Beter ondernemen met OLHZ
Tine Thijsen & Wouter Rutten Ondernemersclub - Lummen - Heusden-zolder

Beter ondernemen met OLHZ

Ondernemersclub - Lummen - Heusden-zolder

Ondernemend Lummen - Heusden-Zolder, afgekort tot OLHZ, is een ontmoetingsforum voor lokale ondernemers. Verspreid over beide gemeentes telt het zo’n 100 leden. “Netwerking en kennisdeling staan centraal, want samen onderneem je beter”, opent voorzitter Wouter Rutten. “Verder fungeren we als spreekbuis voor de belangen van het lokale bedrijfsleven. Met succes trouwens, want de afgelopen jaren hielpen we al enkele belangrijke dossiers realiseren.”

In 2019 bestaat Ondernemend Lummen Heusden-Zolder (OLHZ) exact 22 jaar. De oorsprong gaat terug naar de Dellestraat: deze weg doorkruist een groot industrieterrein dat deels in Lummen en deels in Heusden-Zolder ligt. “Niet alleen om je buren beter te leren kennen, maar ook om met één stem te spreken en zaken in verandering te zetten werd daarom een centrale netwerkorganisatie opgericht”, vertelt Wouter Rutten die naast voorzitter van OLHZ als zaakvoerder bij Solid Group kantoor- en bedrijfsgebouwen ontwikkelt en verhuurt. “We overschrijden dus de gemeentelijke grenzen en hebben als doel om ondernemende geesten uit de streek een vijftal keer per jaar samen te brengen.”

Divers programma

De activiteiten van OLHZ omvatten zowel bedrijfsbezoeken als informatieve sessies. “Bedrijfsbezoeken organiseren we meestal ’s ochtends. Een lekker ontbijt zorgt voor een gevulde maag terwijl de bedrijfsleider die ons ontvangt stof tot nadenken geeft. Vaak zijn onze leden verrast welke knappe bedrijven hier gewoon om de hoek actief zijn”, aldus Wouter. “Met onze infosessies behandelen we dan weer actuele thema’s zoals wegenwerken, inbraakpreventie en beleidsplannen. De vergaarde kennis delen we, want ook in je eigen bedrijf komt die vaak goed van pas. Het werkingsjaar afsluiten doen we traditioneel met een zomeractiviteit waarin plezier de bovenhand heeft.”

Wegen op mobiliteit

Naast netwerking draait OLHZ om inhoudelijke ondersteuning en belangenverdediging. Als spreekbuis voor de lokale ondernemers naar gemeentelijke en regionale overheden en instanties weegt de organisatie op heel wat dossiers. “We kunnen uiteraard niet alles oplossen, maar kunnen het tenminste wel aankaarten. De ontsluiting van de industrieterreinen Kolenhaven en Gestel is bijvoorbeeld erg belangrijk voor ons. We kregen hier zowel de beide gemeentes als de bevoegde minister op één lijn om tracé 4 opnieuw te onderzoeken. Daarnaast blijven we erop hameren dat de Dellestraat een gewestweg moet worden. Op die manier zijn er meer mogelijkheden inzake onderhoud en veiligheid”, legt Wouter uit.

Veiligheid als prioriteit

Veiligheid is een ander thema dat OLHZ nauw aan het hart ligt. Wouter Rutten: “Onze ligging vlakbij de E313 en E314 brengt veel voordelen met zich mee, maar zorgde in het verleden ook voor inbraakgolven. Samen met de politie brachten we in kaart welke bedrijven over camera’s beschikken om snel meer info te vergaren bij een incident. Bovendien plaatsten beide gemeentes op onze vraag extra veiligcamera’s met nummerplaatherkenning. Door deze acties is een duidelijke verbetering merkbaar.”

Tine_Thijsen_Secretaris_OLHZ_Wouter_Rutten_Voorzitter_OLHZ

Verjonging inzetten

Wouter is ondertussen al twee jaar voorzitter van OLHZ. De laatste tijd kwam er een ­serieuze verjonging op gang in het bestuur. “Een ­aantal oudgedienden zwaaiden, om uiteenlopende redenen, af. Het was dus mijn taak om samen met Tine Thijsen van VKW Limburg, onze secretaris, een nieuw team samen te stellen. We proberen hierbij de balans te zoeken tussen de verschillende industriezones op ons grondgebied en een gezonde mix van grote en kleine bedrijven te creëren. Een hele ­uitdaging maar eentje die vlot verloopt”, lacht Wouter. Zo trokken we met Bart Verjans (ZDP), Koen Pellaers (P&V Panels) en David Saenen (Poels Romains) drie nieuwe gemotiveerde bestuursleden aan.

“We werken met het hele bestuur op een actieve wijze samen. Ieder heeft zijn of haar rol vanuit de beschikbare ervaring, functie of ­netwerk. Ook de beide algemeen ­directeuren zetelen trouwens in ons bestuur. Dat laat ons toe om bij problemen en ­vragen kort op de bal te spelen.”

Platform voor ondernemers

Vandaag telt OLHZ zo’n 100 leden. Een aantal dat het in de toekomst graag wil ­vergroten. “Iedereen is welkom op voorwaarde dat ze minimum vijf medewerkers tellen of op een industrieterrein gevestigd zijn. Om dat te benadrukken, beslisten we om afstand te nemen van de naam ‘ondernemersclub’. Dat geeft het gevoel van elitaire mensen die ver van de dagelijkse praktijk staan. We noemen ons ­liever een ­platform voor ondernemers dan een echte club. Ons nieuwe logo en huisstijl bekrachtigen dat. We willen vooral onze leden een meerwaarde bieden. Daarom stimuleren we onderlinge contacten die mogelijk vruchtbare samenwerkingen voortbrengen”, besluit Wouter.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels