Innovatie in uw onderneming?
Christel Lambrichts Boekhoudkantoor
Lambrichts

Innovatie in uw onderneming?

Vraag & Antwoord - Boekhoudkantoor Lambrichts

Om zich staande te houden in een steeds complexere wereld, leggen veel ­ondernemingen zich toe op innovatie. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten ­kunnen zeer hoog oplopen, hoewel de return dikwijls op zich laat wachten. De ­overheden (Vlaams, Federaal en Europees) namen initiatieven om deze kosten dragelijker te maken. De ondernemer ziet echter soms door het bos de bomen niet meer. Daar willen we even bij stilstaan.

Wat is onderzoek & ontwikkeling (O&O)?

Volgens Belspo (Federaal wetenschapsbeleid) bestaat O&O uit vijf kerncriteria. De O&O activiteit dient vernieuwend te zijn, uitgaande van nieuwe concepten en ­ideëen, onzeker te zijn qua uitkomst, systematisch gepland, gerapporteerd en gebudgetteerd en haar resultaat dient reproduceerbaar en overdraagbaar te zijn. Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst die een vernieuwing bij de onderneming vereist.

Welke steunmaatregelen zijn er?

Vlaanderen

De Vlaamse overheid (VLAIO) verleent subsidies voor O&O. Die kunnen sinds 2018 opgedeeld worden in twee groepen:
- Subsidies voor een innovatief ontwikkelingsproject verleend voor vernieuwende producten, processen of diensten die de onderneming zullen versterken en veranderen op korte termijn.
- Subsidies voor een innovatief onderzoeksproject verleend voor kennisopbouw in de onderneming. Die kennisopbouw dient op lange termijn de basis te vormen voor veranderingen.
De subsidie voor een ontwikkelingsproject bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 3 miljoen euro over een maximale periode van 3 jaar. 25 tot 50% van de projectkosten worden gesubsidieerd. De grensbedragen voor een onderzoeksproject wijken af, namelijk minimaal 100.000 euro en maximaal 60% van de projectkosten worden gesubsidieerd.

Federaal

Vanaf 1 juli 2016 kunnen ondernemingen genieten van de aftrek voor innovatie-­inkomsten. Daarbij ontvangt de onderneming een fiscale aftrek van 85% van de netto-­inkomsten van welbepaalde intellectuele eigendomsrechten (octrooien, auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s, …). Die aftrek kan beperkt worden indien de O&O-activiteiten buitenshuis gerealiseerd worden (Nexus-breuk).
Daarnaast bestaat er de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ­onderzoekers die minstens een deel van hun werktijd inzetten voor onderzoek en ontwikkeling.

Tevens wordt er voor investeringen in O&O een eenmalige investeringsaftrek toegestaan van 13,5%. Door de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 20% (tot 31 december 2019) heeft die maatregel iets van haar waarde verloren.

Europa

Voor haar onderzoeks- en innovatieactiviteiten kan de onderneming ook beroep doen op H2020. H2020 is een groot EU-programma waarbij 80 miljard euro ter beschikking gesteld wordt over een periode van 7 jaar. Er wordt verwacht dat 20% van de beschikbare portefeuille naar kmo’s zal gaan.

Dankzij al die initiatieven kunnen de ondernemingen hun O&O-activiteit uitbreiden en toch de kosten onder controle houden. Boekhoudkantoor Lambrichts zoekt graag uit welke maatregelen voor u van toepassing zijn.

Deze expertise werd aangeboden door Lambrichts

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels