Langetermijn bouwers
Kris Rutten, Wouter Rutten,
Tony Rutten, Rob Rutten
Solid Group

Langetermijn bouwers

Verhaal - Solid Group

De familie Rutten bouwde de afgelopen decennia honderden gebouwen en staalconstructies in binnen- en buitenland. Intussen hebben ze ook een indrukwekkende vastgoedportefeuille verzameld. Terwijl vader Tony Rutten enkele stappen terugzet, hebben de drie zonen binnen Solid Group elk hun eigen activiteiten uitgebouwd. Daarmee geven ze ook een heel organische invulling aan het opvolgingsvraagstuk.

De Solid Group van de familie Rutten is een verzameling van een vijftiental vennootschappen waarvan Solid Building Overpelt (SBO, het vroegere Staalbouw Overpelt), Center 26 (Lummen) en Mezzo Hotel & Business (Paal-Beringen) enkele van de meest bekende zijn. Niet toevallig zijn het ook de kernactiviteiten van respectievelijk Kris, Wouter en Rob Rutten. De drie zonen van Tony Rutten ondernemen afzonderlijk, maar werken waar het uitkomt net zo goed samen. Kris Rutten bouwt met SBO industriegebouwen, hotels, labo’s, kantoorgebouwen maar ook constructies voor de chemische nijverheid en attracties voor pretparken. Zo is het nieuwe zwembad van Plopsaland één van de recente projecten. Wouter Rutten is vooral actief in de vastgoedtak die verschillende bedrijfsgebouwen in binnen- en buitenland beheert. De jongste telg binnen de groep is het Mezzo Hotel & Businesscenter in Paal-Beringen, waar Rob Rutten de eindverantwoordelijke is. De roots van de bedrijvengroep liggen in de staalbouw. In 1979 nam Tony Rutten, samen met een collega, Staalbouw Overpelt over. Het bedrijf richtte zich voornamelijk op staalconstructies voor de mijnen. Toen die in de jaren ’80 dichtgingen, verschoof de focus naar de Antwerpse petrochemie met klanten zoals Bayer, BASF, Monsanto en Solvay. SBO specialiseerde zich in de grotere en moeilijkere staalconstructies. Geleidelijk groeide ook de tak industriebouw met projecten in België, Nederland, Duitsland en daarna ook Engeland en Frankrijk. “Vanaf de jaren ’90 zijn we ons volledig gaan toeleggen op industriebouw, kantoren en hallen,” legt Tony Rutten uit. “Meer dan de helft van de omzet realiseren we in het buitenland. We streven altijd naar een langetermijnrelatie met onze klanten zodat we een rechtstreeks en persoonlijk contact kunnen uitbouwen. Voor sommige bedrijven hebben we al meer dan 20 keer gebouwd. Dat zegt genoeg denk ik.”

Rob Rutten, Tony Rutten,  Kris Rutten, Wouter Rutten

Duitsland

STERCK. Jullie hadden ook lang een bouwbedrijf in Duitsland?

Tony: “Vanuit de bouw van een hal van 24.000 m2 in Berlijn, volgden in de jaren ’90 heel wat opdrachten in die regio. We deden dat oorspronkelijk allemaal vanuit Overpelt, maar dat bleef niet haalbaar. Daarom hebben niet ver van Leipzig het bedrijf Stahlbau Brehna (SBB) opgericht, naar analogie met Staalbouw Overpelt (SBO). Voor elk bedrijf werkten een vijftigtal mensen. In 2008 hebben we ons Duits bedrijf verkocht aan de bedrijfsleiding, maar het gebouw is nog steeds van ons.” Vanaf 2000 zijn de drie zonen in het bedrijf gekomen. Was dat van in het begin het plan? Wouter: “Eigenlijk niet. Ik heb wel een bouwkundige opleiding gevolgd en was eerst in twee andere bouwbedrijven actief. Het was de bedoeling om mijn eigen ding te gaan doen. Toen we rond het jaar 2000 binnen de groep ook met vastgoedactiviteiten begonnen, ben ik me daar echter halftijds mee gaan bezighouden. Daarnaast werkte ik als projectleider in het staalbouwbedrijf. Later is de focus vrijwel volledig op het vastgoed komen te liggen.”

Kris: “Ik heb ook eerst in andere bedrijven gewerkt. Toen er nagedacht werd over de toekomst van de industrie- en staalbouwtak ben ik begonnen als projectleider. Die functie is bij SBO veel breder dan ergens anders. We werken niet met verkopers. Projectleiders zijn bij ons het eerste én het laatste aanspreekpunt van de klant. Ze begeleiden hem doorheen heel het traject. Onze projectleiders doen hun eigen calculatie, maken offertes, doen aankoop en verkoop … Ze gaan met de klanten praten, ook als deze niet aan het bouwen zijn. We helpen hen zelfs met vragen die niet-bouwgerelateerd zijn. Zo leren we heel goed hoe onze klant in elkaar zit en hoe we hem met onze kennis en ervaring het best kunnen helpen.”

We adviseren onze klanten vanuit onze eigen ervaring als gebruiker van gebouwen.

Wouter: “Dat is ook de reden waarom we zo gediversifieerd zijn. Klanten die we leren kennen willen soms eerst iets huren en later pas kopen of bouwen. Ze evolueren van klein naar groot, willen hun oude gebouw terug verkopen … Daar kunnen we allemaal op inspelen. Doordat onze projectleiders hun klanten van A tot Z kennen, zijn ze op de hoogte van alle mogelijke afspraken en is de binding veel sterker. Zo bouw je langetermijnrelaties op. Ook in het vastgoed hebben we een heel internationale klantengroep, van Japanse tot Duitse, Nederlandse en Amerikaanse bedrijven. Ze vinden ons vooral via mond-tot-mondreclame.”

Wouter & Kris Rutten

Divers aanbod vastgoed

STERCK. Het vastgoed dat jullie in eigen beheer hebben gaat heel breed?

Tony: “Dat klopt. We hebben een aantal gebouwen zoals Center 26 waar enkel kantoren gevestigd zijn. Maar in Haasrode hebben we bijvoorbeeld een groot gebouw dat voor 50 tot 60 procent uit labo’s bestaat. Andere gebouwen beschikken dan weer over hallen of boxen op dezelfde locatie. Het Mezzo Hotel heeft een bistro en businesscentrum. En aan de CRH Group verhuren we zelfs een volledige site van 8 hectare. We bieden dus bedrijfsaccommodatie in heel brede zin. De aanpak is afhankelijk van de locatie en van de vraag en behoefte van de klant.”

STERCK. Een goede ligging is de belangrijkste reden tot succes?

Kris: “Natuurlijk, maar het zit ook vaak in het momentum en de opportuniteit die je moet creëren. We kunnen op elk moment flexibel omspringen met onze gronden en gebouwen, omdat we met vier ondernemers zijn die zelf hun keuzes maken. We kunnen met z’n allen samenwerken, alleen of met twee iets doen … Dat schept meer mogelijkheden dan wanneer je één baas en één structuur hebt.”

Rob & Tony Rutten

Mezzo Hotel & Business

STERCK. Rob, jij staat in voor de jongste poot binnen de groep?

Rob: “We proberen binnen de groep elk jaar wel een paar projecten te realiseren. Mezzo Hotel & Business is één van de recentere projecten. Ik ben begonnen bij Trisinvest, de voorloper van de vastgoedpoot. Samen hebben we verschillende projecten gerealiseerd zoals een publiek private samenwerking in Riemst met 7 hectare industriegrond, 35 percelen en dertigtal gebouwen. Dat is een paar jaar geleden afgerond. Mezzo Hotel & Business is een project waar de afgelopen jaren veel van mijn tijd naartoe is gegaan. Het was niet alleen de overname van een lap grond of een oud gebouw. Er zat ook een stuk uitbating bij van het vorige hotel. We hebben dat in handen genomen en er iets goeds van gemaakt. De aanwezige kantoorruimtes worden verhuurd aan bedrijven met maximum 15 medewerkers. We streven ernaar om een aantal zaken te combineren die samen een meerwaarde vormen. Het hotel is ook volledig zakelijk gericht wat vrij uitzonderlijk is. Dat lukt alleen als je het combineert met kantoren, vergaderaccommodatie en een zakelijk restaurant. De mensen die ’s avonds en ’s morgens de hotelgasten zijn, gebruiken overdag de vergaderaccommodatie. Op dit moment steek ik veel tijd in Mezzo, maar dat gaat niet zo blijven. We kijken alweer uit naar nieuwe projecten.”

Voor sommige bedrijven hebben we al meer dan 20 keer gebouwd.

Tony: “We bouwen elk jaar één à twee gebouwen, maar de bouwvergunning moet natuurlijk volgen. Dit jaar starten we een project van 1.500 m2 kantoorruimte in Pelt. En zo doen we elk jaar wel ergens iets. Zoals recent het parkeergebouw voor 240 auto’s hier in Lummen. Dat is tot de laatste parkeerplaats in gebruik.”

STERCK. Hebben jullie als familie regelmatig formeel overleg?

Rob: “Eigenlijk niet. Behalve op familiemomenten komen we niet zo vaak samen met z’n vier. Het is natuurlijk wel handig dat je bij elkaar een bepaald klankbord vindt. Wie met een vraag zit, kan altijd bij de anderen horen hoe zij dat eerder opgelost hebben. Zo kan je kort op de bal spelen.”

Klanten volgen over de grenzen

“We zijn onze klanten altijd gevolgd,” vertelt Tony Rutten. “Bepaalde Duitse klanten waren ook in Engeland en Frankrijk actief en namen ons mee als ze gingen bouwen. Zo waren we soms meer dan 100.000 m2 tegelijk aan het bouwen in drie verschillende landen. Onze projectleiders reden 75.000 kilometer per jaar. Dat hebben we een beetje moeten beperken om het nog haalbaar te houden. Maar het is altijd een goed teken als klanten je meenemen. Ze voelen aan dat het gemakkelijker is om ons bij te hebben omdat ze een groot vertrouwen in ons hebben. Onze projectleiders stralen dat vertrouwen ook uit.

Marktevolutie

STERCK. Welke evoluties zien jullie op de markt van industrieel vastgoed?

Kris: “Locatie en bereikbaarheid worden nog steeds belangrijker. Voor sommige klanten is een zichtlocatie cruciaal. Voor andere soms totaal niet.”

Tony: “Ook aan de stijl en het uiterlijk van het gebouw wordt vandaag veel belang gehecht. En aan het welzijn van de mensen die er moeten werken met het nodige groen, een raam met een mooi uitzicht … Het wordt belangrijker dat mensen ergens graag komen werken en er zich goed voelen. Je ziet de industrie ook meer en meer verdwijnen en plaatsmaken voor de dienstensector in België. Ook dat is een evolutie.”

Ieder heeft zijn eigen vennootschappen en eigen verant-woordelijkheid.

Rob: “Doordat we altijd actief zijn geweest in het buitenland, zien we wie daar de voorlopers zijn op vlak van ruimtelijke ordening, indeling van gebouwen en noem maar op. Dat is vaak heel inspirerend.”

Kris: “We adviseren onze klanten vanuit onze eigen ervaring als gebruiker van gebouwen. En we hebben een heel eenvoudige structuur in onze bedrijven. We sluiten bij wijze van spreken elke dag nog zelf de poort. Zo hou je een vinger aan de pols en de kosten onder controle.”

Rob: “(lacht) Dat hebben we helaas alle drie van onze pa meegekregen. Van alles maximaal op de hoogte proberen te zijn, genoeg zelf doen en enkel aan heel goede mensen delegeren.”

Wouter Rutten, Tony Rutten,  Kris Rutten, Rob Rutten

Familiale opvolging

STERCK. Tony, u wordt 69 jaar, maar bent nog steeds actief in het bedrijf?

Tony: “Ik hobby nog wat (algemene hilariteit). Nee serieus, mijn vrouw en ik hebben nog een deel van het vastgoed behouden. Dat beheer doe ik samen met Wouter. Het groeit jaar na jaar nog wat zodat we regelmatig nog eens iets kunnen verdelen. Ik ben altijd dermate actief geweest dat het moeilijk zou zijn om helemaal niets meer te doen. Ik kom van een niveau dat ik zowel hier als in Duitsland een fabriek met 50 mensen had. Op ons piekmoment werkten we ongeveer één gebouw per week af, klein en groot door elkaar. Dat zijn 52 gebouwen per jaar. Het was een ander soort druk. Nu heb ik de echte eindverantwoordelijkheid niet meer en dat is heerlijk. Ik vind het fantastisch dat ik dit werk nog kan en mag blijven doen. Met het ouder worden bouw je automatisch wel wat af. Het is van kunnen, niet meer van moeten. Ik doe het nog steeds ontzettend graag. Al ga ik samen met mijn vrouw nu wel regelmatig eens op vakantie.”

Kris: “Doordat we met vier zijn, is er altijd wel iemand waar je op kan terugvallen als je er even niet bent. We weten in grote lijnen wat er bij elkaar gebeurt. Doordat we niet in elkaars vaarwater zitten is het onderling vertrouwen groot.”

Doordat we met vier zijn, is er altijd wel iemand waarop je kan terugvallen.

STERCK. Jullie hebben het opvolgingsvraagstuk eigenlijk organisch opgelost?

Kris: “We zijn uiteraard naar dat opvolgingsvraagstuk gaan kijken. Samen met Deloitte hebben we bestudeerd hoe we als groep samen konden blijven. Daar is veel tijd en moeite in gestoken.” Tony: “Je ziet vaak dat families veel tijd in de familiale opvolging steken, er hun best voor doen en hele structuren opzetten. Maar uiteindelijk loopt het toch niet overal even vlot. Daarom hebben wij die problematiek op voorhand proberen te tackelen. Onze zonen zijn alle drie getrouwd en hebben zelf kinderen. Ieder heeft zijn eigen vennootschappen en zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarmee is al een heel groot stuk geregeld. Het is misschien een andere manier om een opvolgingsvraagstuk op te lossen. Ieder kan zijn eigen ding doen en toch kunnen we bij elkaar terecht.”

Solid Group in cijfers
  • 17 vennootschappen
  • 30ha oppervlakte in beheer
  • 1.600 mensen tewerkgesteld in gebouwen Solid Group
  • 75.000 m2 bebouwde oppervlakte

Personeel als drijvende kracht

STERCK. Vinden jullie nog de nodige mensen?

Kris: “We trachten het werk nog zoveel mogelijk met eigen Belgische mensen te doen. Dat lukt dankzij onze familiale aanpak, onze totaalvisie en de verantwoordelijkheid die we aan onze mensen geven. Er is een bepaalde groep medewerkers te vinden die graag in zo’n kader willen werken. We moeten misschien meer moeite doen om mensen over de streep te trekken, maar als ze één keer bij ons zijn, is de kans relatief klein dat ze nog vertrekken. Alleen als die groep medewerkers achter je staat, kan je ook kwaliteit leveren. Veel klanten willen enkel met hun vaste projectleider werken omdat die samenwerking zo fantastisch verloopt. De laatste jaren hebben we wel een versnelde vernieuwingsoperatie moeten doorvoeren. De gemiddeld anciënniteit lag op een gegeven moment op 27 jaar. Veel medewerkers zijn altijd trouw voor vader blijven werken maar gingen de afgelopen jaren met pensioen. Dit had als voordeel dat ik mijn eigen ploeg heb kunnen samenstellen.”

Tony: “We moeten ons personeel dankbaar zijn voor wat zij allemaal waarmaken. Het helpt ook dat we een heel gezonde financiële structuur hebben met voldoende eigen middelen. We zijn niet afhankelijk van banken en kunnen daardoor net iets sneller en gemakkelijker schakelen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels