Investeerders gezocht
Bob Nijs Burgemeester Lommel

Investeerders gezocht

Regio - Burgemeester Lommel

Nieuwe bezems keren goed. Die uitdrukking staat op het lijf geschreven van burgemeester Bob Nijs die er sinds januari met volle energie tegenaan gaat. Acht industrieterreinen, 
1 miljoen overnachtingen en de historische zandontginning geven de stad Lommel de nodige financiële middelen om terug te investeren in de gemeenschap en de industrie.

De stad Lommel heeft met 1.337 ha industriegrond een indrukwekkend potentieel. In totaal zijn er maar liefst acht industrieterreinen: Kristalpark I, II en III, Maatheide, Balendijk, Rietkolk, Kerkhoven en Waterrijt. "Dat heeft de afgelopen decennia geleid tot een gigantische explosie van het aantal bedrijven, vooral op Kristalpark II", zegt burgemeester Bob Nijs. We gaan ons nu de komende zes jaar focussen op de invulling van Kristalpark III. Dat is al in 2012 ontwikkeld, maar in de nasleep van de crisis was het moeilijk om er een invulling aan te geven. We willen nu actief bedrijven aantrekken die voor Lommel een meerwaarde bieden. Daarbij mikken we zeker ook op hoogtechnologische bedrijven die werk kunnen bieden aan technisch geschoolde mensen."

Goed uitgeruste industriegrond

STERCK. Welke ­troeven spelen jullie uit om die bedrijven naar hier te krijgen?

Bob Nijs: "Kristalpark III is een heel mooi ontwikkeld industrie­terrein waar we de nodige faciliteiten creëren om werken aangenaam te maken. Daarbij denk ik onder meer aan vergaderaccommodaties zoals Noord-Link met ook een aantal flexwerkplekken. Er is de kinderopvang Beaufort die telkens maar uitbreidt, er is een nieuw tankstation met shop, ... Ook Kristal Solar Park vormt een aantrekkingspool omdat bedrijven zich daardoor kunnen associëren met een duurzaam energieverhaal. Nu kijken we heel hard uit naar investeerders die zich er willen vestigen. Vooral bedrijven die vijf hectare of meer nodig hebben zijn er bijzonder op hun plaats. De grond ligt er en er zijn uitbreidingsmogelijkheden.

We voeren een beleid waarbij we de deur zo ver mogelijk openzetten en bedrijven zo goed mogelijk ontvangen. Ik denk dat we dat al hebben laten zien tijdens het eerste half jaar van deze legislatuur. We denken mee met de ondernemers en geen vraag is voor ons te veel. We zorgen zo snel mogelijk voor een degelijk antwoord. Uiteraard zijn we gebonden aan bepaalde regels en een bepaalde visie, maar we willen die zoveel mogelijk laten aansluiten bij de ondernemersdrang. We zullen hen steunen waar we kunnen."

Bob_Nijs

STERCK. Ook de prijs van industriegrond in Lommel is aantrekkelijk?

Nijs: "We hebben in het verleden grond verkocht aan 35 euro/m2, wat bijzonder goedkoop is. Die prijs zal niet exponentieel stijgen, maar wellicht wel wat toenemen. Het blijft zeer goed uitgeruste industriegrond aan een betaalbare prijs. We zijn nu bezig om samen met Proximus het hele park uit te rusten met glasvezelkabel. Daar hopen we in het najaar mee klaar te zijn. We werken ook aan een uniforme bedrijfsnummering en willen deze installeren tegen het einde van dit jaar. Nu is dat een wildgroei van pijlen en vermeldingen. En we gaan de bewaking van de industrieterreinen verbeteren. Zeker op Balendijk en Kristalpark willen we de in- en uitgangen uitrusten met slimme camera's om zo de veiligheid te verhogen. We onderzoeken ook of het mogelijk is om een vrachtwagenparking aan te leggen en zo de vrachtwagens nog meer uit het straatbeeld te halen. Samen met de stad Pelt zoeken we naar een locatie dicht bij de ring.

Het unieke in Lommel is dat de stad rechtstreeks betrokken is bij al die industriegronden, al dan niet samen met ­partners zoals LRM, Nolimpark, ... Dan kan je dat industriepark ook mooi vorm geven. De groenbuffers op Balendijk zijn een goed voorbeeld. Ze geven duidelijk een scheiding aan tussen de oude vorm van industrieterrein en de nieuwe. Door een heldere visie uit te werken en in te zetten op het ecologische karakter met groenstroken voor de bedrijven bevorderen we de biodiversiteit. Bedrijfsleiders ontdekken meer en meer dat dit een meerwaarde biedt."
Noord-Limburgs front

STERCK. De ontsluiting blijft een heikel punt?

Nijs: "Over de Noord-Zuidverbinding is er al veel inkt gevloeid. Het is een complex project. We werken er met alle betrokken burgemeesters en de gouverneur aan om zo snel mogelijk een doorbraak te realiseren. De Noord-Limburgse gemeenten bundelen op dat vlak de krachten. Intussen wordt er aan Nederlandse kant hard getimmerd aan de weg. Eindhoven Airport en Brainport Eindhoven zijn heel dichtbij en binnenkort nog beter bereikbaar. Ze zijn nu volop bezig om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen die ons letterlijk afzet aan de deur van Brainport Eindhoven. Met Mol en Balen willen we verder bekijken of we met enkele ingrepen het verkeer naar Antwerpen vlotter kunnen doen doorstromen. Ook op het vlak van intermodale aansluiting is er nog verbetering mogelijk. De elektrificatie van het spoor kan daar een rol in spelen, maar het is niet gemakkelijk."

We zetten voor bedrijven de deur zo ver mogelijk open en ontvangen ze zo goed mogelijk.

Kristal Solar Park

STERCK. Kristal Solar Park is in juni officieel in gebruik genomen?

Nijs: "Met 300.000 zonnepanelen die 100 megawatt elektriciteit opwekken, is dit het grootste zonnepark van de Benelux. Het project is een samenwerking tussen de stad Lommel, LRM en Nyrstar. We moeten Nyrstar dankbaar zijn dat we met hen een partner gevonden hebben die in één keer de volledige stroom kan afnemen. Er ligt een rechtstreekse kabel van het park naar Nyrstar. Zij ­zetten zo in op de vergroening van hun productieproces en betalen ons de marktprijs. Het rendement komt ten goede aan de vennootschap Solar Park waarin de stad hoofdaandeelhouder is. Zo kunnen we verder investeren in de Lommelse gemeenschap en werken aan een scenario waarbij de inwoners van Lommel mee kunnen participeren in het Solar Park. Ook het aantal windmolens willen we in de toekomst trouwens nog verder uitbreiden."

STERCK. Kunnen andere bedrijven ook aansluiten op de groene stroom?

Nijs: "Dat is perfect mogelijk. Kristalpark III is een industrieterrein van 300 hectare waar op dit moment 100 hectare zonnepanelen liggen. Ze zijn zo gebouwd dat bedrijven er gemakkelijk op kunnen aansluiten via groene stopcontacten. Eventueel kunnen de panelen zelfs verhuizen naar het dak van bedrijven die er zich vestigen zodat er geen grond verloren gaat. Maar voorlopig is er natuurlijk nog 200 hectare beschikbaar. Het was de afgelopen tien jaar heel moeilijk om tot een invulling te komen. Vandaag lopen er gesprekken met verschillende interessante partijen waarbij we hopen om dit jaar nog een aantal contracten af te sluiten. Voor het Indische diamantbedrijf Heyaru is de vergunning al afgeleverd. Ze kunnen nu snel beginnen bouwen.

Ook op Maatheide zijn we met een aantal ­uitbreidingen bezig, waarvan deze van Farm Frites de belangrijkste is. Andere grote werkgevers daar zijn Remoplast, Visko Teepak, Frigologix en ook de Stedelijke Werkplaatsen zijn op Maatheide gevestigd. Frigologix zal in de toekomst trouwens meegroeien met de uitbreiding van Farm Frites. Op Maatheide willen we in eerste instantie werk maken van veilige fietsverbindingen om mensen die er werken veilig op hun werk te krijgen."

1 miljoen overnachtingen

STERCK. Hoe zit het met de Lommelse midden­stand en horeca?

Nijs: "Na een evaluatie van het parkeerbeleid hebben we parkeren in het centrum eenvoudiger en goedkoper gemaakt. Dat heeft de middenstand toch wel een boost gegeven. Zowel de winkeliers als de handelaars ervaren het als positief. We willen ook verder inzetten op beleving, met bijvoorbeeld een themawerking in de ­aankleding van de Kerkstraat, in nauw overleg met de vzw Bruisend Lommel. We kochten in de Kerkstraat 32-33 ook een pand aan dat al zeven jaar leegstaat. Zo kunnen we een doorsteek maken naar het achterliggend gebied, zuurstof brengen in de Kerkstraat en een groen ankerpunt creëren. Er wordt veel gebouwd in het centrum, maar we willen het accent leggen op leefbaarheid en kwaliteit van het openbaar domein zodat het centrum een aantrekkingspool blijft, ook voor gezinnen."

Kristal Solar Park is het grootste zonnepark van de Benelux.

STERCK. Toerisme is erg belangrijk voor Lommel?

Nijs: "Met 1 miljoen overnachtingen horen we bij de top van België. Dat komt voor een groot deel door de aanwezigheid van Center Parcs, waarmee we een heel goede samenwerking hebben. Samen denken we ook na hoe we het toerisme van de andere gebieden in Lommel verder kunnen promoten. Bosland is bijvoorbeeld een project waarin we nog veel troeven kunnen uitspelen. In samenwerking met de gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel en Peer willen we in elke gemeente een poortfunctie creëren. Voor Lommel is die vastgelegd aan de Sahara. De uitkijktoren trekt al veel bezoekers, maar er is nog veel meer mogelijk. We denken bijvoorbeeld aan een belevingspad waarmee mensen aan bosbeleving kunnen doen."

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels