. Het is onmogelijk om in 20.000 referenties een technische specialist te zijn. Daarom doen we ook beroep op leveranciers of andere ­bedrijven die bepaalde gespecialiseerde kennis hebben.”

STERCK. Waarom blijft Genk zo belangrijk?

De Munck: “Er zijn een aantal redenen waarom we hier verankerd zijn. België is in de wereld heel centraal gelegen met de nodige infrastructuur en stabiliteit. Maar knowhow en innovatie zijn voor ons minstens zo belangrijk. Hier zijn de juiste ingrediënten aanwezig om ons werk te kunnen doen. Onze innovatie komt niet enkel van Facil zelf, maar ook van een aantal partners met wie wij samenwerken. Het is die kenniseconomie die ons hier houdt. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Arkite dat op C-mine in Genk gevestigd is. Ze hebben de HIM-technologie (Human Interface Made) ontwikkeld om bepaalde productieprocessen te monitoren met camerasystemen en beamers. Het helpt bijvoorbeeld om automatisch de juiste componenten te pakken. Dat sluit aan met wat wij in assemblage willen bereiken.”

Ford wereldwijd vanuit Genk

Facil voorziet vanuit Genk ook alle overzeese fabrieken van Ford van bepaalde componenten. Het gaat over 1.100 referenties aan een honderdtal interne klanten van Ford. “Dat zijn 100.000 combinaties die je moet verzorgen en die juist moeten lopen”, benadrukt Luc De Munck. “En dat voor locaties zoals China, Japan, India, Argentinië, …. Het is een heel complex verhaal, maar we hebben de knowhow om dat te kunnen doen en de flexibiliteit om op alle wijzigingen in te spelen.”

Procesinnovatie

STERCK. Facil zet sterk in op innovatie?

De Munck: “Productinnovatie is bijna evident. We gaan allemaal naar lichtere voertuigen, brandstofefficiëntie, ­elektrische voertuigen, … Daar leveren we een bijdrage. Maar met Facil willen we ons ook op procesinnovatie richten. Dat is even belangrijk voor ons. Zo hebben we hier in huis met een aantal partners bijvoorbeeld een soort van labo gebouwd waarin we de bevoorrading aan de lijn kunnen loskoppelen van de operator dankzij een systeem van RF-ID. Met lasers meten we hoeveel bakjes er staan en koppelen dit aan het productiesysteem om zo de exacte behoefte aan bevoorrading te kennen. In 2019 zullen we dit in drie projecten in een industriële omgeving gaan toepassen bij Volvo en bij Daimler Trucks in Mexico. Zaken die we al twintig jaar op een bepaalde manier doen, kunnen we zo gaan doen met minder fouten, meer efficiëntie, betere data, …. Zo kunnen we ons ook veel beter verankeren bij de klant.
Wij zijn een dienstenleverancier. Onze enige reden van bestaan is om diensten te ­leveren die beter zijn dan wat de klant zelf doet of wat anderen doen. Anders zijn we overbodig. Onze klanten moeten niet gewoon op hun twee oren kunnen slapen. Ze moeten een woweffect ervaren. Dat kan in vele aspecten liggen: ­kwaliteit, kosten, leveringen, …”

Luc De Munck

Artificiële intelligentie

STERCK. Jullie zetten ook sterk in op data en digitaal?

De Munck: “Dat is ontzettend belangrijk. We vormen een scharnier tussen de honderden leveranciers en onze klanten. We zien alle componenten door onze systemen passeren en hebben al die data, ook van zaken waar we ooit eens een offerte voor opgesteld hebben. We hebben dat op een gestructureerde manier bij elkaar gebracht in een catalogus en geïnvesteerd in toepassingen waarbij we kunnen zoeken naar bijna gelijkaardige componenten. Als een klant een specifieke component vraagt, kunnen we ook de soortgelijke componenten tonen die we al in onze database hebben. Soms bestaan er al 10 varianten die op een millimeter of een graad na hetzelfde zijn. Die volstaan vanuit technisch oogpunt ook, zijn misschien half zo duur en morgen leverbaar. Zoiets kan niemand anders in de automotive. De klant kan daarmee enorme besparingen realiseren.
We evolueren nu naar een vorm van artificiële intelligentie en algoritmes. Traditioneel krijgen we vragen van klanten, sturen we deze uit naar leveranciers, krijgen we quotes binnen en trachten we daar het beste uit te halen voor wat het mag kosten. Nu gaan we op basis van alle data zelf kijken wat het mag kosten volgens de markt. Een beetje zoals de vergelijkingssites. Daarmee ga we een hele stap verder op het vlak van kwaliteit en snelheid. Het antwoord op een vraag gaat van zes weken naar een paar seconden. Dan ben je op de markt iets helemaal anders dan wat je voordien was. Rond dat dataproject werken we met een aantal eigen mensen en externe (Belgische) partijen. We gaan regelmatig naar seminaries om onze case te toetsen.” 

Ons antwoord op een offertevraag gaat van 6 weken naar een paar seconden. Dan ben je iets helemaal anders in de markt.

STERCK. Ook assembly solutions is één van jullie strategische speerpunten?

De Munck: “We groeien in alles wat ‘new energy vehicles’ genoemd wordt. Dat is een containerterm voor onder andere elektrische voertuigen. Maar het gaat verder dan dat. We merken dat de vraag naar andere componenten, vereenvoudigde assemblages, kortere levertijden, … enkel nog groeit. Gewicht speelt daarin een belangrijke rol. Maar bij elektrische voertuigen moet je ook kijken naar geleidbaarheid, isolatie, … Er komen andere factoren in het spel. We zetten daar samen met onze moederbedrijven op in. Dan spreek je meer over productinnovatie.
En een vierde strategische pijler is supply chain innovatie, waarbij we processen gaan herdenken om die sneller, ­korter, meer schaalbaar en veranderlijk te maken. Dat zijn de verschillende strategische speerpunten rond welke we nu werken. Het plan noemt Facil202X (Facil 'twenty-twix'), dat we opgedeeld hebben in 3 horizons: 'Now, Near en Far'. Vijfjarenplannen zijn onzin in deze wereld. We weten wat onze volgende stap is en waarschijnlijk de stap daarna. Maar alle stappen om tot op het eindpunt te geraken, kan niemand nu zeggen. Je moet zorgen dat je stapje per stapje in de juiste richting gaat. Zaken zoals wendbaarheid, agile, … zijn zo belangrijk in deze wereld. Er zijn zoveel macro-economische en politieke factoren die een grote impact hebben op ons. Als morgen bijvoorbeeld de staaltarieven met 25% verhogen, moet je als bedrijf wendbaar genoeg zijn om je daardoor te sturen.”

Luc_De_Munck

STERCK. Slagen ­jullie erin om de juiste mensen te vinden?

De Munck: “Als dienstverlenend bedrijf zijn onze mensen onze grootste asset. Het grootste deel van onze aandacht gaat daar naartoe. Als dat niet goed zit, komt de service ook niet goed. We hechten veel belang aan onze waarden die over heel de wereld dezelfde zijn. We zitten in een heel ­sportieve business met de nodige uitdagingen. We willen onze mensen ook een persoonlijk groeitraject bieden op verschillende vlakken. Maar dat doen we op een heel erg menselijke manier. We hebben Chinese medewerkers, Mexicaanse medewerkers, Franse, Zweedse, … de culturen ­liggen heel erg uit elkaar. Maar je moet daar toch een stramien in vinden dat iedereen aanspreekt en voor iedereen ontwikkeling mogelijk maakt. Het is één van onze belangrijkste taken. Als dat goed zit, volgt de rest vanzelf.”


Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels