Economische vernieuwingskracht
Tom Vandeput Provincie Limburg

Economische vernieuwingskracht

Provincie Limburg

De Limburgse economie heeft het nog nooit zo goed gedaan. Het ene record na het andere sneuvelt. Het aantal starters piekt, de RSZ-tewerkstelling zit op het hoogste niveau ooit, de werkloosheidsgraad gaat naar een historisch dieptepunt,… “Ondanks de uitstekende economische cijfers moeten we alert blijven voor toekomstige uitdagingen en bedreigingen. De Limburgse economie is immers nog zeer kwetsbaar. Daarom is het nodig dat we de komende jaren verder investeren in de economische vernieuwingskracht van onze provincie”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).

STERCK. SALK, het plan dat de sluiting van Ford Genk moest opvangen, heeft duidelijk gezorgd voor een economische ommekeer?

Tom Vandeput: “Limburg heeft al meermaals een economische opdoffer gekregen. De sluiting van Phillips, de eerste herstructurering van Ford en later de volledige sluiting hebben een grote impact gehad. Limburg heeft echter telkens de nodige veerkracht getoond, weliswaar gesteund door Vlaanderen en Europa. SALK heeft een bijzondere ontwikkelingsdynamiek doen ontstaan. Nog nooit was de Limburgse krachtenbundeling zo sterk. En die eenheid moeten we de komende jaren vasthouden om de goede economische resultaten te consolideren en zelfs te verbeteren. Het SALK-plan is voorbij. We zullen nu zelf het heft in handen moeten nemen. Met de provincie en POM ­willen we alvast een verbindende rol tussen de Limburgse stakeholders en sociaal-­economische actoren opnemen.”

STERCK. Wordt de SALK-ontwikkelstrategie met de acht businesscases - maaksector, logistiek, bouw, health, cleantech en smart energy, vrijetijdseconomie, creatieve economie en innovatieve agro - verdergezet?

Tom Vandeput: “We moeten die strategie inderdaad verder uitrollen en versnellen in de ontwikkeling van de geselecteerde sectoren. Daarom staan een aantal investeringen op het programma. Het Limburgs Huis van de Logistiek moet de aanjager van innovatie in de logistieke sector ­worden. De Smart Manufacturing Campus op het Thorpark krijgt de rol van transformator van de maaksector naar industrie 4.0. Verder staat de realisatie van een echte Health Campus rond de incubator Bioville op het programma. En de bouwsector wordt nog intenser ondersteund in de switch naar slimme, hoogtechnologische en energie-­efficiënte bouwtechnieken. POM heeft voor elke sector een platformwerking volgens het triple helix model opgericht. Overheid, kennisinstellingen en ondernemers bundelen hier de krachten en zoeken samen naar nieuwe opportuniteiten voor innovatie en ondernemerschap.”

STERCK. Het ambitieniveau ligt blijkbaar hoog. Hoe wil u dit waarmaken?

Tom Vandeput: “Die ambitie om met Limburg te excellereren wordt gedeeld door vele Limburgse stakeholders. Voor de uitvoering hoopt Limburg te kunnen rekenen op een rechtmatig deel in de Vlaamse en federale middelen. Limburg is bovendien recent door Europa erkend als transitieregio, met een geraamde Europese ­enveloppe van 137 miljoen euro. Die dient hoofdzakelijk voor de economische versterking van onze provincie te worden ingezet. Als we de Limburgse eenheid zoals de voorbije jaren weten te behouden, dan is de Limburgse economische toekomst verzekerd.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels