Corona en je loonbonusplan
Rik Vaes & Yves Vanhees SD worx

Corona en je loonbonusplan

Praktijck - SD worx

Geëngageerde medewerkers geef je graag iets extra. De loonbonus (cao 90) bijvoorbeeld. Misschien is je plan al ingediend, maar komt die beloning in gevaar in deze coronatijden? Of wil je er één invoeren om je medewerkers financieel te bedanken voor hun extra inzet? 

Variabele verloning – meer specifiek op basis van financiële resultaten, zoals de loonbonus – wint aan populariteit. Het is immers budgetvriendelijker dan een brutoloonsverhoging. Jij betaalt als werkgever minder belastingen én je werknemer houdt er meer aan over. Bovendien is het een extra driver om sterke prestaties neer te zetten, waardoor je productiviteit en engagement stijgen. Let wel: in 2020 mag je maximaal 3.413 euro toekennen, anders verliest de bonus zijn gunstige karakter.

Door corona rijzen er veel vragen rond de loonbonus. Welke impact heeft dat op ingediende plannen? Waar moet je aan denken als je er één opstelt?


1. Tijdelijke werkloosheid is niet standaard gelijkgesteld met gewerkte dagen

Alle werknemers die deel uitmaken van de doelgroep van het bonusplan, hebben recht op de loonbonus in verhouding tot hun effectieve arbeids­prestaties. Moederschapsrust, dagen wettelijke vakantie, wettelijke en vervangende feestdagen zijn gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties. Voor andere schorsingen, zoals tijdelijke werkloosheid, bepaal je dat zelf.

Is tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen in je plan, dan zal de bonus voor je getroffen medewerkers lager liggen. Aan jou om te beslissen of je je plan aanpast of niet.


2. Evalueer of je doelstellingen (nog) haalbaar zijn

De toekenning van zo’n bonus is gekoppeld aan collectieve resultaten op basis van vooropgestelde en meetbare doelstellingen. Voorbeelden zijn: een omzetsstijging van X procent, Y aantal dagen zonder arbeidsongevallen of Z minder brandstofverbruik bij de bedrijfswagens.

Was een omzetstijging een collectief doel en haal je dat wellicht niet meer? Dan mag je – mits goedkeuring van al je medewerkers – je plan nog annuleren. Onderteken een gemeenschappelijke verklaring waarin je uitdrukkelijk vermeldt dat de ingediende toetredingsakte wordt beëindigd en bezorg die aan de griffie van de FOD WASO.  

Je kunt een nieuw bonusplan indienen voor een andere referteperiode (min. drie maanden). Kies bijvoorbeeld voor het laatste kwartaal 2020, dan heb je nog tot 31 oktober 2020 om je plan bij de FOD neer te leggen.

3. SD Worx staat voor je klaar

Onze experts helpen je graag bij het opmaken of aanpassen van je loonbonusplan. Neem gerust contact op met je vaste contactpersoon of het kantoor in je buurt.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels