De weg naar succes
Amaury Verelst,
Ismaël Ben-Al-Lal,
Wouter Uten
& Charline Leroi
JCI Award 2021

De weg naar succes

Dossier - JCI Award 2021

www.limburgsejongeondernemer.be

Met bijna een jaar vertraging – corona, weet u wel – reikt JCI Limburg op 24 maart alsnog de JCI Award Limburgse Jonge Ondernemer 2020-2021 uit. Het wordt sowieso een live event. Of er ook een live publiek in de zaal is, hangt af van de geldende veiligheidsmaatregelen. Maar niet getreurd, de live show kan integraal vanuit de huiskamer bekeken worden. Het concept van de show is ook van gedaante veranderd. Zo zal er naast de jurywinnaar, ook een publiekslieveling verkozen worden aan de hand van interactieve publieksstemmen tijdens de show. STERCK Magazine sprak met de 4 laureaten en keek met hen naar de weg die zij tot nu toe afgelegd hebben.

Mijlpalen

STERCK. Wat zijn sleutelmomenten in de weg die jullie tot nu toe afgelegd hebben?

Uten: “In eerste instantie werkten we voor een aantal laboratoria in België en Nederland. De keuze om zo snel mogelijk internationaal in andere ­landen actief te zijn, is ­achteraf gezien de juiste keuze ­gebleken. We zijn echt gaan kijken waar in de wereld we de grootste contracten ­konden sluiten en ons daarop gaan focussen. Als we alleen lokaal waren gebleven, waren we veel trager gegroeid. Ook de keuze om externe groeifinanciering aan boord te halen, was een belangrijke. Nog een mijlpaal was de aanstelling van een externe CEO die in onze markt al een aantal keer een succesvol bedrijf heeft opgezet en laten groeien. Daardoor hebben we enorm veel bagage en ervaring getankt en dat weerspiegelt zich nu in onze groei. Onze licenties zorgen voor wederkerende inkomsten, zo hebben we een solide basis om op te groeien.”

Wat ons en onze bedrijven verbindt is die passie voor het vak.

Ben-Al-Lal: “Van de concurrenten die in 2011 in onze markt actief waren, bestond na 2012 95% niet meer. Als jong bedrijf zagen we dat aankomen en hebben we heel snel gekozen voor samenwerking en focus op de toegevoegde waarde via onze engineering. Voor de plaatsing en dergelijke ­werken we samen met vaste ­partners. Daardoor zijn we minder onderhevig aan schommelingen op de markt. Bovendien wordt 80% van onze winst elk jaar opnieuw geïnvesteerd in eigen producten om zo wederkerende inkomsten te genereren. Dat geeft veel rust en de mogelijkheid om goede mensen aan te trekken en te houden. Als de markt het even minder doet, schieten onze mensen niet in paniek.”

Charline_Leroi Charline Leroi
Autoglass Clinic
Charline Leroi (36) vervoegde in 2007 - onmiddellijk na haar studies - het bedrijf van haar vader, dat gespecialiseerd is in autoruiten. In 2013 volgde de volledige overname, al stond Charline op dat moment al een tijd aan de leiding. Autoglass Clinic is de uitdager in een markt die achteruitgaat en wist vorig jaar ondanks een sterk dalende markt in een coronajaar positieve cijfers te behalen en nog verder te groeien. Klanten zijn voornamelijk leasingbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf werkt met een netwerk van zelfstandige autoglasspecialisten en telt 25 Service Centers over heel België. In totaal stellen ze 120 mensen te werk.

Leroi: “Een sleutelmoment was enerzijds het moment dat ik officieel overnam, hoewel dat in de praktijk toch al een aantal jaar het geval was. Toch wordt het anders als het bedrijf jouw eigendom is. Dan toon je ook het engagement waarmee je erin zit. Een ander sleutelmoment is het feit dat we vorig jaar – na een denkproces van twee jaar – een externe CEO hebben aangetrokken. Dat heeft op zijn beurt andere kantelmomenten in gang zet. Zo zijn we bezig geweest met een strategische oefening. Waarom doen we wat we doen en hoe gaan we dit verder zetten? Wat is onze basismotivatie en welke keuzes maken we? De uitkomst hiervan was onder meer een grotere focus op het feit dat Autoglass Clinic werkt met zelfstandige autoglasspecialisten. De combinatie van lokaal ondernemerschap, passie voor het vak, nationale georganiseerde centrale ondersteuning en onze wendbare structuur speelde in 2020 perfect in op de noden van de markt.”

Verelst: “Vanaf de dag dat ik als ondernemer ben begonnen, is het een constante ontdekkingstocht geweest vol mijlpalen. Ik heb op jonge leeftijd het geluk gehad om al van vele markten te proeven. De ervaring uit de ene sector heb ik kunnen meenemen naar de volgende. Ik heb heel snel de draad en het systeem binnen de vastgoedmarkt opgepikt en we zijn vijf jaar op rij elk jaar verdubbeld in omzet en volume. Als de bedragen groter worden, is de impact én de moeilijkheidsgraad van een verdubbeling natuurlijk veel groter. Door de overnames die we bezig zijn, de professionalisering en de internationalisering van de firma blijft het enorm hard gaan. Gelukkig word ik exceptioneel goed omringd met een fantastisch team en een excellent operationeel directeur.” 

Wouter Uten Wouter Uten
UgenTec
Wouter Uten (28) is oprichter en CEO van UgenTec. Het softwarebedrijf is gespecialiseerd in het digitaliseren en automatiseren van laboratoria – broodnodig in tijden van corona – en diagnostische bedrijven. Wouter begon onmiddellijk na zijn studies met het ontwikkelen van oplossingen in dit domein. UgenTec zorgt ervoor dat laboratoria wereldwijd sneller en kwalitatiever kunnen werken. Sinds 2015 is het bedrijf elk jaar verdubbeld in omzet. Er werden het afgelopen jaar partnerships gesloten met Tecan, Roche, LGC en nog tal van andere internationele referenties binnen de markt. Momenteel werkt het met een team van een 40-tal mensen, verspreid over het hoofdkantoor in Hasselt en een filiaal in de VS. UgenTec slaagde er tot nu toe al in om 12 miljoen euro aan risicokapitaal op te halen.

STERCK. Welke kwaliteiten moet je als ondernemer hebben om het verschil te maken?

Uten: “Als ondernemer moet je een team van mensen rondom je verzamelen waarop je kan bouwen en vertrouwen en die mee de droom willen uitdragen. Als je in de juiste sector de juiste dingen doet met de juiste mensen rondom je, dan kan je niets anders doen dan groeien.” 

Ben-Al-Lal: “Daar geloof ik ook 200% in. Je begint als ondernemer maar het gevaar bestaat dat je na verloop van tijd meer manager wordt dan ondernemer. Toen ik startte had ik niets, dus dan is het ook heel gemakkelijk om risico te nemen. Maar gaandeweg creëer je een bedrijf waar mensen werken en waar je ook mee verantwoordelijk voor bent. Op een bepaald moment word je verplicht om mensen aan te sturen. Zo word je geleidelijk aan wat meer risico-avert. Het is belangrijk om een methodiek te vinden om managers manager te laten zijn en ondernemers ondernemer.”

Zorg dat je mensen aanwerft die in hun domein slimmer en beter zijn dan jezelf.

Verelst: “Dat is ook zo. Je hebt een idee, een visie die je wil creëren, maar alleen gaat dat niet. Een bedrijf draait rond mensen en het is vaak de moeilijkste job om die goed te managen. Maar het is een noodzaak als je succesvol wil zijn. We zijn in ons bedrijf als familie voor elkaar, en doen ook heel veel voor onze werknemers. Je moet je mensen oprecht aansturen. Een mens is 75% van zijn leven met zijn job bezig. Het is dus belangrijk dat ze zich daar echt gelukkig in voelen. Als je erin slaagt om het beste uit je mensen te halen dan volgt het succes voor het bedrijf automatisch.”

Leroi: “Wat ons en onze bedrijven verbindt is die passie voor het vak denk ik. Die droom die je nastreeft. We hebben een visie, een passie, geloven in iets. En daarna moet je zorgen dat iedereen rondom je erin gelooft. Zowel je medewerkers als je klanten en leveranciers. Ook op momenten dat het moeilijk is moet je blijven geloven, vastberaden zijn en iedereen weten te overtuigen. Die volharding moet je hebben.”

Uten: “Groei loopt inderdaad niet als een rechte lijn, het gaat met ups en downs. Als je weet waarom je iets aan het doen bent en waar je naartoe gaat, helpt dat, als eens iets tegenvalt. Daar kan je dan met je team op terugvallen.”

Ismael_Al_Lal Ismael Al Lal
Futech/Ilumen
De passie voor hernieuwbare energie ontstond bij Ismaël Ben-Al-Lal (35) als lid van het Belgische Solar Team en het Formula Zero Team waarmee hij op internationale wedstrijden hoge toppen scheerde. In het laatste jaar van zijn ingenieursstudie richtte hij eerst Futech (2008) en later iLumen (2012) op. Futech is een installateur van zonnepanelen op de Belgische particuliere en industriële markt. iLumen ontwikkelt en produceert op Vlaamse bodem producten die het rendement van zonnepanelen verhogen en ervoor zorgen dat je zonne-energie op een kostenefficiënte manier kan opslaan. Dit is essentieel in de energietransitie. Het succes van Futech en iLumen, die beiden deel uit maken van de overkoepelende U2P Group, is te danken aan een innovatieve marktbenadering hetgeen zich enerzijds uit door niet enkel producten maar ook diensten aan te bieden en anderzijds door het vermarkten van gepatenteerde oplossingen zoals de rendementsverhogende PIDbox. Dit toestel verhoogt het rendement van zonnepanelen en verlengt hun levensduur en wordt vandaag in 44 landen aan de man gebracht.

Lichtende voorbeeldenSTERCK. Jullie worden als rolmodel naar voor geschoven. Naar wie kijken jullie zelf op?

Verelst: “Ik laat me graag inspireren door mensen met een visie en die hun visie dan ook omzetten in projecten. Frank Loyd Wright is zo een mythisch architect die out-of-the-box durfde te denken en daardoor vooruitstrevende architectuur neerzette. Zelf geloof ik dat de toekomst van projectontwikkeling er heel anders gaat uitzien. Door schaarste in grond en behoefte aan groen en ruimte in steden, zullen we meer gaan pencil-bouwen. Hoge smalle torens met daarrond groene parken. Dat is mijn droom en daar bouwen wij aan verder. Onze eerste toren is reeds gepland.”

Uten: “Ik heb veel mensen waar ik naar opkijk. Als ik iemand van de ex-winnaars eruit moet kiezen, dan kies ik Bert Baeck. Hij heeft met Trendminer een zeer sterk traject neergezet met mooie grote namen van klanten. De internationale uitdaging die hij is aangegaan, is vergelijkbaar met de onze. Trendminer is één van de parels van de Corda Campus en bij uitbreiding van Limburg.” 

Je hebt alleen maar spijt van de dingen die je niet gedaan hebt.

Leroi: “Ik kan daar niet echt één naam op plakken. Mijn parcours is comfortabeler dan dat van mijn collega’s hier omdat ik een familiebedrijf overnam waar al een stukje van de weg was afgelegd. Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb al de nodige voorbeelden gezien. Mijn respect voor iemand die in zijn garage van ‘scratch’ begint en zijn een idee uitbouwt zoals mijn drie collega’s hier is groot. Daar heb ik heel veel respect voor. Zo heb ik ook veel respect voor mijn vader, die in zijn sector ooit van nul begonnen is en een heel mooi verhaal heeft uitgebouwd.” 

Ben-Al-Lal: “Ik ben een absolute fan van Elon Musk. Zoals elk sterk merk zal hij waarschijnlijk evenveel haters als ‘lovers’ hebben. Eén van de basiswaarden van Futech is om ecologie en economie te laten samengaan en dat doet hij op magistrale wijze. Tesla is begonnen met een idee en iedereen op de automarkt is gevolgd. Met de ‘home storage’ is hetzelfde gebeurd. Op de Intersolar-beurs in 2015 werd er een beetje gelachen met de Powerwall van Tesla. Maar de jaren nadien zijn alle anderen gevolgd. Musk trekt zich heel weinig aan van wat de rest denkt en volgt gewoon zijn visie. En hij investeert er ook in met zijn eigen middelen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met zijn beslissingen, maar hij is een fantastisch ondernemer. Ook in Vlaanderen zijn er heel wat ondernemers waar ik grote fan van ben, maar hij steekt er toch bovenuit.” 

Amaury_Verelst Amaury Verelst
Verelst & Gilen
Amaury Verelst (29) is de oprichter en CEO van A. Verelst Development, dat zich toelegt op de ontwikkeling van residentiële vastgoedprojecten en bedrijfsvastgoed. In 2020 veranderde hij zijn bedrijfsnaam naar A. Verelst Development. Hij startte op heel jonge leeftijd met een aantal horecazaken in Vlaams-Brabant, Brussel en Antwerpen en zette in 2014 de stap naar vastgoed. Het team van A. Verelst Development telt 18 mensen, bijgestaan door vaste architecten, bouwexperts en stedenbouwkundigen. Het bedrijf beperkt zich niet tot de landsgrenzen, maar is ook bijzonder actief op Ibiza. A. Verelst Development zet momenteel zo’n 250 wooneenheden per jaar in de markt. In totaal hebben ze bijna 1.000 wooneenheden in ontwikkeling.

STERCK. Welke tip hebben jullie voor collega-ondernemers?

Uten: “Zorg dat je mensen aanwerft die in hun domein slimmer en beter zijn dan jezelf. Doe wat je zelf graag doet en omring je voor de rest kwaliteitsvolle mensen. Ik kwam van de schoolbanken en het enige wat ik zeker wist is dat ik niets wist. Als je de juiste mensen met ervaring en kennis kan samenbrengen, en je kan als ondernemer de olie zijn in die machine, dan heb je een succesvol groeibedrijf.”

Verelst: “Ondernemen is een kwestie van doen. Er zijn twee zaken die je niet in de hand hebt; dat is gezondheid en liefde. Al de rest kan je sturen en regelen. Voor elk probleem is er een oplossing. Elk probleem is een opportuniteit. Ik ben op 20 jaar gestopt met unief en een koffiebar begonnen. En daarna nog een en dan nog een en dan een café. Dat ondernemen was er meteen. Daarna kochten we een gebouw en zo is die passie voor vastgoed begonnen. Ik ben erin gerold door vanalles te doen en zo tot mijn passie te komen.”

Ondernemen is een kwestie van doen.

Ben-Al-Lal: “Ondernemen moet gebaseerd zijn op passie. Soms zie je mensen met een businessmodel afkomen dat louter en alleen financieel gedragen is. Daar geloof ik niet in. En als je dan die passie gevonden hebt, dan moet je dat inderdaad gewoon doen. Ik ken verschillende mensen van 50 of 55 jaar die nog de stap gezet hebben naar een zelfstandige activiteit. En die zeggen allemaal dat ze alleen maar spijt hebben dat ze de stap niet eerder hebben gezet. Als je jong bent, heb je weinig of niets te verliezen. Neem dat risico dan. Het leven is te kort om dingen tegen je goesting te doen. Je hebt alleen maar spijt van de dingen die je niet gedaan hebt.” 

Leroi: “Gaandeweg ben ik nog meer gaan beseffen dat je moet durven uitgaan van je eigen kracht en je gevoel moet volgen. Ik ben nu bezig met zaken die gevoelsmatig al lang in mijn hoofd zaten. Als ik nu terugkijk had ik die dingen al sneller kunnen doen. Je moet je ook kwetsbaar durven opstellen en je limieten leren kennen. Daarom is er bij ons nu ook een externe CEO. Omdat we geloven dat er heel veel groei mogelijk is, maar ook omdat ik op mijn eigen limieten botste.”

Uten: “Ondernemen is buikgevoel, is doen, is voor een stuk ook een logisch pad volgen en de ervaring van anderen delen en gebruiken. Als je dat goed doet ben je goed aan het ondernemen.” 

Verelst: “En positief ­ denken. Dat is de mindset van een ondernemer.”

Ben-Al-Lal: “Er zijn altijd redenen om iets niet te doen. Maar die tegenwind geeft een ondernemer vaak juist meer drive.”

JCI Awards

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels