Hoe een strategie succesvol implementeren?
Ingrid Thijs Via Ferrata

Hoe een strategie succesvol implementeren?

Vraag & Antwoord - Via Ferrata

Stel: als ambitieuze ondernemer heeft u gedurende enkele dagen aan een nieuwe ­strategie voor de komende drie jaar gewerkt. Voor de medewerkers werden infosessies georganiseerd en budgetten werden vrijgemaakt. En toch lukt het niet om de nieuwe strategie succesvol te realiseren.

De oorzaken kunnen reeds bij de ontwikkeling van de strategie te vinden zijn:

 • De strategie is geen strategie: Een lijst van prioriteiten en doelstellingen is niet voldoende. Strategie gaat immers over keuzes maken in hoe je je doelen gaat realiseren.
 • De strategie is bepaald vanuit de top: Een proces dat topdown of met een kleine groep verloopt, wordt niet aanvaard. Vaak herkennen medewerkers zich niet in de strategie.
 • De strategie is te complex: Een goede strategie is gemakkelijk uit te leggen en te verstaan.
 • De strategie is te abstract: Medewerkers zien het belang niet, noch de link naar de dagelijkse praktijk.

Slaagkansen verhogen

Om te vermijden dat het strategieverhaal in een lade verdwijnt, geven we hier enkele tips.

 • Missie en visie zijn leidend: De missie en visie van uw organisatie geven de richting aan en bepalen waarom u iets doet. Succesvolle organisaties stemmen hun strategie af op hun missie en visie.
 • Ambassadeurs: Betrek uw medewerkers bij de ontwikkeling van de strategie en maak van hen ambassadeurs. Zo krijgt u waardevolle input uit het werkveld en creëert u een draagvlak.
 • Strategische wendbaarheid: Een flexibel en continu strategisch proces is dé succesfactor voor de komende jaren. Alles verandert zo snel dat het opvolgen en bijsturen van een strategie zeker zo belangrijk zijn. Op lijvige en rigide documenten zit niemand te wachten.
 • Communiceer: Ontwikkel een heldere communicatiestrategie en bouw zoveel mogelijk interactie in. Een inspirerende en wervende communicatie die regelmatig hernomen wordt, brengt mensen in beweging. Zet knappe initiatieven in de kijker en vier successen.
 • Draagkracht: Bekijk reeds bij de strategieontwikkeling of uw organisatie de capaciteiten en middelen heeft om de nieuwe strategie uit te voeren. Zo vermijdt u dat verwachtingen niet worden ingelost.

Uitvoering is het belangrijkste

Eens uw strategie bepaald is, definieert u een actieplan met concrete stappen die u gaat ondernemen om uw doelen te halen.

Gebrek aan tijd en de nodige competenties of operationele beslommeringen kunnen verhinderen dat uw strategisch plan niet vertaald geraakt naar de diverse geledingen in uw bedrijf. Inhuren van experten kan dan een oplossing bieden. Via een integrale aanpak zorgen ze ervoor dat alle facetten op een samenhangende manier aangepakt worden.

Want vergeet niet: het belangrijkste in de strategie zit in de uitvoering!

Deze expertise werd aangeboden door  Via Ferrata

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels