De vernieuwde koers van HiGenius
Luc Vandeweyer,
Michiel Vandeweyer
HiGenius

De vernieuwde koers van HiGenius

Dossier Familiebedrijven - HiGenius

Een nieuwe bedrijfsnaam, een nieuwe (familiale) CEO én een nieuw bedrijfsgebouw. Dat is de driedubbele mijlpaal die de Genkse Groep Vandeweyer, voortaan HiGenius, in februari realiseerde. Michiel Vandeweyer volgt zijn vader Luc op als CEO van de bedrijvengroep gespecialiseerd in schoonmaak. We spraken met vader en zoon over de wissel van de wacht.

Achter de nieuwe naam HiGenius gaan verschillende bedrijven schuil met specialisaties in algemene schoonmaak, projectschoonmaak en glas- en gevelreiniging. De belangrijkste aandeelhouders zijn Luc Vandeweyer, zijn echtgenote Simone en Ehran Yilmaz die doorgroeide vanuit het bedrijf. “Mijn vader startte 17 jaar geleden in de tak van de poetsmachines en -producten,” legt Michiel Vandeweyer uit. “We verdelen schrobmachines, veegmachines, stofzuigers en alle producten en apparaten die met schoonmaak te maken hebben aan bedrijven. Daarbij richten we ons rechtstreeks op eindklanten zoals KRC Genk, steden en gemeenten, scholen, evenementenhallen en locaties zoals Thor Park, C-mine Genk … Zes jaar geleden zijn we samen met medevennoot Ehran Yilmaz een schoonmaakbedrijf begonnen. We doen reiniging, vooral toegespitst op de industrie en op kantoor- en bedrijfsgebouwen. We zijn bijvoorbeeld sterk in de eerste opkuis van een nieuwbouw, in de schoonmaak van grote evenementen en doen ook veel eenmalige projectopdrachten zoals bij een calamiteit of een brand. Voor een probleem dat snel opgelost moet worden, komen we met een heel team ter plaatse om dat zo snel mogelijk aan te pakken. Een derde grote activiteit van HiGenius is glas- en gevelreiniging. Daarbij is het onze grote kracht dat we geen strikt afgelijnde diensten verkopen maar oplossingen. Een klant kan een schrobmachine nodig hebben, maar we kunnen ook poetsdiensten of een combinatie van beiden leveren. Soms volstaat het dat een klant een paar keer per jaar een poetsmachine huurt. We kunnen perfect inspelen op wat hij of zij echt nodig heeft.”

STERCK. Jullie participeren verder ook in een aantal andere schoonmaakbedrijven?

Michiel Vandeweyer: “Samen met Jo Nelissen en Seppe Thys hebben we Hamster Cleaning opgericht. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de reiniging van luchtkanalen. Een ander bedrijf waarin we participeren is TRU Cleanroom Cleaning. Het is een manier om binnen de schoonmaaksector ons aanbod te verbreden. In totaal zijn we binnen HiGenius met een honderdtal mensen, maar als je alle nevenactiviteiten erbij telt, kom je vlot aan 200 werknemers. We zijn bijvoorbeeld ook initiatiefnemer van de vzw Poetskracht, een sociale werkplaats waar we via schoonmaak langdurig werklozen willen integreren in de arbeidsmarkt.”

STERCK. Hoe ben je zelf in het bedrijf terechtgekomen?

Michiel: “We zijn thuis met vijf maar ik ben momenteel de enige van de kinderen die actief is in het bedrijf. Drie jaar geleden ben ik na mijn studies gaan solliciteren en intussen hield ik me nuttig bezig in het bedrijf bij Groep Vandeweyer. Toen er een vacature vrijkwam ben ik er niet meer weggeraakt. Ik heb geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid mogen opnemen. Het afgelopen jaar is dat in een stroomversnelling gekomen. Mijn vader wil zich terug meer kunnen richten op het ondernemende, het commerciële en op innovatie. De dagelijkse managementtaken en de algemene leiding zijn zo bij mij beland. Natuurlijk blijven hij en Erhan ondersteunen. Ze verdwijnen niet uit het bedrijf.”

Luc: “Dit is het ideale moment om Michiel meer op de voorgrond te laten treden zodat wij een stap naar achter kunnen zetten. Het werkt trouwens niet als er operationeel twee bazen zijn. Uiteraard blijven we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid behouden en zijn we ook nog actief in het bedrijf. Maar inhoudelijk is de leiding voor hem. Ook al omdat ik ook nog tal van bestuursfuncties bekleed buiten het bedrijf zoals die van voorzitter Nieuw Dak, voorzitter van het SVK Genk (Sociaal Verhuurkantoor), voorzitter van de Kringwinkel Hasselt, bestuurder van het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) en bestuurder van het ZOL (dagelijks bestuur).”

Luc & Michiel Vandeweyer

 

Raad van advies

STERCK. Jullie zijn een goed jaar geleden ook met een raad van advies gestart?

Luc: “Daarvoor hebben we een beroep gedaan op het netwerk van het VKW Expertisecentrum Familiebedrijven. Naast Michiel, Ehran en mezelf zetelen er nu drie externe specialisten in onze raad van advies. Ze kijken elk vanuit hun eigen expertisedomein naar ons verhaal. Zo’n extern klankbord is heel belangrijk. Wij zijn vaak bezig met de dagelijkse operationele zaken, dan is het goed om beroep te kunnen doen op experts die iets meer afstand nemen. Toen we bijvoorbeeld wilden starten met een rebranding, hebben zij ons overtuigd om eerst een vernieuwde strategie uit te tekenen en van daaruit de rebranding te ontwikkelen. Een ander voorbeeld is het feit dat we in het kader van mogelijke strategische overnames ons nogal voorzichtig opstellen. Onze raad van advies ziet het breder en durft ons te stimuleren om toch bepaalde stappen te zetten. Ook in de aanwerving van een bijkomende commerciële krachten speelden zij een rol. Als die persoon een bepaalde extra omzet kan generen, is dat een goede keuze.”

Menselijk kapitaal

STERCK. Wat is de strategie van HiGenius voor de volgende jaren?

Luc: “Onze pijlers zijn niet zozeer veranderd, maar worden vooral sterker geaccentueerd. We willen in de eerste plaats nog altijd een familiebedrijf zijn. Onze mensen zijn onze belangrijkste troef en dat willen we in de toekomst nog verder uitspelen. We hebben een heel standvastig personeelsbestand, wat niet zo evident is in de schoonmaak. Dat heeft te maken met onze manier van omgaan met mensen. Dat benadrukken we ook met de nieuwe naam HiGenius. We hebben geniale mensen in dienst maar we hebben ook geniale klanten. Het hygiëneverhaal is een rechtstreeks gevolg als je gemotiveerde mensen hebt. Dat volgt vanzelf als iedereen zijn taak goed oppikt en als je het bedrijf aanstuurt met een goede technische kennis over schoonmaak. Ons menselijk kapitaal is één van onze belangrijkste troeven. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons bedrijf is samengesteld uit mensen uit onze omgeving. Ze zijn net zoals onze klanten een afspiegeling daarvan. Als je de juiste mensen op de juiste plaats zet, gaan die mensen zich ook goed voelen. Dat vertaalt zich in de kwaliteit van werk. Net daarom is het zo belangrijk dat we mee investeren in niet zo voor de hand liggende zaken zoals een sociale werkplaats. Daar haal je geen financiële winst uit. De winst die je wél haalt, zijn bepaalde medewerkers die kunnen doorgroeien naar één van onze andere bedrijven. Dat is geen noodzaak maar een mogelijkheid. Zeker met de nieuwe regelgeving die zegt dat ‘maatwerkers’ meer moeten doorstromen. We moeten mensen kunnen opleiden zodat ze binnen drie of vier jaar een reguliere job kunnen doen, vaak zonder dat het ze zelf goed en wel beseffen. Die maatwerkers lopen gewoon tussen onze mensen en gaan mee naar opdrachten. Je moet natuurlijk wel een veel intensere begeleiding voor voorzien.”

Ons menselijk kapitaal is één van onze belangrijkste troeven.

STERCK. Het multiculturele aspect is één van jullie troeven?

Luc: “We nemen het multiculturele aspect mee in onze bedrijfsvoering. Het is voor ons een natuurlijk proces. Waar sommige bedrijven heel veel problemen hebben om laaggeschoolden aan het werk te zetten, hebben wij dat eigenlijk niet. We hebben een grote toegang tot mensen. Hoe dat komt? Omdat we enerzijds hun cultuur begrijpen. Maar ook omdat we bijvoorbeeld voor een werf in Genk mensen trachten te rekruteren die twee tot drie kilometer rond die werf wonen. We proberen echt mensen uit de wijken te halen zodat ze zelfs met de fiets of te voet kunnen gaan werken. Dat werkt, maar er blijven natuurlijk wel taalbarrières en dergelijke. We proberen daar aandacht voor te hebben en mee te gaan in hun verhaal. De flexibiliteit die we daarmee aan de dag kunnen leggen, is een troef in onze sector. Als het Kerstmis is, is het geen feest in de moslimgemeenschap bijvoorbeeld. Die mensen staan dan paraat hè. Op die manier kunnen we ook heel flexibel zijn. Zoals bij een brand in een groot productiebedrijf waar er ’s morgens om 6u hoog bezoek over de vloer kwam. We zijn er om middernacht met vijftien mensen aangekomen en om 5u was alles gekuist. Op zeer korte tijd zo’n groep van mensen activeren kan je enkel doen als de betrokkenheid groot is. Omdat we veel in de evenementensector en voor onverwachte opdrachten werken, is dat echt een troef.”

Luc & Michiel Vandeweyer

Nieuwe naam en huisstijl

STERCK. De nieuwe naam en identiteit is het sluitstuk van de vernieuwde strategie?

Michiel: “Daar zijn we toch wel een zestal maanden mee bezig geweest. Vanuit de strategische oefening zijn er sterktes naar voor gehaald en van daaruit zijn we een nieuwe naam gaan zoeken. Uiteindelijk hebben we een vertegenwoordiging van de medewerkers mee laten bepalen welke van de twee overgebleven voorstellen het zou worden. Onze voorkeur lag bij een andere naam, maar onze medewerkers hadden direct een klik met HiGenius. Dan moet je daar niet over twijfelen. Hij is wat speelser, met een niet te zware nadruk op het hygiëneverhaal. Werken moet ook nog een beetje plezant blijven en het klinkt heel goed.”

HiGenius in cijfers
  • 7 miljoen euro omzet
  • 130 medewerkers

STERCK. Het was een bewuste keuze om de gekende familienaam Vandeweyer niet meer te gebruiken?

Luc: “We hebben ons de vraag gesteld wat het meest efficiënt en productief is. We zijn een netwerkbedrijf waar we heel veel klanten hebben verworven vanuit persoonlijke relaties. Maar het bedrijf mag niet van mij alleen afhangen. Het moet afhangen van een concept, van een aanpak waarmee klanten geholpen worden. Daarom is er doelbewust een andere keuze gemaakt. De naam Vandeweyer heeft ook niets met reiniging te maken. De naam HiGenius al iets meer. Dat is belangrijk omdat we nu ook buiten Limburg de eerste stappen aan het zetten. Als we in Brabant en Antwerpen willen groeien, is HiGenius een betere naam en identiteit.”

STERCK. U heeft vijf kinderen waarvan er één in het bedrijf actief is. Dringt een familiecharter zich op?

Luc: “Dat is er nog niet, maar we werken eraan. De twee oudste dochters hebben duidelijk uitgesproken dat ze geen interesse hebben in het bedrijf. De twee jongste zonen zijn nog te jong. Ik heb thuis altijd gezegd dat ze in het leven moeten doen wat ze graag doen. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat ik doe. Voor de rest zijn er wel wat regelingen, in die mate dat iedereen zijn deel heeft in wat ik doe. Ik zie daar niet zo’n probleem in. Michiel heeft de volledige mandatering vanuit de twee belangrijkste vennoten waarbij we hem vragen om de zaak te trekken zodat wij een stap kunnen terugzetten. Maar dat is een proces dat eigenlijk al twee jaar loopt.”

We nemen het multiculturele mee in onze bedrijfsvoering.

Geografische groei

STERCK. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de volgende jaren?

Michiel: “Onze geografische groei is zeker een belangrijk speerpunt. Met Hamster Cleaning en TRU dekken we al heel het land. Hamster Cleaning is zelfs actief in Nederland. HiGenius kan diezelfde weg volgen. In die groei willen we de familiale waarden en normen die we hebben blijven bewaken en uitdragen. Dat is een uitdaging. In een groter geheel is het moeilijker om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. Een ander aandachtspunt is om nog duurzamer te werken en die boodschap bij onze klanten te brengen. We zijn volop bezig met een aantal initiatieven op dat vlak. En dan heb ik het niet over het gebruik van biologische poetsproducten want dat doen we al 15 jaar. We willen onze klanten duurzamer helpen omgaan met hun gebouwen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels