Loonsverhoging of groepsverzekering?
Jan Gorissen

Loonsverhoging of groepsverzekering?

Vraag & Antwoord - Palmers & Vanrunxt

Elke onderneming heeft zijn specifieke behoeften. Maar werknemers, of ze nu voor een klein of groot bedrijf werken, hebben doorgaans dezelfde verwachtingen. 

Een loonsverhoging om uw goed presterende medewerkers te binden aan uw bedrijf, daaraan valt niet te ontkomen. In tal van sectoren worden er nu en dan collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten die de koopkracht verhogen (dikwijls omzetbaar in een groepsverzekering). U wilt uw geld beter besteden? Denk dan aan de groepsverzekering: ze is minder duur dan een loonsverhoging, en ze brengt meer op.

Een groepsverzekering is voordeliger omdat de fiscale en sociale baten de return van uw investering naar omhoog stuwen. Om hetzelfde resultaat te verkrijgen als met een groepsverzekering, zou uw medewerker zijn geld gedurende 30 jaar tegen 8,14% moeten uitzetten. Het is bovendien een misverstand dat er een vennootschap of rechtspersoon moet zijn om een groepsverzekering voor loontrekkenden af te sluiten.

Twee voorbeelden

Stel dat u als werkgever een medewerker van 35 jaar jaarlijks 2.500 euro extra wenst te geven. Als loonsverhoging zal hij of zij slechts 741,09 euro netto overhouden. Hetzelfde budget van 2.500 euro laat u echter toe om 2.207,31 euro te investeren in een groepsverzekering.

Of neem een ander voorbeeld waarin u een bedrag van 500 euro per jaar investeert in een groepsverzekering. Dan heeft u verschillende voordelen:

■ Het geïnvesteerde bedrag is volledig aftrekbaar van de belastbare inkomsten van uw onderneming.

■ Voor dat bedrag betaalt u op het salaris minder RSZ-bijdragen (slechts 8,86% in plaats van 34,67%) en minder taksen (4,4%). De groepsverzekering zal u dus in werkelijkheid 566,30 euro kosten. Indien u hetzelfde bedrag zou toekennen als salarisverhoging, zou dat neerkomen op 664,75 euro.

U kan uw medewerker ook vragen een deel van de financiering van zijn pensioenkapitaal zelf te dragen. Voor hem levert dat een belastingsbesparing van 30% op.

Betrek uw medewerkers

U kan uw medewerkers de gelegenheid bieden om hun pensioenplan zelf op te bouwen binnen een bepaald budget. Hierdoor zullen zij zich meer betrokken voelen. Het resultaat is dat zij het echt als hún voordeel beschouwen en naar waarde schatten.  

Jan Gorissen

Jan Gorissen van Palmers & Vanrunxt wil ondernemers stimuleren om het maximumrendement te halen uit het geld dat ze aan hun medewerkers besteden.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels