Financieel klankbord
Koen Hendrix & Hein Daerden Finpower

Financieel klankbord

Expertenstuk - Finpower

Niet iedere familiale kmo heeft een financieel directeur in huis, maar iedere familiale kmo heeft wél nood aan professioneel financieel management. “En daarvoor kan men perfect beroep doen op een extern financieel expert,” zegt Hein Daerden van Finpower.

Niet iedere familiale kmo heeft iemand in dienst die gespecialiseerd is in alle financiële domeinen. Maar die rol kan een extern financieel expert prima en op maat invullen. Wij beginnen meestal waar een accountant stopt. De boekhouder kijkt terug naar het boekhoudkundige van het voorbije jaar, en hij kijkt naar het fiscale en administratieve aspect. Het is echter ook erg belangrijk om vooruit te blikken naar de toekomst, de cijfers te interpreteren om die toekomst te begrijpen en mee vorm te geven.

Financieel-strategisch klankbord

Het is belangrijk een financieel-strategisch klankbord voor de bedrijfsleider te vormen; dat kan zowel recurrent als op projectbasis. Klanten zonder financieel directeur bijvoorbeeld, staan we wekelijks of maandelijks bij op financieel vlak, afhankelijk van de grootte van hun onderneming. Dat doen we voor vele bedrijfsleiders al jarenlang. Maar we werken ook op projectbasis, zoals voor het opstellen van een businessplan, de zoektocht naar kapitaal, bij fusies en overnames enzovoort. Veel van deze projecten monden uiteindelijk ook wel uit in een samenwerking op lange termijn.
Het is in een kmo-omgeving met kleine beperkte teams ook erg belangrijk om goed samen te werken met de bestaande mensen en de basis van de bestaande rapportering te gebruiken. Zo krijgt niemand in de organisatie het gevoel compleet fout bezig te zijn, maar geleidelijk aan kan men toch fundamentele wijzigingen aanbrengen.

En het is ook erg belangrijk om aan externe financiers zoals banken te tonen dat de cijfers onder controle zijn. Daarin speelt het verhaal dat de ondernemer brengt een belangrijke rol. Hij moet die cijfers overtuigend kunnen vertalen naar de bank toe. Het is dus belangrijk dat de ondernemer in die zin gecoacht wordt.

Zeker in een groeiscenario is het belangrijk om de rendabiliteit op te delen in klanten of afdelingen.

Complexiteit groeit

De manier van werken is de laatste jaren natuurlijk sterk veranderd. Moest vroeger alles nog vanuit de input van de gegevens van de klant gebeuren. Nu kunnen we zelfs vanop afstand een blik op de cijfers van de klant werpen. Zo kunnen we korter op de bal spelen. Al is het zeker niet zo dat alle nuttige informatie er met één druk op de knop uitrolt. Die mythe is een grote valkuil waar menige ondernemer in trapt. Er is nog altijd nood aan interne en externe expertise om met de alsmaar groeiende datastroom om te gaan en deze om te zetten in een duidelijke rapportering op maat van de ondernemer. De groeiende complexiteit doet een ondernemer door het bos soms de bomen niet meer zien.

Er is vandaag de dag zoveel mogelijk, maar investeringen in ERP-pakketten zijn ook behoorlijk zwaar. Als je er dan niet goed mee aan de slag gaat, is die investering een maat voor niets. Het is iets waar we onze klanten voor helpen behoeden. De focus moet meer liggen op gebruik en functionaliteit en minder op het technische.

Rapporterings
systematiek

Het is ook erg belangrijk dat de gevoerde strategie mee vervat zit in de rapporteringssystematiek. Zonder die samenwerking wordt de businessstrategische problematiek niet vertaald naar de juiste KPI’s en een maandelijks dashboard waarmee de uitvoering van het strategisch plan wordt gemeten. Het gevolg is dat men dan vaak meet met minder relevante KPI’s, of wat nog meer voorkomt, dat men geen maandelijks dashboard heeft dat door de controller zou moeten voorbereid zijn.
Luco is een typisch groeibedrijf waar de financiele opvolging te weinig prioriteit was in een heel sterke groeifase. Zeker in een dergelijk groei­scenario is het belangrijk de rendabiliteit op te delen in klanten of afdelingen zodat de ondernemer weet wat de gevolgen zijn om te groeien in een bepaald segment. Alleen op die manier is een toekomstprojectie mogelijk met voldoende voorspellingswaarde. Vooral het voortdurend bijsturen aan die toekomstprojectie moet een ondernemer een zekere gemoedsrust geven dat de gevolgde weg de juiste is. Daarbij is het permanent inschatten van de toekomst een ideale leerschool om de KPI’s te evalueren op hun waarde. En dat heeft bij Luco uiteindelijk tot zeer mooie resultaten geleid.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels