Tax Shelter en je belasting?
Sam Spegelaere Het Nieuwshuis

Tax Shelter en je belasting?

Vraag & Antwoord - Het Nieuwshuis

Een rendement van bijna 10 % halen uit wat je normaliter moet afstaan aan de belastingen? Daar draait het om bij Tax Shelter. Voor 2015 ontbrak het Tax Shelter aan een wettelijk kader. Nu, door de verplichte bescherming van de investeerder, kan deze met een gerust hart een Tax Shelter afsluiten ongeacht het succes van het audiovisueel werk.

Sinds 2015 heeft de Belgische overheid met Tax Shelter 2.0 een stevig wettelijk kader gebouwd om de misbruiken van vroeger tegen te gaan: zowel het productiehuis als de tussenpersoon moeten erkend worden, het financieel rendement wordt gekoppeld aan de EURIBOR en er wordt een Tax Shelter-verzekering afgesloten. Het financieel en fiscaal rendement kan dus vandaag als risicovrij beschouwd worden.

Het Nieuwshuis en Tax Shelter

In de klassieke Tax Shelter-situatie heb je een driehoeksverhouding van producent, investeerder en tussenpersoon. Het Nieuwshuis, producent van succesprogramma’s zoals ‘Het Huis’, ‘Bargoens’ en ‘Niveau 4’, voert als één van de weinige productiehuizen een nieuwe koers waarbij we rechtstreeks in contact treden met de investeerder. Hierbij staan persoonlijk contact en betrokkenheid steeds op de eerste plaats. Deze rechtstreekse band tussen productiehuis en investeerder laat ons toe in alle vertrouwen samen te werken en ervoor te zorgen dat de investeerder op het einde van de rit een ­nettorendement van bijna 10 % ontvangt.

Fiscaal rendement

Bij een akkoord tussen investeerder en producent wordt een raamovereenkomst opgemaakt. Op de sommen gestort binnen 3 maanden na ondertekening van deze overeenkomst ontvangt de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling van 356 %. Deze vrijstelling wordt definitief bij ontvangst van het Tax Shelter-attest. Na aftrek van de Tax Shelter-investering betekent dit een nettorendement van 5,30 %.

Financieel rendement

Voor de gestorte sommen ontvangt de investeerder een intrest die berekend wordt op basis van de EURIBOR op 12 maanden, verhoogd met 4,50 %. Over een periode van 18 maanden krijg je vandaag een nettorendement van 4,60 %.

Toekomst

In deze politiek en fiscaal onzekere tijden vragen veel ­mensen zich af of Tax Shelter niet met uitsterven bedreigd wordt. Hierop geeft de overheid zelf een sterk signaal dat dit allesbehalve zo is. Voor aanslagjaar 2021 wordt het fiscaal rendement zelfs nog verhoogd naar 410 % om tegemoet te komen aan de opnieuw verlaagde tarieven voor de vennootschapsbelasting uit fase 2 van het Zomerakkoord uit 2017. Deze verhoging garandeert dat het gecombineerd rendement erg interessant blijft.

Deze expertise werd aangeboden door  Het Nieuwshuis

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels