Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval?
Bert Derhaeg, Luc Vanbuel, Rudi Nelissen & Jean Derhaeg Praktijck - Forticon Verzekeringen

Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval?

Praktijck - Forticon Verzekeringen

Ziek zijn is nooit leuk. Maar het is nog erger als je tijdens je arbeidsongeschiktheid moet wakker liggen van financiële zorgen. Omdat je vennootschap de vaste kosten steeds moeilijker kan dragen, bijvoorbeeld. “Met een omzetverzekering kan je vennootschap haar financiële verplichtingen blijven opvangen tijdens deze moeilijke periode”, aldus Luc Vanbuel, zaakvoerder van het erkende verzekeringsmakelaarskantoor Forticon.


“Eigenlijk kan je het je als zelfstandige niet veroorloven om arbeidsongeschikt te zijn. Op de sociale zekerheid kun je niet rekenen. Want de vergoeding die je ontvangt, is erg bescheiden. Afhankelijjk van de gezinssituatie bedraagt deze minder van 1000 euro per maand (zelfstandige zonder gezinslast) met max. ca. 1500 euro per maand (met gezinslast). Heel wat zelfstandigen hebben dan ook een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten”, legt Luc Vanbuel uit. “Met deze verzekering is het inderdaad mogelijk om tot 80 % van je beroepsinkomen te verzekeren. Maar misschien heb je een eenmansvennootschap opgericht en ken je jezelf om diverse (para)fiscale redenen slechts een beperkt loon toe? Dan blijft de verzekerde rente van je polis natuurlijk beperkt tot maximaal 80 % van dit loon. Dat is wellicht te weinig. Bovendien stapelen de vaste kosten verder op.”


Er bestaat een bijkomende verzekering gewaarborgd inkomen: de omzetverzekering. Bert Derhaeg: “Deze verzekert een deel van de omzet van je vennootschap als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt zou worden. Het verschil met de verzekering gewaarborgd inkomen schuilt in de uitbetaalde vergoeding. De omzetverzekering keert deze uit aan je vennootschap, zodat deze haar financiële verplichtingen kan blijven ­naleven tijdens je afwezigheid.”

60 % van je omzet verzekerd

Je vennootschap is dus zowel verzekeringsnemer als begunstigde van de uitgekeerde vergoeding. “Jij als zaakvoerder bent de verzekerde. Je kan maximaal 60 % van de omzet verzekeren en dit na de aftrek van eventuele handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en 80 % van je bruto belastbaar beroepsinkomen”, vertelt Rudi Nelissen. "Dit laatste kan je immers maximaal verzekeren via je polis gewaarborgd inkomen. Net zoals bij de verzekering gewaarborgd inkomen, wordt ook de premie voor de omzetverzekering berekend op basis van de te verzekeren rente, je leeftijd, je beroep en de waarborgen van het contract zoals de wachttijd, eindleeftijd …

Aangezien de premie door je vennootschap wordt betaald, kan je deze ook fiscaal inbrengen. Slaag je er ondanks alles niet in om de vennootschap overeind te houden tijdens je arbeidsongeschiktheid? Misschien ga je dan over tot de verkoop of vereffening van je zaak. De omzetverzekering keert dan onder bepaalde voorwaarden een kapitaal uit aan je vennootschap om de toekomstige arbeidsongeschiktheid te vergoeden.” 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels