Wat met de continuïteit van je onderneming na een brand?
Stefan Corstjens Teuwen & Partners

Wat met de continuïteit van je onderneming na een brand?

Vraag & Antwoord - Teuwen & Partners

Stel: er vindt een brand of ontploffing plaats in je bedrijf. Wat dan? Je wil als bedrijfsleider natuurlijk je omzetcijfer en bedrijfsresultaat veiligstellen. Maar met een aangepaste brandverzekering ben je niet volledig uit de zorgen. Tenzij ook de continuïteit van je organisatie verzekerd is.

Impact van een ernstig schadegeval

Eerst en vooral zijn de commerciële gevolgen niet min. Als je een periode niet kan werken of produceren, heb je geen inkomsten meer. Je financiële positie staat onder druk. En wat met je werknemers? Hou je ze in dienst terwijl de productie stilligt? Wachten ze geduldig af tot alles weer in orde is? Als je mensen ontslaat, moet je ook nog voldoen aan enkele sociale verplichtingen. Statistieken tonen aan dat 70% van de bedrijven met een ernstig schadegeval de volgende drie jaar niet overleven.

Bespreek je risicomanagementbeleid met je verzekeringsadviseur

Gelukkig is er een manier om een financiële kater te vermijden. Om je brandverzekering voor materiële schade aan te vullen, is er de verzekering bedrijfsschade. Die vangt de periode van omzetverlies op. Je onderneming wordt na een ernstig schadegeval weer in dezelfde financiële toestand geplaatst als wanneer die schade zich niet had voorgedaan. De vaste kosten zoals de kredietlasten en het bedrijfsresultaat zijn verzekerd. Eventuele onkosten om je bedrijf weer operationeel te maken worden ook vergoed. Denk dan o.a. aan tijdelijke huur van ruimte of materiaal.

Formule op maat

Bekijk welke risico’s je brandverzekering voor materiële schade precies dekt en pas je verzekering bedrijfsschade daarop aan. Er zijn verschillende formules: een vergoeding per dag, op basis van de aangegeven omzet, de brutomarge of 100 % maatwerk. Maak een heldere opsplitsing tussen de vaste (meeverzekerd) en variabele kosten (niet verzekerbaar). Bepaal ook de vergoedingsperiode aan de hand van de ingeschatte tijd nodig voor de heropbouw, samenstelling van voorraden en terugwinnen van het cliënteel. En denk aan extra’s zoals lonen, afhankelijkheid van belangrijke klanten of leveranciers, boetes of verwijlinteresten, enzovoort.

 

Deze expertise werd aangeboden door  Teuwen & Partners

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels