Het ondernemersvuur loodst <br> Limburg  doorheen de crisis
Tom Vandeput Provincie - Limburg

Het ondernemersvuur loodst
Limburg doorheen de crisis

Provincie - Limburg

In het beleidsprogramma van de provincie presenteerde gedeputeerde van Economie Tom Vandeput een ambitieuze visie: grote investeringen in zeven nieuwe economische bedrijfscampussen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij als een sterke economische stakeholder en katalysator voor het Limburgs ondernemerschap, de versterking van de Limburgse economische bedrijfssectoren en de ontwikkeling van een vernieuwde economische strategie via SALKturbo.

Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Ondanks de coronacrisis werd de voorbije maanden hard gewerkt aan de uitrol van deze visie. Er zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet, die zullen resulteren in zichtbare resultaten op het terrein. De wereldeconomie en dus ook de Limburgse economie gaat echter door een diep dal. Dit heeft ons verplicht om bij te sturen. Met spoed hebben we ook een aantal corona-acties gelanceerd.”

Gaan we deze crisis ooit te boven komen?

Tom Vandeput: “Onze provincie heeft dankzij onze gekende Limburgse veerkracht meerdere grote crisissen en grote bedrijfssluitingen doorstaan. De kleur van de economische cijfers is echter nog nooit zo rood geweest. 

De recente coronabarometer van POM bevestigt dit. De grafiek van het ondernemersvertrouwen kent hetzelfde verloop als het aantal ziekenhuisopnames tijdens de crisis: steil naar beneden. Ook de gunstige positie van de Limburgse arbeidsmarkt begin 2020 is op enkele maanden compleet weggevaagd. Het aantal werkzoekenden is met 16 % gestegen. Zelfs bij de financiële crisis en de sluiting van Ford Genk hebben we dergelijke negatieve cijfers niet gezien. Het blijft afwachten hoe onze Limburgse bedrijven zich kunnen herstellen. Voor sommige sectoren verloopt dit vlotter dan voor anderen. Die tendens is duidelijk merkbaar. Ondernemers zijn echter doorzetters en uit de gesprekken en afgelegde bedrijfsbezoeken merken wij nog veel passie bij de Limburgse ondernemers. ‘Never waste a good crisis’ wordt door hen sinds corona dagelijks in de praktijk toegepast.”

In september stellen we het eindrapport van SALKturbo voor.

Corona-acties provincie

Het provinciebestuur heeft ook gepast gereageerd met een aantal corona-acties?

Tom Vandeput: “Tijdens de lockdown hebben wij als deputatie beslist om de provinciale bedrijfsbelasting te verdagen van juni naar november. Op die manier blijft meer dan 9 miljoen euro op de rekening van de bedrijven en wordt hun cashpositie niet extra belast. Samen met VKW en Unizo hebben wij het Limburgse platform overheidsopdrachten gelanceerd. Nieuwe investeringen door de overheid in Limburg kunnen een belangrijk aandeel vormen voor de orderboekjes en dus in het economisch herstel. Dit nieuwe platform brengt twee partijen, met name de nieuwe overheidsopdrachten en de Limburgse bedrijven, dichter bij elkaar. In september gaat dit platform online. 

Met VKW en VDAB lanceerden we ook de digitale rekruteringstool ‘Meet the youngsters’. Hierbij laten we studenten en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Er kwam ook een digitaal koopplatform om de Limburgse retail te versterken ten tijde van corona. En we werken nieuwe acties uit in het kader van SALKturbo, die onze Limburgse economie op lange termijn versterken.” 

Deze crisis toont andermaal dat de Limburgse economie nog zeer kwetsbaar is?

Tom Vandeput: “Dit blijkt ook uit de analyse die decaan Piet Pauwels van de Faculteit Economie UHasselt voor SALKturbo recent heeft opgemaakt. Dankzij SALK 1.0, de economische conjunctuur en de kracht van de Limburgse ondernemers, kwamen er de voorbije jaren 20.000 nieuwe jobs bij in onze provincie. Minder positief is dat deze jobcreatie zich vooral heeft gemanifesteerd in de sectoren met een relatief lagere groei in arbeidsproductiviteit. Ook de welvaartscreatie of het BBP per inwoner blijft ruim 20% onder het niveau van Vlaanderen. De mobiliteit in Limburg blijft een actueel pijnpunt en ook de arbeidsmarkt werkt nog steeds niet performant. De ondermaatse participatie aan het hoger onderwijs en de vergrijzing van de arbeidsbevolking gaan ons in de toekomst zeker nog parten spelen.”

SALKturbo

Met SALKturbo worden deze knelpunten toekomstgericht aangepakt?

Tom Vandeput: “De Vlaamse regering heeft aan de deputatie de opdracht gegeven om een vervolg op SALK 1.0 te maken. Met SALKturbo geven we een antwoord op uitdagingen zoals de toenemende digitalisering, de impact van het klimaat op de economie, de toenemende diversiteit, de globalisering en de economische ‘sense of urgency’ veroorzaakt door corona. Tien SALKturbo-ambassadeurs uit het bedrijfsleven en de academische wereld hebben zich geëngageerd om samen met talloze Limburgse organisaties voorstellen voor de versterking van de Limburgse economie uit te werken. Er wordt gewerkt rond vijf thema’s: mobiliteit, digitalisering, ondernemingsweefsel, ondernemingsruimte en dynamisch talent. Wij vragen via www.salkturbo.be ook de ideeën van de Limburgers. SALKturbo zit hiermee op kruissnelheid en in september stellen we het eindrapport SALKturbo voor. Dit rapport zal een analyse, maar ook acties bevatten. Het komt er vervolgens op aan om deze acties in de praktijk om te zetten.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels