Successie- en financiële planning?
Jana Blokken & Peter Knaepen Knafico

Successie- en financiële planning?

Vraag & Antwoord - Knafico

Nadenken over wat er met je ­vermogen dient te gebeuren na je overlijden is niet meteen de leukste bezigheid. Toch is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Een goede voorbereiding geeft gemoedsrust, bespaart erfbelasting en zal conflicten of juridische bekvechterij vermijden.

Successieplanning beperkt zich zeker niet tot grote vermogens. Iedereen heeft baat bij enkele eenvoudige technieken waarmee je het wettelijk erfrecht kan bijsturen. Zonder ingreep bepaalt de wetgever de verdeling en dit komt niet altijd overeen met wat je voor ogen had.

Twee luiken

Successieplanning bestaat uit een burgerrechtelijk en een ­fiscaal luik. In het burgerrechtelijk luik bepaal je wie je wil beschermen na je overlijden; partner, kinderen … In het fiscale luik meet je de belastingdruk op je nalatenschap en probeer je deze te beperken. Een goede successieplanning zoekt een compromis tussen deze twee en dient zich aan te passen aan eventuele financiële of familiale wijzigingen. Het psychologisch aspect speelt ook een belangrijke rol.

  • Belangrijke vragen die je kan stellen zijn:
  • Waaruit bestaat mijn vermogen?
  • Wie zijn mijn erfgenamen?
  • Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden?
  • Hoeveel kapitaal moet je opbouwen om zorgeloos met pensioen te gaan?

Permanent in evolutie

Vermogensplanning evolueert voortdurend. De laatste jaren zijn er tal van nieuwe instrumenten ontwikkeld die niet alleen anticiperen op de verdeling van een vermogen, maar ook rekening houden met het beheer ervan. Het gebruik van de schenking of het testament is gekend, maar vandaag kan je ook een zorgvolmacht opstellen, of een erfovereenkomst laten opmaken.

Een goed alternatief voor een schenking of een testament zijn pensioen- en beleggingsverzekeringen. Levensverzekeringen zijn meer en meer geëvolueerd naar een spaar/beleggingsfonds om het vermogen naar de volgende generatie toe te sluizen. De bekendste ­vormen hiervan zijn de tak 21- en tak 23-levensverzekeringen. Waar het initieel ging om een voorzorgsmaatregel is de levensverzekering nu een volwaardig financieel instrument met een spaar- en planningsfunctie. De verzekeringnemer behoudt een ­verregaande controle over zijn vermogen, zolang de verzekerde gebeurtenis zich niet voordoet.

Ook de beslissing om te verhuizen naar een erkende serviceflat en je woonhuis te verlaten, moet goed overwogen worden want dit kan ernstige gevolgen hebben met betrekking tot de erfbelasting.

Maar er tijdig werk van!

De toekomst kan je niet voorspellen, maar door een goed uitgekiende successieplanning kan je wel bepalen wat er na je overlijden gebeurt. Dit betekent dat je best tijdig naar je accountant of vermogensadviseur stapt, want geen voorbereiding resulteert vaak in het minst voordelige fiscale regime.

Deze expertise werd aangeboden door  Knafico

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels