Corona-exit:  wie gaat helpen  met de heropstart?
Christel Lambrichts Lambrichts bvba

Corona-exit: wie gaat helpen met de heropstart?

Praktijck - Lambrichts bvba

Bedrijven zijn terug opgestart, winkels werden heropend oog voor social distance. Kortom: de economie komt terug op gang. Maar met de heropstart botsen ondernemingen op een moeilijkheid. Ondernemen kost geld en de coronacrisis heeft een stuk van de financiële draagkracht aangetast. 

Naast de gekende bancaire oplossingen bestaan er nog andere initiatieven die u kunnen helpen met uw exitplan. Daarbij wordt niet altijd gedacht aan het vinden van financiële middelen bij vrienden of familie. Gemakkelijk is dat niet, maar er is een aantrekkelijk fiscaal voordeel aan verbonden en dat maakt de drempel toch wat lager.

Win-winlening

Een onderneming kan tot 50.000 euro lenen bij een natuurlijk persoon over een periode van acht jaar. De ontlener krijgt naast de intresten op de lening een belastingvermindering van 2,5 procent op het kapitaal in zijn personenbelasting. De onderneming mag maximaal 200.000 euro op deze wijze lenen bij verschillende personen. Omdat de regering van oordeel is dat de win-winlening zeker zijn steentje zal bijdragen bij de exit, heeft ze de voorwaarden versoepeld. De onderneming mag nu maximaal 300.000 euro ophalen via een win-winlening of 75.000 euro per ontlener.

Tax shelter voor startende ondernemingen

Is uw onderneming minder dan vier jaar oud of kende ze de laatste jaren een flinke groei? Dan vindt u bij de tax shelter misschien een aantrekkelijk alternatief. De natuurlijke persoon die nieuwe aandelen verwerft in uw onderneming profiteren van een belastingvermindering van 30 tot 45 procent in de personenbelasting. Het moet daarbij gaan om een persoon die vreemd is aan de onderneming. Hij krijgt dit voordeel voor een investering van 100.000 euro per jaar. 

Mogelijk zijn er investeerders die best wel willen investeren, maar in welk bedrijf? Die investeerders vinden eventueel hun gading op de crowdfundingplatforms die terug te vinden zijn op de website van het FSMA. 

Vlaamse kredietbemiddelaar

Was uw vennootschap voor de coronacrisis bezig met een rooskleurige toekomst en wilde u investeren of een nieuwe bedrijfstak opstarten? Maar zag u door de crisis de financiële reserve verminderen en zijn er voor het exit- en groeiplan bijkomende financiële middelen nodig? Dan kan u ook de hulp inschakelen van de Vlaamse kredietbemiddelaar van VLAIO. Deze neutrale dienst helpt om uw kredietaanvraag te verbeteren, de dialoog met de bank te versterken, maar ook alternatieve niet-bancaire financieringsmogelijkheden te zoeken.

Groeisubsidie voor kmo's

Misschien heeft u als ondernemer dat extra duwtje nodig om uit de crisis te raken. U verkeert in een ongewone situatie en heeft nood aan de juiste strategische kennis om uw groeitraject te realiseren. Dan kan u beroep doen op een externe adviseur of een medewerker hiervoor aanstellen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen helpt met een subsidie van 50% van de kost tot maximum 25.000 euro.

Wat doen wij voor u?

We hebben slechts enkele mogelijke oplossingen voorgesteld. Maar het is duidelijk: u als ondernemer moet optimaal bijgestaan worden in uw exitplan. U heeft nood aan een financiële vertrouwenspersoon die u door en door kent, de weg baant voor u en u helpt de juiste oplossingen te vinden. Boekhoudkantoor Lambrichts is door haar kennis en kunde hiervoor de juiste partner en neemt u graag bij de hand.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels