Wat zijn de drie beleggingsgeboden?
Marc Verheyen Van Lanschot

Wat zijn de drie beleggingsgeboden?

Vraag & Antwoord - Van Lanschot

Geen tien maar wel drie geboden: we geven u drie belangrijke tips waar u als ­belegger zelf vat op heeft.

1. Minimaliseer uw kosten

Minder kosten betekent instant rendement. Zo eenvoudig is het. De nieuwe wetgeving die begin vorig jaar in voege is getreden, helpt u daarbij. Banken en vermogensbeheerders zijn nu verplicht om u elk jaar een transparant overzicht te bezorgen van alle kosten en taksen die op uw beleggingsportefeuille rusten.

Weet dat de meeste vermogensbeheerrelaties bij Van Lanschot een jaarlijkse kostendruk van ongeveer 1% hadden over 2018. En dat we ook diverse kostenoverzichten van portefeuilles bij andere banken hebben kunnen inkijken. Een jaarlijkse kostendruk van 2% à 3% (of zelfs meer) komt meermaals voor in het bankenlandschap.

2. Maak geen klassieke beleggersfouten

De enige free lunch in beleggen is ‘spreiding’. Vergeet dus niet uw portefeuille voldoende te spreiden. Dit zowel over verschillende activaklassen, regionaal als sectoraal. Ook het bedrijfsspecifiek risico kan maximaal gereduceerd worden door voldoende spreiding. Dit lijkt de evidentie zelve, maar er wordt op dit eenvoudige principe nog te vaak gezondigd.

Daarnaast speelt u best geen paniekvoetbal. Beleggers die eind vorig jaar hun portefeuille liquide gezet hebben omdat ze bang werden door de correctie op de aandelenmarkten, hebben daar vandaag spijt van. Dat zijn wellicht ook beleggers die zich de vraag moeten stellen of ze wel beleggen conform het risicoprofiel dat bij hen past.

3. Minimaliseer uw fiscale druk

In de afgelopen verkiezingstijd werd er opnieuw veel aandacht geschonken aan vermogensbelasting. Het steentje dat de vermogenden bijdragen zou niet voldoende fair zijn. Nochtans is de laatste jaren het tarief van de roerende voorheffing verdubbeld tot 30%. De beurstaks en bijhorende plafonds zijn substantieel opgetrokken. Er is een speculatietaks ingevoerd (en weer afgevoerd). En als kers op de taart werden velen getrakteerd op de effecten­rekeningtaks. Bovendien leren de cijfers van de OESO ons dat België jaarlijks 3,5 procent van het bruto binnenlands product int aan belastingen uit vermogen. Er zijn slechts vijf OESO ­landen wereldwijd waar dat ­percentage nog iets hoger ligt.

Ook op de stijging van de fiscale druk op een beleggingsportefeuille hebben we bij Van Lanschot een solide oplossing gevonden. Ik vertel u daar bij gelegenheid graag alles over. 


Deze expertise werd aangeboden door  Van Lanschot

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels