Alternatieven zoeken voor obligaties?
Marc Verheyen i

Alternatieven zoeken voor obligaties?

Vraag & Antwoord - Van Lanschot

Anno 2009 konden beleggers mooie zaken doen op de obligatiemarkten. Gevestigde bedrijven zoals AB Inbev en BMW boden een jaarlijkse vergoeding van meer dan 6%. In 2014 staan de marktrentes op een historisch dieptepunt en moeten we het stellen met 2%.

Beleggers merken dat er mooie returns op de beurzen worden gehaald en stellen zich regelmatig de vraag of het geen tijd wordt om het geweer van schouder te veranderen. Obligaties brengen immers “weinig” op en bovendien bestaat de kans dat de marktrente stijgt. Dat laatste heeft tijdelijk een negatieve impact op de obligatiekoersen.

Denk aan uw doelstellingen!

Toen mijnheer Peters in 2009 besliste om defensief te beleggen, deed hij dat uit weloverwogen redenen. Enerzijds vond hij een beperkt risico in zijn vermogen belangrijk. Anderzijds wenste hij de koopkracht op het vermogen te behouden. Die doelstellingen van de heer Peters zijn in 2014 niet veranderd. 

De inflatie in Europa ligt vandaag onder de 1%. Een rendement op obligaties van 2% lijkt weinig, maar is voldoende om de koopkracht te bewaren. De marktrente kan de komende jaren stijgen. Op termijn is dit geen slecht nieuws, het betekent immers dat obligaties die op eindvervaldag komen, aan hogere rentes worden herbelegd. 

Vermogensregie

Van Lanschot maakt via gespecialiseerde software inzichtelijk in welke mate de doelstellingen van de cliënt binnen het huidige economische kader kunnen worden gerealiseerd en welk beleggingsprofiel emotioneel past. Zodra het risicoprofiel gekend is, raden wij onze cliënt aan om consequent binnen dat profiel te blijven.

In functie van de marktomstandigheden heeft Van Lanschot de mogelijkheid om – met respect voor het gekozen profiel - het risicodragende en risicomijdende luik in de beleggingsportefeuille aan te passen

Marc Verheyen

Marc Verheyen is adjunct-directeur bij Van Lanschot Zetel Limburg. Hij vindt het belangrijk om cliënten professioneel te regisseren bij hun strategische beleggingskeuzes en hen pro-actief te begeleiden in hun familiale planning.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels